Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania na zwierzętach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Biomateriałów
2
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 33-36
PL W pracy przedstawiono wspólne badania prowadzone przez inżynierów oraz lekarzy z wykorzystaniem urządzenia do wywoływania kontrolowanych, powtarzalnych urazów rdzenia kręgowego u szczurów. Zaprojektowane urządzenie ma na celu wspomaganie badań w aspekcie regeneracji uszkodzonego w sposób mechanic[...]
EN Design process of system to controlled rats spinal cord injuries maker and experimental researches carried out by engineers and doctors in order to improve knowledge about rat's spinal cord regeneration are presented in this paper.
3
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Most of hyperelastic models for the constitutive modeling of the typical mechanical behaviour of the arterial wall tissue in literature are based on the test data from different animals and arteries. This paper is concerned with the material parameter identification of several phenomenological hyper[...]
4
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 5 896-899
5
63%
Inżynieria Biomateriałów
PL Dla celów realizacji tego eksperymentu użyto królików, którym wszczepiano do światła jamy szpikowej kości udowej grot z kompozytu węgiel - żywica epoksydowa. Kompozyt ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, co między innymi ułatwia obróbkę mechaniczna, umożliwia otrzymywa[...]
EN Rabbits with the arrow head-shaped carbon-epoxy resin composite implanted into the femoral bone marrow cavity were used in the experiment. The composite has very good mechanical properties, which enable mechanical working and formation of complex shapes. Six rabbits with implants made of carbon fibr[...]
6
63%
Engineering of Biomaterials
7
63%
Inżynieria Biomateriałów
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena roczna kopolimeru laktyd/glikolid (PGLA) wprowadzonego w kość i tkanki miękkie zwierząt doświadczalnych. Badany materiał wszczepiono w żuchwę i tkanki miękkie królików i oceniano jego zachowanie pod kątem klinicznym, radiologicznym i histopatologicznym. Otrzym[...]
EN The aim of the study was one year evaluation of lactide-glycolide copolymer (PGLA) that was implanted in bone and soft tissue of New Zealand rabbits. The composite was implanted to the bone and soft tissue and clinical, radiological, histopathological examination was performed. Three weeks evaluatio[...]
8
63%
Inżynieria Biomateriałów
PL Celem pracy była roczna ocena niektórych właściwości kompozytu kopolimer polilaktyd/glikolid z hydroksyapatytem (PGLA+HAp) wprowadzonego w kość i tkanki miękkie królików. Badany materiał oceniano pod kątem klinicznym, radiologicznym i histopatologicznym. Otrzymane rezultaty badań wykazały, że począw[...]
EN The aim of the study was one year evaluation of PGLA+HAp composites implanted to the bone and soft tissue of the rabbits. Clinical, radiological and histopathological examination was performed. Three week histopathological evaluation revealed that bone defect was well formed and in some parts covere[...]
9
63%
Inżynieria Biomateriałów
10
63%
Engineering of Biomaterials
11
51%
Inżynieria Biomateriałów
PL Celem pracy była ocena niektórych właściwości biologicznych kompozytu otrzymanego z biodegradowalnego kopolimeru glikolidu z laktydem wzmocnionego włóknami węglowymi. Wyniki przeprowadzonych badań na zwierzętach poddano ocenie klinicznej, radiologicznej i histopatologicznej. Uzyskane wyniki badań w[...]
EN The main purpose of this investigation was estimation of some biological properties of biodegradable lactide-glycolide co-polymer reinforced by carbon fibres. The results of the research subjected to clinical, radiological and histopathological estimation. The tested material caused lack of local an[...]
12
51%
Inżynieria Biomateriałów
PL Celem pracy było porównanie kompozytu kopolimeru glikolidu z laktydem wzmocnionego włóknami węglowymi (PGLA+CF) i kompozytu tego kopolimeru z hydroksyapatytem (PGLA+HAp) wprowadzonego w żuchwę i tkanki miękkie królików. Oceniano zachowanie badanych materiałów pod kątem klinicznym, radiologicznym i h[...]
EN The aim of the study was comparison between lactide-co-glycolide copolymer reinforced with carbon fibres (PGLA+CF) and lactide-co-glycolide with hydroxyapatite (PGLA+HAp), which were implanted into the mandible and soft tissue of the rabbits. Clinical, radiological and histopathological examination [...]
13
51%
Engineering of Biomaterials
14
51%
Engineering of Biomaterials
15
51%
Inżynieria Biomateriałów
PL Celem pracy była analiza porównawcza wybranych właściwości biologicznych czystego i wzmocnionego włóknami węglowymi kopolimeru glikolidu z laktydem. Badane materiały wszczepiono w żuchwę i tkanki miękkie królików i oceniono ich zachowanie pod kątem klinicznym, radiologicznym i histopatologicznym. Ot[...]
EN The main purpose of this investigation was comparison of some biological properties of pure and reinforced by carbon fibers lactide/glycolide co-polymer. The research of both materials were carried out on rabbits. The findings subjected to clinical, radiological and histopathological estimation. The[...]
16
51%
Inżynieria Biomateriałów
PL W pracy dokonano porównania wybranych właściwości biologicznych czystego i napełnionego hydroksyapatytem kopolimeru glikolidu z laktydem. Badania przeprowadzono w warunkach dotkankowej implantacji na zwierzętach. Uzyskane w ich trakcie wyniki poddano ocenie klinicznej, radiologicznej i histopatologi[...]
EN The main purpose of his investigation was estimation of some biological properties of pure and filled by hydroxyapatite biodegradable lactide/glycolide co-polymer. The studies of both materials were carried out on rabbits. The results of the researches subjected to clinical, radiological and histopa[...]
17
51%
Inżynieria Biomateriałów
2005 R. 8, nr 47-53 104--107
PL Praca miała na celu ocenę kompozytu otrzymanego z biodegradowalnego kopolimeru glikolidu z laktydem wzmocnionego włóknami węglowymi w warunkach dotkankowej implantacji. Wykonano badania na zwierzętach, a uzyskane wyniki poddano ocenie klinicznej, radiologicznej i histopatologicznej. Uzyskane wyniki [...]
EN The main purpose of this investigation was estimation of some biological properties of biodegradable lactide-glycolide co-polymer reinforced by carbon fibres. The results of the research subjected to clinical, radiological and histopathological estimation. The tested material caused lack of local an[...]
18
51%
Engineering of Biomaterials
PL Celem prowadzonych badań doświadczalnych jest ocena gojenia ran kostnych w obecności preparatu odbiałaczonej kości ludzkiej (grupa I) oraz jej mieszaniny z bioszkłem (grupa II) w warunkach dotkankowej implantacji. Badania przeprowadzono na grupie 24 świnek morskich z okresami kontroli przypadającymi[...]
EN The aim of the experimental examination is the evaluation of the healing process of osseous wounds with the presence of a preparation containing deproteinized human bone (group I) and the mixture of deproteinized human bone with bio-glass (group II), implanted in tissue. The examination was carried [...]
19
51%
Inżynieria Biomateriałów
PL Autorzy w opisywanych badaniach przedstawiają ocenę wyników radiologicznych i biomechanicznych wgajania się mieszaniny biokomponentów składających się z bioceramiki nowej generacji symbolizowanej jako "S2" wraz z allogennymi przeszczepami kostnymi w proporcjach 1/3, 1/2, 2/3 użytej bioceramiki w sto[...]
EN In the described study authors present evaluation of radiographic and biomechanic results of healing of a blend of bio-compounds consisting of a new generation bio-ceramics, marked as "S2" with allogenous bone grafts in proportion of 1/3, 1/2, 2/3 (bio-ceramics / bone chips), into a bone. Radiograph[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last