Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autostrada A1
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 68-69
2
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 54-57
PL Artykuł opisuje projekt, realizację oraz założenia do monitoringu monolitycznej platformy żelbetowej, stanowiącej element konstrukcji zabezpieczającej przed wpływami deformacji geologiczno-górniczymi.
EN The section of A1 motorway from Piekary Śląskie to Pyrzowice runs through areas of an active mining operation. These areas are also situated in the faulting areas posing greatest threat to highway facilities and pavement of the motorway due to high likelihood of discontinuous deformation. The most u[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 4 199-201
4
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 3 104--112
PL Od drugiej połowy 2009 roku trwa budowa autostrady A1 na odcinku Gliwice – Piekary Śląskie – Pyrzowice, realizowana w korytarzu określonym na mocy obowiązującej decyzji lokalizacyjnej. Cechą charakterystyczną tego korytarza jest to, że w wyniku kilkusetletniej historycznej eksploatacji rud metali i [...]
EN The A1 motorway, the Gliwice-Piekary Śląskie-Pyrzowice section, has been under construction since the second half of the year 2009. Under the localization decision, the works are carried out in a corridor, which due to heavy exploitation of ores and coal mine resembles a piece of a Swiss cheese.
5
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 24-26
PL Przedmiotem artykułu jest prezentacja prefabrykowanych pali żelbetowych produkowanych w wytwórni Fabud WKB na potrzeby budowy autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie - Maciejów. Pale wbijane w grunt w I kwartale 2010 r. zaprojektowano jako fundamenty wzmocnienia gruntu pod obiekt inżynieryjny - wia[...]
EN The paper presents precast foundation piles manufactured in Fabud WKB for foundation construction of the A1 motorway between Piekary Śląskie and Maciejów. The piles were set down in the soil in the 1st quarter of 2010. The paper contains general contract presentation, precast piles charac[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 3 90--94
PL W artykule omówiono w skrótowej formie etap przygotowania inwestycji na autostradzie A1 – odcinek węzeł „Sośnica” – węzeł „Bełk” – od strony projektowej oraz etap realizacji na odcinku występowania wpływów eksploatacji górniczej.
EN This article gives an outlook on the preparatory stage of the A1 construction – from Sośnica node to Bełk node – from the point of view of design and realization where considerable mining influence occurs.
7
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 4 88-88
8
88%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 4 196-199
PL Omówiono ogólnie problemy wyposażenia mostów. Podano szczegółowe informacje dotyczące hydroizolacji i odprowadzenia wody, a także elementów wyposażenia w strefie chodników nowo budowanego mostu przez Wisłę.
EN Detail information on the performed waterproofing and water drainage and also description of new equipment in the sidewalk zone of the new bridge has been given.
9
88%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 12 53--58
PL Podczas budowy autostrad pojawia się wiele problemów związanych z występowaniem gruntów słabonośnych. Miejsca te wymagają odpowiedniego wzmocnienia podłoża, co wymaga użycia specjalistycznego sprzętu pozwalającego na szybkie wykonawstwo robót budowlanych. W artykule przedstawiono wybrane sposoby wzm[...]
EN During highway construction we often come across problems caused by low-bearing soils. Areas where they occur require appropriate improvement with specialized equipment which enables fast execution of the works. The article presents some of the methods of ground improvement for highway embankments a[...]
10
88%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 152--160
PL Mieszcząca się w III transeuropejskim korytarzu transportowym autostrada A1 w rejonie południowym kraju stanowi bez wątpienia jeden z najtrudniejszych w projektowaniu, realizacji oraz eksploatacji odcinków krajowej infrastruktury transportu. Trudności te wynikają w głównej mierze z jej lokalizacji n[...]
EN The A1 motorway, which is located in the 3rd transeuropean tunnel in the south of Poland, is undoubtedly one of the most complicated sections from the point of view of designing, realization and exploitation. The said difficulties result mainly from its localization on the heavily degenerated mining[...]
11
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 5 76-80
12
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 6 46-48
PL W listopadzie 2012 r. do ruchu oddano blisko 95 km autostrady A1. Kierowcy mogą już jeździć niemal 85-kilometrowym odcinkiem z Kowala do Łodzi oraz 10-kilometrowym fragmentem Gorzyczki – Mszana. Dzięki nowo otwartej trasie skróci się czas przejazdu z centrum kraju na wybrzeże. W artykule opisano z[...]
13
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 2 40--42
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 10 539-542
PL Omówiono rozwiązania zaprojektowanych w Transprojekcie Gdańskim obiektów mostowych zrealizowanych na odcinku autostrady A1 od Gdańska do Grudziądza. Są to mosty, wiadukty, estakady, przejazdy gospodarcze i przejścia dla zwierząt.
EN Eighty four bridge objects were built within 89.45 km long section of motorway. Sixty three of them were designed in Transprojekt Gdańsk. Five motorway viaducts over valleys are the largest objects. Twenty eight objects were built as road viaducts over motorway and thirty objects, which are viaducts[...]
15
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 18-20
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 4 182-185
PL Most ma 13 przęseł, w tym trzy przęsła nurtowe o rozpiętości po 130 m. Ustrój nośny stanowi belka ciągła o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości. Zastosowano dwie oddzielne belki pod każdą jezdnią autostrady. Opisano zastosowaną technologię wykonania mostów, w tym metodę zwierania konstrukcji wsp[...]
EN The bridge has 13 spans including three spans in the midstream, which are 130 meter long. The bearing structure make continuous box girders of variable hight.The cantilevered technique and the special method of locking two parts of the span has been presented.
17
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 6 42
PL 17 października 2008 r. został oddany kolejny odcinek Autostrady A1 - Swarożyn - Nowe Marzy. Na trasie od węzła w Rusocinie do węzła Nowe Marzy będzie funkcjonować 6 węzłów autostradowych, dwa obwody utrzymania autostrady i trzy pary miejsc obsługi podróżnych.
18
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 28-29
PL 14 października 2011 r. oddano do ruchu 62-kilometrowy odcinek autostrady A1 z Grudziądza do Torunia (Nowe Marzy - Czerniewice). Inwestycja została zrealizowana w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego przez koncesjonariusza - spółkę Gdańsk Transport Company SA (GTC).
19
75%
Logistyka
2014 nr 6 8250--8254
PL Hałas drogowy jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych, mający negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Rozbudowa sieci autostrad wiąże się ze wzrotem jego emisji ze względu na odbywajacy się na niej wzmożony ruch pojazdów. Artykuł przedstawia wyniki pomiarów równoważnego poziomu [...]
EN Road noise is one of the most burdensome environmental factors which have a negative impact on human health. Expansion of the motorway network is associated with an increase in its emissions, due to their high throughput. The article presents the results of measurements of an equivalent level of noi[...]
20
75%
Mosty
2012 nr 1 38--39
PL W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie kolumn wykonanych w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro wet Deep Soil Mixing (DSM). Autor omawia proces wdrażania oraz liczne zalety wynikające z zastosowania tej technologii na obiektach inżynierskich autostrady A1.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last