Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie międzylaboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
58%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level [...]
3
58%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2013 R. 42, nr 4 15--27
PL W artykule omówiono rezultaty analizy dostępności programów badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) wymaganych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów badawczych. W wyniku przeglądu zebranych materiałów dotyczących organizowanych programów PT i ILC sformułowano uwagi mając[...]
EN The article discusses the results of analysis of proficiency testing schemes (PT) and interlaboratory comparisons (ILC) availability. Review of the material concerning the organized PT and ILC allowed to develop certain remarks aimed at defining the risks in this area and to provide the help in sele[...]
4
58%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2013 R. 42, nr 4 63––69
PL W artykule opisane zostały działania Laboratorium Wzorcującego ITB, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, związane z uczestnictwem laboratorium w 2013 r. w porównan[...]
EN In this paper is described activity at the accredited Calibration Laboratory of the Building Research Institute in 2013 is described. Laboratory initiated the system of management and in 2008 PCA granted the certificate of accreditation in 2013 laboratory participated at the comparisons PT/ILC (prof[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last