Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  barrier creams
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Kontaktowe zapalenie skóry stanowi 70% do 95% zgłaszanych przypadków chorób skóry i jest spowodowane kontaktem z czynnikiem drażniącym i/lub alergizującym w miejscu pracy lub w domu. Problem ten można ograniczyć lub zminimalizować przez stosowanie środków ochrony skóry. W artykule opisano zawody i s[...]
EN Irritant contact dermatitis (ICD) is a common skin disease caused by various irritants in the workplace and at home. High-risk occupations for chronic ICD and the major irritants are presented in this article. Skin protection products may help people to prevent or reduce the intensity of skin irrita[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 2 38--39
PL Celem pracy było otrzymanie hydrofitowych środków ochrony skóry zawierających w swojej recepturze hydrokoloidy z grupy gum (guma guar, guma ksantanowa i ich mieszaniny. Uzyskane żele poddano badaniom stabilności, właściwości reologicznych, pH i właściwości organoleptycznych. Badania wykazały, iż wsz[...]
EN The aim of this work was to obtain protective gels based on commercially available hydrocolloids. Experimental studies included: gel stability test, pH test, rheological test - determination of flow curves and viscosity curves and evaluation of organoleptic properties. It can be concluded that it is[...]
3
100%
Chemik
PL Ochrona skóry rąk jest ważna z uwagi na rosnącą ilość zachorowań na kontaktowe zapalenie skóry spowodowane przez substancje szkodliwe lub drażniące. Najlepszą ochronę stanowią rękawiczki, lecz gdy ich stosowanie jest niewskazane można używać środki ochrony skóry, które są skuteczne o ile są prawidło[...]
EN Hands' skin protection is important due to growing number of cases of contact dermatitis, caused by contact with harmful or irritating substances. The best protection provide gloves, but when the use of them is not recommended skin protection measure can be applied, on condition that it has apropria[...]
4
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 7/8 32-34
PL W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody [...]
EN A project on guidelines in regard of skin protection measures (SPMs) was developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The document embraces: definitions forming process, characteristics of skin protection resources used, identification of threats and occupa[...]
5
84%
Chemik
PL Hydrofilowe kremy i żele zaliczane są do środków ochrony skóry. Nanoszone na skórę rąk bezpośrednio przed stanowią ochronę przed substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie - olejami, smarami, bezwodnymi rozpuszczalnikami, stanowiąc tzw. rękawice biologiczne. Żele wytwarzane są na bazie su[...]
EN Hydrophilic creams and geis are usually made of high-molecular substances, which are able to change tension of the surface and create thin, elastic membrane (film). Natural polymers - casein, dextrin, agar-agar, gelatin, or synthetic polymers, as polyvinyl alcohol, polyvinypirolydon, methyl cellulos[...]
6
84%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2015 Nr 4 (86) 5--11
PL Dermatozy rąk występujące u pracowników zakładów przemysłu meblowego są powodowane działaniem wielu szkodliwych czynników chemicznych i mechanicznych obecnych na stanowiskach pracy. Przeprowadzono badania ankietowe w zakładach pracy w śród 50 pracowników przemysłu meblowego, aby na tej podstawie za[...]
EN Contact skin diseases, which occur among the workers in the furniture industry, are most often caused by harmful chemical and mechanical factors at the workplace. To collect data to suggest a suitable prevention of contact dermatoses, 50 employees at different workplaces in furniture industry [...]
7
67%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 6 23-25
PL Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres[...]
EN Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recom[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last