Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie emisji spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 204--211
PL W artykule omówiony został problem pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym na stacjach kontroli pojazdów. Wymagania homologacyjne w zakresie emisji, jakim muszą sprostać nowe pojazdy zostały postawione na niezwykle wysokim poziomie. Metodyka i ap[...]
EN Paper discussed the problem of the measurement of gaseous pollutant emissions of vehicles equipped with compression ignition engines for inspection centers. Approval requirements are set on a very high level. Methodology and measuring devices for vehicle inspection stations has not been changed for [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 197-202
PL W artykule przedstawiono wyniki badań silnika spalinowego o zapłonie iskrowym spełniającego normę emisji EURO 5. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej. Wyznaczono charakterystykę mocy silnika. Przeprowadzono pomiar stężenia spalin podczas pełnego obciążenia w punktach umieszczonych na charak[...]
EN The article presents the results of an internal combustion engine with spark ignition meets EURO 5 The study was conducted on a chassis dynamometer. Determined the characteristics of the engine power. An exhaust gas concentration measurement at full load at points located on the external characteris[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1319--1323, CD
PL Pomiary emisji związków szkodliwych spalin podczas testów na hamowni podwoziowej są jednymi z najistotniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. W artykule został omówiony jeden z najważniejszych elementów laboratorium badania emisji sp[...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. This paper describes in detail one of the most important components of the exhaust emission laboratory, i.e. the CVS (Constant V[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 327--331, CD
PL W artykule dokonano porównania emisji związków szkodliwych spalin lekkiego pojazdu dostawczego z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającego normę Euro 5. Podczas badań dokonano pomiaru w dwóch cyklach, gdzie zastosowano różną masę przewożonego ładunku. Badania wykonano w warunkach drogowych, na[...]
EN The article compares the exhaust emissions of light-duty commercial vehicles equipped with Euro 5 compressed ignition engine. The tests were carried out in two cycles where different vehicle load was used. The study was conducted in real driving conditions, the test route was covering urban, extra-u[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last