Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błędy ludzkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2017 Nr 72 133--144
PL Celem tego artykułu jest omówienie czynników ludzkich i zagadnień bezpieczeństwa w wypadkach drogowych w Iranie oraz zmniejszenie strat, obrażeń i szkód przez poprawę kultury bezpieczeństwa i stosowanie nowych technologii. Obecnie co roku na świecie blisko 1,24 miliona osób umiera w wypadkach samoch[...]
EN The aim of this project is to detect human factors and safety issues in road accidents in Iran and eradicate casualties, injuries and damages by improving safety culture and using new technology. Nowadays, nearly 1.24 million people are killed in road accidents every year in the world. Vehicle accid[...]
2
84%
Archives of Mining Sciences
PL Obliczono, że prawie 90% wypadków przy pracy ma swoja przyczynę w błędach ludzkich. Położenie nacisku na ograniczenie ilości błędów ludzkich może pomoc ograniczyć koszty związane z niepożądanymi zdarzeniami. W chwili obecnej ocena ryzyka i procesy zarządzania ryzykiem to ważne wymogi, wymuszone prze[...]
EN It has been estimated that up to 90% of all workplace accidents have human error as a cause. Placing emphasis on reducing human error may help reduce the costs induced by undesired events. The risk assessment and management process has taken nowadays a great importance, representing a compulsory req[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 437-446
PL Podjęto próbę zwrócenia uwagi na niektóre zagadnienia związane z "czynnikiem ludzkim oraz organizacyjnym" - (HOF) w nawiązaniu do coraz szerzej stosowanego treningu na symulatorach siłowni okrętowych dla oficerów mechaników morskich. "Czynnik ludzki", organizacja eksploatacji oraz ich wpływ na bezpi[...]
EN The paper makes an attempt to highlight some of the major issues related to "Human and Organizational Factors" (HOF) that are relevant to the development of simulator-aided training for sea-going engineer officers. Human and Organizational Factors are widely discussed in the STCW 95 Convention and S[...]
4
84%
Archives of Transport System Telematics
EN The search for system solutions for improving the level of safety in rail transport requires focusing on the problem that is weakly exposed but difficult to manage, namely the elimination of human errors in the process of railway traffic and the use of railway traffic control systems. Despite the fa[...]
5
84%
Nowoczesne Hale
2018 Nr 2 14--21
PL W artykule omówiono błędy przy projektowaniu, wykonaniu oraz użytkowaniu hal namiotowych w kontekście norm europejskich. Omówiono podstawowe założenia normy PN-EN 13782. Podano przykłady kuriozalnych, niemożliwych do spełnienia wymagań pojawiających się w instrukcjach użytkowania. Omówiono problem[...]
EN Some aspects of the design, execution, and usage of tent structures, according to Eurocodes, have been presented in the paper. Basic assumptions of standards have been discussed. The examples of peculiar provisions included in manuals have been provided. The problem of blurring responsibility f[...]
6
84%
Nowoczesne Hale
2018 Nr 1 54--57
PL W artykule omówiono problemy związane z projektowaniem, wykonaniem oraz użytkowaniem hal namiotowych, w kontekście norm europejskich. Omówiono podstawowe założenia normy PN-EN 13782 oraz wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa. Omówiono przykłady katastrof budowlanych wynikające z problemu rozmywa[...]
EN Selected problems of the design, completion, and usage of tent structures, according to Eurocodes, have been presented in the paper. Basic assumptions ofstandards and legal requirements related to safety have been discussed. The examples of failures as a result of blurring responsibility for the saf[...]
7
67%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 24-28
PL Określenie ilościowe udziału poszczególnych rodzajów błędnych działań człowieka stało się podstawą do zaproponowania nowego podejścia w zakresie sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a postępując zgodnie z koncepcją ALARP określono poziomy r[...]
EN Quantitative assessment of selected errors made by humans has become a basis for the proposed new approach to estimating risk. Incidence of human errors was determined for individual categories and levels of risk of their occurrence was determined in accordance with ALARP. In addition to a statistic[...]
8
67%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Without accurate analysis, it is difficult to identify training needs and develop the content of training programs required for preventing aviation accidents. The human factors analysis and classification system (HFACS) is based on Reason's system-wide model of human error. In this study, 523 accide[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last