Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ball-on-disc method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 1 76--79
PL W artykule opisano powszechnie stosowane metody badań zużycia ściernego oraz metody stosowane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Głównym tematem pracy jest opis nowo powstałego stanowiska do badań zużycia ściernego wykorzystującego metodę „ball-on-disc". Przedstawiono metodykę badania, opis technic[...]
EN This paper describes the commonly used methods of abrasive wear tests and the methods used at the Institute of Precision Mechanics. The main subject of the work is a description of a newly created stand for abrasive wear tests, making use of the "ball-on-disc" method. The methodology of the study a [...]
2
75%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 4 189--196
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów A339/SiC/10p. Testy metodą ball-on-disc przeprowadzono, stosując zmienne parametry, takie jak: różne przeciwpróbki (stalowa, Al2O3, SiC), obciążenie (5, 10 N) oraz prędkość ścierania (0,1 i 0,5 m/s). Badania wykazały, że zastosowanie [...]
EN The paper presents the results of tribological tests conducted on an A339/SiC/10p composite reinforced with SiC particles. The test method used in the research was the ball-on-disc method combined with variable abrasion test parameters. Different materials were used for the counter-specimen (steel, [...]
3
63%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 6 493--496
PL Praca przedstawia wyniki badań struktury i właściwości tribologicznych warstw kompozytowych Ni–P/Al2O3 oraz Ni/Al2O3 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej i elektrochemicznej. W celach porównawczych badano również warstwy Ni–P oraz Ni wytwarzane w procesach o takich samych parametrach jak warstwy [...]
EN The paper describes the results of studies of the structure and tribological properties of Ni–P/Al2O3 and Ni/Al2O3 composite coatings produced by chemical and electrochemical reduction method. For comparison purposes, Ni–P and Ni coatings, produced with the same process parameters as the composite c[...]
4
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1263--1268
PL W prezentowanej pracy zbadano właściwości mechaniczne oraz tribologiczne materiałów kompozytowych umacnianych submikroczątkami ceramiki TiB2. Do wytworzenia spieków kompozytowych zastosowano plazmowe spiekanie iskrą elektryczną (SPS). Badania właściwosci tribologicznych przeprowadzono w t[...]
EN The mechanical and tribological properties of sintered 316L stainless steel composites with TiB2 submicroparticles were investigated. The composites were manufactured by Spark Plasma Sintering (SPS). The wear behaviour was studied by using a ball-on-disc wear tester at room temperature. T[...]
5
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
2017 Vol. 43, no. 4 269--279
PL W pracy określono współczynnik tarcia i odporność na zużycie dla stali austenitycznej 316L i kompozytów o osnowie stalowej zawierających 8% obj. TiB2 i 1% obj. B. Materiały do badań wytworzono z wykorzystaniem metody metalurgii proszków. Badania właściwości tribologicznych przeprowadzono, stosując m[...]
EN The friction coefficient and wear behavior of 316L austenitic stainless steel and 316L steel + 8vol% TiB2 + 1vol% B composites were investigated within a temperature range of 20°C to 800°C. The materials were prepared by the powder metallurgy method. The wear behavior was studied by using a ball-on-[...]
6
51%
Mechanik
2012 R. 85, nr 11 953-956
PL Omówiono podstawowe zagadnienia związane ze zużywaniem się i trwałością narzędzi skrawających oraz z metodami pomiaru właściwości tribologicznych materiałów narzędziowych. Przedstawiono wyniki badań porównawczych współczynnika tarcia i wskaźnika zużycia, przeprowadzonych w Instytucie Zaawansowanych [...]
EN Discussed are the problems related to wear and life of cutting tools and to estimation of tribological properties of tool materials. Also presented are the results of comparative testing of friction coefficient and wear index of the SiC + 30 percent Si3N4 by weight composite as obtained by the high [...]
7
51%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 2 43--47
PL Artykuł opisuje badania zużycia ściernego powłok Ni-Cr-B-Si otrzymanych w procesie natapiania w piecu próżniowym oraz natryskiwania cieplnego metodą HVOF. Badania wykonano na automatycznym stanowisku wykorzystującym metodę ball-on-disc. Uzyskane wyniki wskazują, że proces przetapiania po natryskiwan[...]
EN This paper describes abrasive wear tests of the Ni-Cr-B-Si coatings obtained in surfacing in the vacuum furnace and HVOF thermal spraying processes. An automatic stand, using the ball-on-disc method, was used for this study. Studies show that remelting after thermal spraying lowers the abrasion resi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last