Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 189
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automotive industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W całym świecie wzrasta świadomość skutków przebudzenia chińskiego smoka. Producenci samochodów wietrzą okazję do zysków. Stąd odlewnictwo też dostrzega perspektywy na chińskim rynku. Branża samochodowa szwajcarskiego koncernu GF wybudowała nowoczesną odlewnię produkującą odlewy ciśnieniowe ze stopó[...]
EN The awareness of results of the awakening of the Chinese dragon is increasing all over the world. Car producers are smelling opportunity to get profits. That is why also the foundry branch is perceiving perspectives on the Chinese market. The car branch of the Swiss concern GF has erected in China a[...]
2
80%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, nr 2 142-149
PL W artykule przedstawiono historię powojennego rozwoju zakładu w Bielsku-Białej, produkującego dwusuwowe silniki spalinowe. Opisano złożone i zmienne zależności organizacyjne w przemyśle samochodowym. Na tle rozwoju konstrukcji silników o różnym przeznaczeniu, szczegółowo przedstawiono przebieg zmian[...]
3
80%
Mechanik
PL Przedstawiono analizę teoretyczną zagadnień związanych z procesem wytwarzania stali AHSS w aspekcie wpływu parametrów tego procesu na własności gotowego wyrobu. Analiza została uzupełniona opisem modelu numerycznego przemian fazowych, który wspomaga projektowanie procesu technologicznego.
EN A review of theoretical problems relevant to the AHSS production process in the aspect of the effect of the process parameters on properties of the finished products.
4
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 4 270-274
PL Zaprezentowano przykłady zastosowań oraz metody wytwarzania kompozytów polimerowych z włóknami naturalnymi. Wyjasniono przyczyny popularności tych materiałów w branży motoryzacyjnej. Przedstawiono zalety i ograniczenia stosowania materiałów z roślinnymi włóknami naturalnymi oraz ich charakterystykę [...]
EN Described are the methods of production of the natural fiber reinforced polymer composites and examples of their application. The reasons for these materials being so attractive in automotive industry are suggested. Good point and limitations in application of the natural fiber reinforced composites[...]
5
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Stopy aluminium są coraz częściej stosowane jako materiał alternatywny do budowy elementów karoserii samochodowych. W artykule opisano technologiczne problemy podczas zgrzewania oporowego punktowego materiałów ze stopów aluminium (głównie z grupy 5xxx i 6xxx), skupiając się na parametrach elektryczn[...]
EN The aluminium alloys are more frequently used in automotive industry especially as an alternative material for car-bodies. In this article the comprehensive summary concerning technology of resistance spot welding of aluminium alloys was presented. The welding schedules, electric parameters of weldi[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN Time of innovation cycle in automotive industry is being reduced thanks to increasing market competition. It is possible to follow this trend first of all by means of CA-applications in the design and production phase of product life cycle. Regarding to systematic shortening of design process and ma[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 4/80 83-92
EN The competitive edge of enterprises in today.s global context largely depends on customer-orientation, innovation and networks, which are closely interlinked. Customer satisfaction not only refers to aspects like development of new products, quality and prices, but also depends on many other require[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 171--175
EN In this contribution the posibilities of utilisation of new steels at construction of thin-walled structures for applications in automotive industry are given. The aim is decreasing the mass of automobiles at keeping the requirements for strength and stiffness of construction, decreasing the consump[...]
9
80%
Recykling
2017 nr 2 80
PL Cały czas szukam odpowiedzi. Dlaczego odważyłem się połączyć te dwa obszary? Winny jest marketing.
10
80%
Recykling
2012 nr 7-8 26--27
PL Z roku na rok rośnie liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach tzw. branży recyklingu. Przeprowadzone w 2011 r. przez firmę Dunham and Associates badania, dotyczące rynku amerykańskiego, potwierdzają mocną pozycję sektora recyklingu. Można stwierdzić, że recykling w Stanach Zjednoczonych bezpoś[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 199-203
PL W artykule omówione zostały zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAM wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Systemy te stosowane są coraz powszechniej w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego na całym świecie do modelowania poszczególnych części i przeprowadzania analizy konstrukcyjnej, a ta[...]
EN The article presents the integrated computer systems, CAD/CAM software used in the automotive industry. These systems are used increasingly in automotive companies worldwide to develop engineering design, modeling various parts of machinery and equipment, reporting teams at work, carrying out struct[...]
12
80%
Journal of Polish CIMAC
EN The nanotubes and nanotechnologies are relatively new areas of science and engineering practice. This article should be concerned as a review of the selected nanotechnology applications in the automotive industry. The applications were divided into groups in respect of implementation advance level. [...]
13
80%
Logistics and Transport
2017 Vol. 36, No. 4 113--118
EN The automotive industry is one of the branches with the highest degree of internationalization of production. The beginnings of the investment activities of automobile concerns, including Western Europe, in the new Member States date back to the early 1960s. The inflow of foreign direct investment t[...]
14
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2017 nr 1 83--85
EN The automotive industry is the largest recipient of fasteners in Europe. It is also the recipient with the highest expectations in terms of quality, logistics and pricing. Importantly, Poland has no reason to feel inferior on the European arena.
15
80%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 3 61-64
PL Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem, w którym autorka podejmuje tematykę tworzyw w motoryzacji (poprzednio tematyka ta była omawiana w numerach 8 i 12 "Przetwórstwa Tworzyw" w 1999 r.). Tym razem przedstawione zostaną nowości i koncepcje z europejskiego rynku motoryzacyjnego w oparciu o [...]
16
70%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
EN The paper deals with the Porter's concept of value chain and its application in the automotive industry. The paper is grounded on knowledge acquired from the projects concerned with the value chain, supply chain management and logistics in automotive industry or in network industries and included th[...]
17
70%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 4 215--219
EN The influence of nitrogen ion implantation on the tribological properties of Stellite 6 cobalt alloy was investigated. The tribological tests were conducted using a pin / ball on disc in the atmosphere of engine fuels. In the study, cobalt alloy was implanted with 60 keV nitrogen ions at the fluence[...]
18
70%
Research in Logistics & Production
EN The article describes a research project conducted by the authors in 2015 in one of the manufacturing companies of the automotive industry in Poland. Described manufacturing company engaged in the production of body frame of truck cargo space. The aim of the project was to improve the part of produc[...]
19
70%
Fastener : rynek elementów złącznych
2017 nr 1 78--82
EN What challenges do we face by using the self-forming screws in the serial production of the modern EPS steering systems?
20
70%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 716--720
EN The paper presents a machining of near-net shape (NNS) pinions with forged chamfer in automotive industry and compares it with an older procedure of turning pinions without forged chamfer as well as production of pinions in a classic mechanical way from steel bars. It contains a description, which f[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last