Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aviation law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 2 127--134
EN Widespread utilization of civilian unmanned aerial vehicles (UAVs) is a new challenge for air traffic control. The reason to initiate research in that domain was a series of UAV’s flights near manned aircraft, including commercial ones, which happened in the airspace of many countries. In Poland, su[...]
2
86%
Prace Instytutu Lotnictwa
2017 Nr 1 (246) 35--44
PL W niniejszym artykule poglądowym autor przedstawia wybrane problemy prawne, jakie towarzyszą obecnie rozwojowi sektora lotniczego i technologiom używanym przez ten sektor. Szczególną uwagę autor zwraca na zagadnienia powstające na styku prawa lotniczego i prawa ochrony danych osobowych. Masowe przet[...]
EN In the review below the author presents a general overview of the selected contemporary legal issues related to the present growth of the aviation industry and the development of aviation technologies. The review is focused on the questions at the intersection of aviation law and personal data prote[...]
3
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 111--117
PL Po 18 marca 2013 r. zarządzający lotniskami zobowiązani są do przejęcia od Straży Granicznej zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa osób, bagażu, ładunków i przesyłek. Kontrola ta powinna być wykonywana z zachowaniem obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, regul[...]
EN After 18.03.2013 airport operators are obliged to take over the tasks of the Border Guard to control security of persons, baggage, cargo and mail. This control should be performed in conformance with prevailing regulations in civil aviation security, internal regulations of Management and based on t[...]
4
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 81 139--142
PL Artykuł przedstawia zarys problematyki związanej z wpływem wyposażenia operatorów kontroli bezpieczeństwa na szeroko rozumianą ochronę lotnictwa cywilnego. W dobie zagrożenia terrorystycznego i ciągłego podnoszenia standardów bezpieczeństwa w zakresie realizowanej na lotnisku kontroli bezpieczeństwa[...]
EN The following article outlines the issues related to the influence of equipnet of airport security on the widely understood civil aviation security. In the era of terrorist threat and continued improvement of security standards implemented in the scope of people and baggage security checks, an impor[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 90 205--212
PL Celami autora niniejszego rozdziału są zrekonstruowanie obowiązującego stanu prawnego w zakresie przewozów lotniczych organizowanych w ramach imprez turystycznych, dokonanie systematyzacji używanej nomenklatury oraz wskazanie na kierunek ewolucji norm prawnych w kontekście możliwości dalszego rozwoj[...]
EN The aim of the paper is to reconstruct the current legal status of the air transport organized as a part of tourist events in Poland, to make systematization of the nomenclature used in the field of research and to indicate the direction of the evolution of legal norms in the context of the further [...]
6
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 39--45
EN The author of this article will discuss issues related to aircraft accidents. The paper will set out the investigative activities carried out by Poland’s State Commission on Aircraft Accidents Investigation. The author will also address the concept of liability for aircraft accidents. The paper will[...]
7
72%
Zeszyty Naukowe AON
2005 nr 2(59) 96-113
EN The air transport has always been a vulnerable barometer, which showed the present political and economic situation of the whole market. The big order in the air transport was set up by the Chicago Convention of 1944 about the international civil aviation transport, two (transit and transport) agree[...]
8
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2265-2276
PL Autorzy odnieśli się w artykule do koncepcji kształcenia personelu lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Nowa koncepcja kształcenia uwzględnia wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającego się środowiska funkcjonowania jednostek lotniczych Sił Zbrojnych RP, przy szcz[...]
EN Paper discussed the new education concept of the air personnel in Polish Air Force Academy. The new concept of education takes into account the challenges arising from the rapidly changing functional environment of the Polish Air Force, with particular regard to the requirements laid down by nationa[...]
9
58%
Budownictwo i Prawo
2019 R. 22, nr 1 17--19
PL W ciągu ostatnich lat w branży budowlanej obserwujemy stały rozwój metody pozyskiwania danych obrazowych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Stosowane są one głównie do obserwacji i badań wizualnych. Drony doskonale sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych dla ludzi, takich jak np. bud[...]
EN Over the last years in the construction industry, we have been observing the continuous development of the method of obtaining image data using unmanned aerial vehicles. They are mainly used for observation and visual testing. Drones are perfect for places that are difficult to reach for people, suc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last