Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyczna skrzynia biegów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono produkty firmy Voith Turbo. Swoją działalność na rynku polskim rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Produkowane przez firmę automatyczne skrzynie przekładniowe DIWA można znaleźć w niemal każdym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. W 2005 r., wraz z wprowadzeniem siln[...]
2
100%
Logistyka
PL W badaniach elementów układu napędowego w procesach nieustalonych wykorzystać można stanowisko badawcze pozwalające na generowanie zmiennych w czasie oporów ruchu dla układu napędowego. Przy odpowiednim sterowaniu i charakterystykach układu generowania oporów ruchu możliwe jest odtworzenie na stanow[...]
EN For testing drive train systems in transient processes test bed allowing to produce time varying motion resistance for drive train system can be used. Proper control and characteristics of resistance load generation system components gives the possibility to reproduce dynamic processes recorded duri[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule zaprezentowano ideę prowadzenia stanowiskowej symulacji odtwarzającej procesy dynamiczne występujące w układzie napędowym z automatyczną skrzynią biegów w oparciu o wyniki pomiarów zrealizowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Przedstawiono metodykę i aparaturę do wykonania pomia[...]
EN An idea of performing test bench simulation reproducing real dynamic processes of driveline with automatic gearbox on the base of road testing measurements is described. The methodology of testing and results analysis for urban, suburban and highway conditions are presented. An evaluation of require[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 5-M 299--306
PL Nowe technologie w sterowaniu mikroprocesorowym skrzyń automatycznych pozwalają na: dopasowanie charakterystyk przełączeń z mniejszą tolerancją dla różnorodnych wymagań, większą liczbę analizowanych i opracowywanych wielkości, redukcję nakładów na urządzenia sterujące i połączenia mechaniczne, podwy[...]
EN New technologies in microprocessor control of the automatic gearbox allow to: match the switching characteristics with a lower tolerance for various requirements, increase the number of analyzed and studied variables, reduce costs of control equipments and mechanical connections, improve comfort of [...]
5
88%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano budowę i właściwości funkcjonalne stanowiska badawczego układu napędowego samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów. Stanowisko to umożliwia prowadzenie symulacyjnych badań stanowiskowych w warunkach laboratoryjnych. Jego funkcjonalność pozwala na badanie dynamiki [...]
EN In this paper the structure and functionality of test bench of passenger car driveline equipped with automatic transmission. This test bench allows to perform simulation bench tests in laboratory. Its functionality allows to make tests on transient dynamics of driveline. It can be also used for test[...]
6
75%
Acta Mechanica et Automatica
2014 Vol. 8, no. 3 151--155
EN Automatic gearbox gains increasing popularity in Europe. Little interest in diagnosis of such type of transmission in Poland results from the fact of small share in the whole market of operated cars, so there is a lack of availability of special diagnostic devices. These factors cause issues of expe[...]
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL Sprzedaż samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami wzrasta w Europie bardzo powoli i nie przekraczała 12% w 1995 r., co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z USA i Japonią, gdzie wartości te wynosiły odpowiednio: 90% i 75% [1]. W przypadku USA wiąże się to z tradycjami sięgającymi lat 40. st[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 5 10--12
PL Solaris, świętujący w br. dwudziestolecie istnienia, od początku swojej działalności wykorzystywał automatyczne skrzynie biegów produkowane przez firmę Voith. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w układach napędowych autobusów Solaris. Ważnym ich eleme[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 1 30--35
PL Na proces sterowania układem napędowym z automatyczną skrzynią biegów składają się następujące zadania: - sterowanie silnikiem; - sterowanie przekładnią hydrokinetyczną; - sterowanie stopniową skrzynią biegów. Silnik i automatyczna skrzynia biegów mają swoje indywidualne, autonomiczne sterowniki, a [...]
10
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Struktura funkcjonalna automatycznej skrzyni biegów ze względu na to, iż ma ona za zadanie automatyzację pracy układu napędowego, jest bardziej skomplikowana od manualnej. W efekcie cechuje się też o wiele większą złożonością zachodzących w niej procesów.
EN An idea of performing test bench simulation reproducing real dynamic processes od driveline with automatic gearbox on the base of road testing measurements is described. The methodology of testing and results analysis for urban, suburban and highway conditions are presented. An evaluation of require[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę optymalizacji przełożeń automatycznej przekładni hydromechanicznej w aspekcie obniżenia zużycia paliwa podczas rozpędzania autobusu. Omówiono dwa kryteria optymalności. Badania przeprowadzono z zastosowaniem matematycznego planowania eksperymentu oraz z wykorzystani[...]
EN In the paper, the problem of optimizing gear ratio in the hydromechanical automatic gearbox discussed in terms of reduction in fuel consumption during bus acceleration. Two criteria of optimality are presented. The studies were carried out using computer simulation of bus movement and basing on math[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 1 18--22
PL Sprzedaż samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami wzrasta w Europie bardzo powoli i nie przekraczała 12% w 1995 r., co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z USA i Japonią, gdzie wartości te wynosiły wtedy odpowiednio: 90% i 75% [3]. W przypadku USA wiąże się to z sięgającymi lat 40 XX wieku[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 2 28--30
PL Sprzedaż samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami wzrasta w Europie bardzo powoli i nie przekraczała 12% w 1995 r., co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z USA i Japonią, gdzie wartości te wynosiły wtedy odpowiednio: 90% i 75% [3]. W przypadku USA wiąże się to z sięgającymi lat 40 XX wieku[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 808--814, CD
PL W artykule omówiono możliwość zastosowanie decyzyjnych drzew logicznych oraz grafów zależności do analizy automatycznych skrzynek przekładniowych. Cel modelowania automatycznej skrzyni biegów grafami może być wszechstronny, a mianowicie: wyznaczenie przełożenia poszczególnych biegów, analiza prędkoś[...]
EN The article discusses the possibility of using decision logic tree and dependency graphs for automated analysis of gearboxes. The goal of the automatic modeling of the gearbox can be comprehensive, namely: determining the gear ratios, analyzing the speed and acceleration of the rotating parts. In th[...]
15
63%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 3 61-80
PL Do badania dynamiki układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów autorzy zbudowali laboratoryjne stanowisko badawcze wyposażone w silnik z automatyczną skrzynią biegów i skonstruowany specjalnie dla tego stanowiska układ generowania momentu oporów ruchu. Układ ten wraz z przepustnica s[...]
EN The authors designed and built a test bench equipped with an engine, automatic transmission and specially designed brake torque generation subsystem to simulate road drag torque. This subsystem and engine throttle are controlled by a specially designed controller allowing to reproduce vehicle veloci[...]
16
63%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 4 57-66
PL W artykule została przedstawiona krótko zrealizowana praktycznie koncepcja stanowiskowej symulacji odtwarzającej dynamiki układu napędowego samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów. Symulacja ta zrealizowana została na stanowisku, w którym do symulacji oporów ruchu samochodu, zredukowanych[...]
EN The paper briefly presents the implementation of a concept of a test bench simulation reproducing the drivetrain dynamics of passenger car equipped with automatic transmission. It was performed with a test bench which used the flywheel and two brakes, i.e. friction disk brake and eddy current brake,[...]
17
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Autorzy niniejszej pracy wykonali badania drogowe procesu hamowania silnikiem w samochodzie wyposażonym automatyczną skrzynię biegów. Celem tych badań było znalezienie odpowiedzi na temat sposobu pracy przekładni hydrokinetycznej w takim trybie oraz ustalenia jaki jest poziom momentu hamowania silni[...]
EN The author carried out some road tests to find the real traffic conditions of torque converter's work at the engine braking phase as well as to find the level of engine braking torque transmitted through the converter. The tests were made using various ranges of automatic transmission working modes.[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 65--71
PL W prezentowanej pracy przedstawia się model planetarnej automatycznej skrzyni biegów z wykorzystaniem grafów konturowych. Cel modelowania może być wszechstronny, a mianowicie: wyznaczenie przełożenia poszczególnych biegów na podstawie wygenerowanego układu równań oraz analiza prędkości i przyspiesze[...]
EN In the present paper, planetary automatic transmission is modeled by means of contour graphs. The goals of modeling could be versatile: ratio calculating via algorithmic equation generation, analysis of velocity and accelerations. The exemplary gears running are analyzed, several drives/gears are co[...]
19
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 10 108--113
PL Zrozumienie funkcjonowania i własności układów z automatyczną skrzynią biegów stanowi poważny problem dla osób pracujących w branży motoryzacyjnej. Autorzy artykułu podjęli próbę przeanalizowania takiego układu w warunkach drogowych i laboratoryjnych.
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 108--111
PL W artykule omówione zostało zastosowanie kart kontrolnych Shewharta do nadzorowania jakości procesów produkcyjnych w branży motoryzacyjnej części typu korpus. Na zlecenie przedsiębiorstwa zostały przygotowane karty kontrolne dla poszczególnych cech geometrycznych. W artykule została przedstawiona pr[...]
EN The manuscript presents the use of Shewhart control charts to supervision the quality of production processes in the automotive industry of the gearbox automatic. At the request of the company, control charts were prepared for individual characteristic geometrical features. This paper presents the p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last