Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autonomous driving
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Natural hazards are frequently causing disturbances for different types of infrastructures, in particular for transport systems. Flooding and storm are considered as major threats to these systems. Based on examples of natural hazards’ impact on roads, possible approaches of vulnerability assessment[...]
2
86%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 11 96--102
PL W pracy przedstawiono kluczowe elementy składające się na system automatycznego sterowania pojazdem autonomicznym, który może być traktowany jako rodzaj wyspecjalizowanego robota mającego do wykonania zadanie podróży z punktu A do punktu B. Do kluczowych elementów jazdy autonomicznej należy zaliczyć[...]
EN The paper presents essential elements of the control system for autonomous vehicles, which can be considered as a sort of specialized robot having a task to go from point A to point B. The key elements of autonomous driving include: sensors and perception systems, computing platforms and control sys[...]
3
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 361--365, CD
PL W artykule dokonano przeglądu metod modelowania przyspieszenia pojazdów oraz przeanalizowano wpływ modelowania przyspieszenia na badania zachowania się konwoju pojazdów wykorzystujących kooperacyjny adaptacyjny tempomat oparty na standardzie IEEE 802.11p. Przedstawiono również opis kooperacyjnego ad[...]
EN This paper presents a survey of acceleration modelling for vehicles travelling on a highway. We also analyze the impact of the modelling on the simulations of a platoon utilizing cooperative adaptive cruise control based on IEEE802.11p standard. We briefly present the cooperative adaptive cruise con[...]
4
72%
LogForum
2018 Vol. 14, no. 2 235--244
PL Wstęp: W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost przewozu dóbr, głównie konsumpcyjnych. Jak rozwiązanie tego zagadnienia w wielu publikacjach wskazuje się transport multimodalny. Austria, będąca krajem śródlądowym, szczególnie dotkliwie odczuwa negatywne skutki transportu lądowego w porównani[...]
EN Background: In the last decade, the total volume of freight transport has grown, partly due to the transportation of consumer goods. Multimodal transportation has been named in various publications as a solution. As a landlocked country in the middle of Europe, Austria has to bear more negative cons[...]
5
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 350--355, CD
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania algorytmu kooperacyjnego adaptacyjnego tempomatu do realizacji autonomicznego ruchu pojazdów w konwoju. Rozważono transmisję bezprzewodową z wykorzystaniem grupy protokołów WAVE w różnych trybach przełączania się między kanałami. Zaproponowan[...]
EN This paper presents the analysis of the use of cooperative adaptive cruise control for autonomous driving in a platoon of cars using WAVE protocol stack for communications. Different channel switching options have been considered. Scheduling of BSM messages generation has been proposed for the alter[...]
6
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 356--360, CD
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie konwoju poruszających się pojazdów, sterowanych za pomocą kooperacyjnego, adaptacyjnego tempomatu. Komunikacja między pojazdami odbywa się zgodnie ze standardem 802.11p. W pracy rozważono wprowadzenie wirtualnych liderów, w celu zwiększenia maksymalnej licz[...]
EN This paper presents the analysis of the use of cooperative adaptive cruise control for autonomous driving of platoon of cars. Communication between cars is based on the802.11p protocol stack. The paper proposes a method for extending the maximum length of the platoon by introduction of the so-called[...]
7
58%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2014 Vol. 24, no. 3 579--597
EN Machine learning is an appealing and useful approach to creating vehicle control algorithms, both for simulated and real vehicles. One common learning scenario that is often possible to apply is learning by imitation, in which the behavior of an exemplary driver provides training instances for a sup[...]
8
58%
Production Engineering Archives
2018 Vol. 19 37--42
EN Driving a road vehicle is a very complex task in terms of controlling it, substituting a human driver with a computer is a real challenge also from the technical side. An important step in vehicle controlling is when the vehicle plans its own trajectory. The input of the trajectory planning are the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last