Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania pojazdów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pojazdy Szynowe
1999 nr 3 9-15
PL W pracy zostały omówione podstawy teoretyczne kinetostatycznego odwzorowania ruchu pojazdu szynowego w łuku na stanowisku badawczym oraz zarys metodyki stanowiskowych homologacyjnych i diagnostycznych badań pojazdów na stanowisku z punktu widzenia bezpieczeństwa przed wykolejeniem.
EN In the paper, the essential theoredcal principles of a kinetostatic mapping test on a testbench are presented for a rail vehicle negotiating a curve. They are described from the viewpoint of safety against derailment. the principles of the testing method on the imitating testbench also are outlined.
2
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 5--20
PL W artykule przedstawiono przepisy dotyczące badań homologacyjnych pojazdów oraz takich, które są w eksploatacji. Zaprezentowano metody badań obowiązujące w Polsce (w Europie) w odniesieniu do badań amerykańskich, które są najbardziej zaawansowane technicznie i wyznaczają odniesienie dla krajów Unii [...]
3
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 21--32
PL Celem artykułu jest przedstawienie typowych problemów występujących przy diagnozowaniu pojazdów wyposażonych w pokładowy system diagnostyczny OBD II/EOBD, z punktu widzenia przyczyn, miejsca powstawania problemów i ewentualnych możliwości ich rozwiązania. Z problemami tymi zmagają się producenci poj[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano przyczyny podejmowania badań emisji spalin z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Przedstawiono najnowsze przepisy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej oraz podano możliwości badawcze Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej w z[...]
EN The paper presents the reasons behind on-road vehicle exhaust emission testing. The latest legislation has been presented in the paper applicable in the EU as well as the research potential of the Institute of Combustion Engines and Transport of Poznan University of Technology. The presentation of t[...]
5
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule podano przyczyny światowego podejmowania badań emisji związków toksycznych spalin w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Przedstawiono możliwości badawcze Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej w zakresie badań drogowych różnego rodzaju pojazdów osobowych[...]
EN The worldwide reasons of undertake to do exhaust emissions test in real conditions have been presented in this paper. The road tests potential of Institute Combustion Engines and Transport Poznan University of Technology to measure emissions from different means of transport (passenger car, heavy du[...]
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Wyczerpujące się na świecie zasoby ropy naftowej, jak również względy ochrony środowiska zmuszają producentów pojazdów z silnikami spalinowymi do poszukiwania alternatywnych źródeł napędu. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie na rynek samochodów z napędem elektrycznym. Rozwiązanie[...]
EN Depleting the world’s oil resources and environmental considerations force manufacturers of internal combustion engine vehicles to search for alternative power sources. The best solution to this problem is to bring electric vehicles (EV) to the car market. A transitional solution due to high costs o[...]
7
75%
Archiwum Motoryzacji
PL W świetle obowiązującego w Polsce Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku rozróżnia się trzy typy bankowozów: A, B i C, przy czym najwyższe wymagania ustanowiono dla typu A. W artykule omówione są wymagania przepisów i opracowane jako proponowane kryter[...]
EN The current Polish Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 7 September 2010 distinguishes three types of armored vehicles: A, B and C, where type A is characterized by the most stringent set of requirements. This article discusses the regulatory requirements and the draf[...]
8
75%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 4/59 19--29
PL W pracy przedstawiono metodę wyznaczania charakterystyk bocznego znoszenia opon oraz masowego momentu bezwładności względem centralnej osi pionowej. Charakterystyki opon otrzymano na podstawie pomiarów przeprowadzanych w czasie ruchu po okręgu ze stałą prędkością. Do identyfikacji momentu bezwładnoś[...]
EN The paper presents methods of identification of tyres' characteristics and vehicle's yaw moment of inertia. The tyres' characteristics were determined on the basis of road tests. Then these characteristics were used in computer simulation of none-steady-state tests (e.g. double lane change maneuver [...]
9
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono założenia techniczne i funkcjonalne modułowego zestawu aparatury do badania stateczności, sztywności i bezpieczeństwa samochodów z zainstalowanymi na nich urządzeniami ratownictwa wysokościowego - drabinami automatycznymi i podnośnikami hydraulicznymi. Opisano funkcje, właśc[...]
EN The article presents technical and functional modules of a set of apparatus for testing stability, rigidity and safety of vehicles equipped with aerial apparatus such as automated ladders and hydraulic platforms. The functions, properties and application of each measurement and auxiliary module is d[...]
10
63%
Logistyka
2015 nr 4 4706--4714, CD2
PL W artykule opisane zostały zagadnienia poprawy sprawności ogólnej spalinowego silnika z zapłonem iskrowym. Autorzy przedstawili możliwości wpływu na parametry pracy silnika przez zwiększenie jego stopnia sprężania. Główna część artykułu dotyczy koncepcji zapobiegania spalaniu stukowemu w silniku o z[...]
EN In the article issues to improve the efficiency of the internal combustion spark ignition engine were described. Authors the possibility of influence the engine parameters by increasing the compression ratio were presented. In the main part of the article the concept of knock combustion prevention i[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 119-124
PL W pracy zestawiono i krótko scharakteryzowano wybrane metody badań pojazdów prowadzące do oceny mocy jednostek napędowych. Główną uwagę skupiono na metodach powszechnie dostępnych, a więc opartych o tańszy, ale często również mniej precyzyjny sprzęt, które opierają się na analizie procesu rozpędzani[...]
EN The paper summarizes and briefly characterizes selected test methods leading to estimation of the vehicle’s engine power. The main attention has been focused on methods widely available, and therefore based on less expensive, but often less precise equipment, which is set on an analysis of the proce[...]
12
51%
Transport Samochodowy
2018 z. 1 75--89
PL W artykule scharakteryzowano działania prewencyjne przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce w ciągu 40 lat (1952-1992), tj. od początku działalności Instytutu aż do czasu przełomu społeczno-gospodarczego lat 80. i[...]
EN The article characterizes preventive activities carried out by the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw for the Road Safety in Poland over 40 years period (1952-1992), i.e. from the beginning of the Institute's activity until the socio-economic breakthrough of the 1980s and 1990s of the XX cent[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last