Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automaty skończenie stanowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Science
2001 Vol. 3 151-162
PL Najnowsze osiągnięcia matematyczne i algorytmiczne z dziedziny automatów skończenie stanowych, jak również wzrost mocy obliczeniowej komputerów dostarczyły nowych narzędzi badaczom języka. Jednak problem znalezienia odpowiedniego modelu formalnego, opisującego zjawiska języka naturalnego pozostaje n[...]
EN Recent mathematical and algorithmic results in thc field of finite-state technology, as well as the increase in computing power, have constructed the base for a new approach in natural language processing. However the task of creating an appropriate model that would describe the phenomena of the nat[...]
2
63%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 57--65
EN The general scheme of railway station’s model and technique of formalizing the technologic processes at stations are described. To take into account the human impact on station’s operation is suggested to use ergatic models. In conformity with concept of stations’ ergatic models a person is directly[...]
RU Приведена общая структура функциональной модели железнодорожной станции и методика формализации технологических процессов станций. Для учета влияния человека на станционные процессы предложено использовать эргатические модели. В соответствии с концепцией эргатического моделирования человек принимает[...]
3
51%
Computer Science
PL Środowisko COSMA, rozwijane w Instutycie Informatyki Politechniki Warszawskiej, powstało z myślą o weryfikacji modeli (model checking) systemów reaktywnych specyfikowanych przy pomocy automatów CSM (Concurrent State Machines) jak i ich rozszerzonej wersji (ECSM - Extended CSM). Rozszerzenie CSM o zł[...]
EN The COSMA software environment, developed in the Institute of Computer Science, WUT, was designed primarily for model checking of reactive systems specified in terms of Concurrent State Machines (CSM). However, COSMA supports also Extended CSM (ECSM). The extensions allow for using complex data type[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last