Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie wytrzymałościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Konstrukcje Stalowe
PL Przedstawiono badania niszczące specjalnych próbek krzyżowych w celu oceny zagrożenia rozwarstwieniem grubej blachy węzła spawanego, poddanej obciążeniom prostopadłym do powierzchni (warstw) blachy. Łącznie z przeprowadzonymi teoretycznymi analizami wytrzymałościowymi pozwoliło to wyciągnąć wnioski [...]
3
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Oceniono możliwość wykorzystania spawania metodą T.I.M.E. w przemyśle okrętowym na podstawie badań wykonanych złączy próbnych. Stwierdzono technologiczne i ekonomiczne korzyści w stosowaniu tej metody w porównaniu ze spawaniem metodą MMA, MAG i SAW.
EN Assessment is made of a possibility of using the welding method T.I.M.E. in shipbuilding based on the examinations of trial joints. Technological and economic advantages of using this method are found as compared with welding by the methods MMA, MAG and SAW.
4
100%
Świat Szkła
5
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 2 32-35
6
88%
Świat Szkła
2019 R. 24, nr 4 32--36, 63
7
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
8
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 12 54-56
9
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 103-104
EN The statistical analysis of results of mechanical property tests of explosive cladded materials. Partition of used material according to their properties. Four groups in result in relation to used clad material.
10
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 99--104
PL Celem pracy było przeprowadzenie badań wytrzymałości na rozciąganie sztucznych naczyń krwionośnych wykonanych w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki Politechniki Krakowskiej, z kauczuku silikonowego. Implanty poddano również ocenie przydatności wyrobów jako materiału szkoleniowego dla k[...]
EN Aim of this study was to test the tensile strength of artificial blood vessels made in the Department of Experimental Mechanics and Biomechanics, Technical University of Cracow, with silicone rubber. Implants were also assessing the suitability of the training material for cardiac surgeons to determ[...]
11
75%
Świat Szkła
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 2 105-108
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych poliwęglanu litego. Próby jednoosiowego rozciągania ze stałą prędkością odkształcenia i próby pełzania przeprowadzono w różnych warunkach temperaturowych, a badania cykliczne dodatkowo wykonano także z różnymi prędkościami odkształcenia. Zidentyfi[...]
EN Results of polycarbonate sheets mechanical properties investigation, with respect to its application as constructional material, are presented. Uniaxial tensile and creep test have been performed in different temperature conditions. Cyclic tests with various strain rates and temperatures are also in[...]
13
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 3 51-53
14
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 8 82-85
15
75%
Świat Szkła
16
75%
Kompozyty
PL Przedstawiono metodę wykonania kompozytowych elementów zbudowanych z zamkniętych odlewów szkieletowych ze stopów AlSi z wypełnieniem polimerowo-ceramicznym. Wypełnienie polimerowe stanowiła polimerowa osnowa SULCEM® z ziarnistym wypełnieniem mineralnym, dając polimerowy, siarkowy beton SULBET®. Wzma[...]
EN In article method of manufacturing composite elements was shown. The composite elements was constructed with closed skeleton casting and polymer - ceramic filler. AlSi alloys with antimony were used for manufacturing the closed skeleton castings. Polymer warp SULCEM® and seediness mineral filler wer[...]
17
75%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 1 7-10
18
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 16 5-12
PL Podstawowym zespołem wózka kolejowego jest rama, która ze względu na swoje znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu podlega badaniom wytrzymałościowym wg programów ujętych w normach międzynarodowych; w artykule przedstawiono opis stanowiska badawczego, omówiono sposób prowadzenia badań, ogólny zarys progr[...]
EN The basic assembly of a railway bogie is the frame which, on account of ensuring operational safety, undergoes strength testing according to programs of the international standards. Description of a testing stand, discussion of the testing procedure, general outline of the program and criteria of a [...]
19
75%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 9 5-10
PL Przedstawiono wyniki badań wytrzymalościowych przewodów elektroenergetycznych w warunkacj obciążeń odwzorowujących oddziaływanie sadzi lodowej, parametry zrealizowanych obciążeń przejęto na podstawie norm określających warunki badań przewodów ze względu na zjawisko sadzi; na podstawie wyników badań [...]
EN Results of strength testing of electric power conductors under conditions representing the loads of ice rime. parameters of the formed loads were assumed on the basis of the standards determining the conductor testing conditions considering the presence of rime. The results of creep tests reveal a s[...]
20
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 8 74-75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last