Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  balkon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki mogą się ujawnić już po pierwszej zimie a naprawy często są bardzo kosztowne.
2
100%
Izolacje
PL Konstrukcja balkonów może być bardzo różna - najczęściej spotykane są bal-kony wspornikowe, nieco rzadziej balkony na niezależnej konstrukcji wsporczej, oddylatowane od budynku. Sposób powiązania balkonu z budynkiem ma zasadnicze znaczenie dla przepływu ciepła i możliwości kondensacji wilgoci na pow[...]
3
100%
Przegląd Budowlany
EN Damages of balconies and reasons of their occurrences. Defects of: project, executions and exploit. Balconies diagnostics.
4
75%
Izolacje
PL Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów - konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych - które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano w nich bezmyślnie, co jest przyczyną wciąż powtarzających się napraw tych konstrukcji.
5
75%
Izolacje
PL Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian], zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jed-nego [...]
6
75%
Izolacje
PL Trudno sobie wyobrazić konstrukcję tarasu, balkonu, basenu, pomieszczeń sa.nitarnych [pryszniców] czy niektórych użytkowych [np. kuchni w zakładach zbiorowego żywienia, warsztatów samochodowych] bez odpowiedniego za.bezpieczenia przeciwwodnego. Taką funkcję pełni uszczelnienie zespolone - jest to st[...]
7
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 7 74-75
8
75%
Materiały Budowlane
2005 nr 9 30-31
9
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2009 nr 7 40--42
10
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 44-45
PL W Zakładzie Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzono badania laboratoryjne systemu lekkiej przeszklonej zabudowy balkonów. W artykule przedstawiono algorytm postępowania w trakcie oceny elementów zabudowy. Algorytm ten wykorzystuje Metodę Elementów Skończonych[...]
11
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 5 20--24
12
75%
Świat Szkła
2015 R. 20, nr 1 19--23
13
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 82-82
14
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 609-616
PL Ten artykuł przedstawia renowację historycznego obiektu przy użyciu rozmaitych metod napraw. Jedna z tych metod polega na zastosowaniu taśm Sika CarboDur do naprawiania balkonu i tarasu Zespołu Pogimnazjalnych Szkół w Biedrzychowicach.
EN In this article, we discuss the renovation of a historic building using various methods of repairing. One of the methods consists in using Sika CarboDur tapes to repair the balcony and the terrace in the Secondary Schools Complex in Biedrzychowice.
15
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono skutki zastosowania niewłaściwych hydroizolacji balkonów i loggii. Zwrócono uwagę na główne przyczyny uszkodzeń, takie jak działanie czynników zewnętrznych, niewłaściwe opracowanie projektu realizacji lub naprawy, a także niepoprawny dobór materiałów. Na podstawie konkretnego prz[...]
EN The article discusses the consequences of using improper waterproofing for balco-nies and loggias. It points out the main causes of damage, such as the influence of external factors, improper development of an implementation or repair project, as well as incorrect selection of materials. Based on a [...]
16
63%
Świat Szkła
2013 R. 18, nr 6 29--33
17
63%
Izolacje
PL W drugiej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek opisano podział i dobór klejów do łączenia płytek z podłożem. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcalność zaprawy. Zdefiniowano zakres zastosowań klejów klasy C1 i C2. Wyszczególniono wymagania stawiane klejom przeznaczonym do [...]
EN The second part of the article on the issue of tile floor coverings describes the classification and selection of adhesives used for affixing the tiles to the floor base. Particular attention has been paid here to mortar deformability. The article defines the range of application of C1- and C2-class[...]
18
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 4 24-28
19
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 2 12-13
20
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 5 66-68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last