Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyczna przekładnia hydromechaniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy[...]
EN In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms hav[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstwiono alnalizę porównawczą algorytmów przełączania biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego. W eksperymentalnych badaniach drogowych zostały wyznaczone chwile załączania biegów, zdefiniowane we współrzędnych prędkości ruchu i położen[...]
EN The article presents a comparative analysis of algorithms for the automatic hydromechanical transmission shifts during the acceleration of a city bus. In experimental studies, there have been designated moments of switching gears defined in the traffic speed coordinates and the position of the contr[...]
3
80%
Logistyka
2015 nr 4 4151--4160, CD2
PL Artykuł zawiera badania wpływu podstawowych czynników eksploatacyjnych na chwile przełączania biegów stopniowych układów napędowych autobusów miejskich. Badaniom podlegały: zmiana masy autobusu, sumarycznych oporów ruchu oraz obciążenia silnika wyrażonego dawką paliwa. W artykule przedstawiono metod[...]
EN The article contains a impact study of fundamental exploitation factors at the moment of changing gears in a gradual shift drive system city buses. Weight change of the bus, the summary movement resistance and engine charge expressed in a fuel dose is research subject of the article. In the paper, a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last