Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania termograficzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przed przystąpieniem do prac związanych z ochroną cieplną niezwykle istotnym zagadnieniem jest prawidłowe rozpoznanie stanu techrmicznego obiektu. Do pełnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego obiektów, badania termiczne powinny należeć do podstawowych badań budynków i stanowić część procesu inwe[...]
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 7 56-58
PL W pierwszej części artykułu (opublikowanej w nr 6/2008 CH&K) omówione zostały zagadnienia takie, jak: wykrywanie anomalii termicznych, przyrost temperatury, przegrzanie i klasyfikacja wad oraz warunki wykonywania pomiarów. W tej części szczegółowo przedstawiona zostanie metodyka wykonywania badań.
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono metody stosowane w przetwarzaniu termogramów oraz obróbce danych służące w badaniach nieniszczących do poprawy zobrazowania poszukiwanych defektów w badanych obiektach. Stosowane są zarówno standardowe techniki, które powszechnie używa się przy obróbce obrazów, jak i technik[...]
EN Thermogram and data processing methods used to correct presentations of defects detected in objects by nondestructive testing are presented in this paper. Standard techniques, which are generally used in image processing, as well as special techniques used mainly in thermogram analysis are presented[...]
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono możliwości określenia parametrów defektów występujących w materiałach kompozytowych w badaniach nieniszczących metodami termografii w podczerwieni. Przeanalizowano zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne związane z charakteryzacją tych defektów. Przedstawiono przykł[...]
EN Possibility of qualification of parameters defects in composite materials by IR thermography NDT methods is presented in the paper. Both theoretical and practical problems connected with characterization these defects was analyzed. Some exemplary results of numerical modeling processes of heat trans[...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 3 70-72
PL Postęp technologiczny w wielu dziedzinach nauki i techniki umożliwia stałe podnoszenie jakości i dokładności urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz zwiększa dostępność coraz bardziej zaawansowanych narzędzi w poszerzającej się grupie odbiorców instytucjonalnych i, co istotne, prywatnych. Dzięki temu,[...]
6
80%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 3 110-114
PL W budownictwie mieszkaniowym badaniom termograficznym podlegają wszystkie elementy ścian osłonowych budynku, od piwnic (pasy przyziemia) aż do dachów. W załączonych termogramach przedstawiono niektóre z wad budowlanych, natomiast niżej omówiono elementy składowe budynków, przy badaniu których wykona[...]
7
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 3 90-94
8
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono wyniki badań termograficznych w podczerwieni aramidowych wkładów balistycznych kamizelek kuloodpornych [1]. Omowiono metodykę badań i opracowane w tym celu stanowisko badawcze. Ustosunkowano się do możliwości oceny tą metodą stanu technicznego kamizelek użytkowanych w warunk[...]
EN Some results on testing the aramide inserts of the bullet-proof jackets by the infrared thermography method are presented in the paper. Testing set-up and procedure is presented both with the discussion of possibilities to use this method for the evaluation of technical and protection effectiveness [...]
9
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 6 100-104
10
70%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 2 7--13
PL By badania termograficzne mogły stać się częścią strategii utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie, należy zaopatrzyć się w odpowiednio wyposażone kamery. W artykule przedstawiono rynkowe propozycje tych urządzeń dostępnych w Polsce i dedykowanych dla służb utrzymania ruchu. Zwrócono również uwagę na w[...]
11
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono zasady i warunki wykonywania pomiarów termograficznych urządzeń energetycznych, dobór aparatury i podstawowe procedury pomiarowe oraz ocenę otrzymanych wyników.
EN The paper discusses principles and conditions ofthermographic measurements of electric power equipment, selection of instruments, basic measurement procedures and valuation of results.
12
61%
Izolacje
PL Przed podjęciem decyzji o termomodernizacji obiektu należy ocenić m.in. stan izolacji termicznej przegród zewnętrznych oraz rozwiązanie i stan techniczny instalacji grzewczej. Niedostateczna izolacyjność przegród czy też wadliwe działanie instalacji może być przyczyną niedogrzewania pomieszczeń. W a[...]
13
51%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 2 302--309
PL Przedstawiono wyniki badań spektroskopowych i termograwimetrycznych błon zawierających pigmenty spinelowe niebieskie, zielone, oliwkowy, brązowy i czarny, otrzymanych przez żelowanie plastizoli poli(chlorku winylu). W skład pigmentów wchodziły atomy kobaltu, glinu, chromu, cynku i żelaza. Badano bło[...]
EN Seven com. spinel pigments were purified by alkaline or acidic treatment and used for coloring poly(vinyl chloride) plastisols gelated to thin polymer films. The films were studied for thermal stability, and photochem. degrdn. by thermal anal. and IR spectroscopy. As reference pigment, TiO₂ was used[...]
14
51%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 24--30
PL Zapewnienie ciągłości produkcji przemysłowej w decydującym stopniu zależy od stanu technicznego i sprawności systemów elektroenergetycznych. Za ciągłość dostaw energii elektrycznej z jednej strony odpowiedzialny jest zewnętrzny dostawca energii i jego służby serwisowe, a z drugiej strony w przedsięb[...]
15
51%
Elektro Info
2008 nr 7-8 97-102
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last