Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błąd
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Errors committed during localization of ten-family building on the one family building lot and errors committed during erection of this building. Stopping of building erection by the decision of Main Administrative Court.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 165 51-58
PL W liniowym torze pomiarowym o transmitancji K(s), w warunkach wejściowego sygnału x(s) obliczenie maksymalnej wartości błędu sup \D(t) dla t>0 wymaga albo skomplilkowanych analiz, albo symulacji komputerowej. Może ono być zastąpione zmajoryzowanym oszacowaniem opartym na ogół na znacznie prostszym [...]
EN Calculation of the maximum value of the error sup \D(t)\ for t>0 in case of a linear measuring system described by the transfer functions K(s) can be done by either complicated analysis or computer simulation. The mentioned methods of error calculation can be replaced by relatively simple evaluation[...]
3
100%
Wodociągi - Kanalizacja
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 235-237
PL Opisano rozwiązanie, w którym istniejący budynek trzykondygnacyjny planowano rozbudować o pięć dodatkowych segmentów. Budowę przerwano po wykonaniu trzech segmentów. Wskutek tego zmieniono warunki pracy zaprojektowanej konstrukcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono występowanie zagroż[...]
EN The existing building has to be enlarged of five additional segments but the construction is stopped after realization of three segments. This fact has changed design assumptions and create emergency state of the construction. Method of hazard elimination is proposed.
5
88%
Archives of Electrical Engineering
PL Artykuł przedstawia metodę wyznaczania optymalnego modelu niskiego rzędu odwzorowującego system rzędu wysokiego w sensie minimax założonego kryterium błęu. Metoda składa się z dwóch etapów. W pierwszym wyznacza się sygnał maksymalizujący założone kryterium błędu definiowanego na różnicy odpowiedzi m[...]
EN The paper presents a method of low-order optimum model determination for high-order systems, which minimises the maximum value of the objective function for a given order of a model. The method consists of two parts. In the first part an input signal is determined that maximises the assumed objecti[...]
6
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 1 16-18
7
75%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 121-124
EN Further development of proposed earlier [1] critical machinery vibration monitoring algorithm intended for faults early detection, unlike standard monitoring techniques, is propounded. The algorithm is founded on nondimensional S-discriminants, calculated from current amplitude-clipped vibration sig[...]
8
75%
Konstrukcje Stalowe
2013 nr 1 25-27
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono oprogramowanie do symulacyjnej analizy wrażliwości modelu pomiaru temperatury na przykładzie kamery termowizyjnej ThermaCAM PM 595. Każda wielkość wejściowa algorytmu obliczeniowego jest reprezentowana przez dyskretną zmienną losową o zadanym rozkładzie częstości. Wynik działan[...]
EN In the paper there is presented the software to the simulation sensitivity analysis of the thermal camera PM595 measurement model. Every input quantity of the computational algorithm is presented as discreet random variable with specified frequency distribution. Algorithm result is also discreet ran[...]
10
75%
Konstrukcje Stalowe
2009 nr 5 32-35
11
75%
Inżynieria Maszyn
PL Dokładność obrabiarki zależy w głównej mierze od błędów powodowanych przez odkształcenia cieplne, siły skrawania, ciężar elementów, błędów geometrycznych zespołów obrabiarki itd. W obrabiarkach precyzyjnych niezbędne jest kompensowanie błędów w czasie rzeczywistym. W artykule omówiono zagadnienia do[...]
EN The accuracy of the machine tool is primarily affected by the geometric errors of the machine components, errors induced by thermal distortion, defection caused by the cutting forces and others errors. One of the important trends in precision machining is the development of real-time error compensat[...]
12
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano podstawowe źródła błędów występujących w modułach pomiarowych urządzeń EAZ oraz sposoby ich eliminacji.
EN In the article basic sources of errors related to measurement modules of protection devices together with the methods of their elimination have been described.
13
75%
Izolacje
PL Wydawać by się mogło, że podstawowym celem działań inwestora powinno być zapewnienie skuteczności prac renowacyjnych, przejawiające się w dąże.niu do eliminowania błędów. Niestety, jak pokazuje doświadczenie, nadal jest to pogląd błędny. Liczba popełnianych w pracach renowacyjnych błędów jest ogromn[...]
14
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
15
75%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 10 425-427
PL Przedstawiono analizę dokładności estymacji parametrów regresji opisującą krzywą konsumcyjną na przykładzie Wisły w profilu Nadwilanówka.
EN The paper presents the analysis of accuracy of estimation of regression parameters describing the consumption curve based on the case of the Nadwilanówka cross-section of the Vistula river.
16
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 1 33-34
17
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 4 10-12
18
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 7 61-62
19
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Zwrócono uwagę na problemy z właściwym wykorzystaniem fundamentów w charakterze uziomów oraz przedstawiono typowe błędy popełniane przy budowie uziomów fundamentowych.
EN Readers attention is directed to problems of appropriate using of foundations as earth electrodes. Typical mistakes made at constructing foundation earth electrodes are presented.
20
75%
Autex Research Journal
EN During the last thirty years there has been a rapidly growing interest in the field of genetic algorithms (GAs). The field is at a stage of tremendous growth, as evidenced by the increasing number of conferences, workshops, and papers concerning it, as well as the emergence of a central journal for [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last