Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatical hydromechanical gearbox
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania algorytmów sterowania przełączaniem biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej z adaptacją do zmiennych czynników eksploatacyjnych. Jako kryterium optymalizacji sterowania wykorzystano zużycie paliwa przy rozpędzaniu autobusu miejskiego. Algorytmy[...]
EN In the paper, a methodology is presented for obtaining adaptive control algorithms for changing gears in a automatical hydromechanical gearbox during variable driving conditions. Fuel consumption has been used as optimality criterion during acceleration of a bus city. Adaptive control algorithms hav[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przyczyną wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych jest przede wszystkim niezadowalająca sytuacja w transporcie drogowym, gdzie straty spowodowane przeciążeniem w ruchu drogowym i koszty ekonomiczne oraz poza ekonomiczne są coraz większe. Istniejąca infrastruktura została zaprojektowana n[...]
EN First of all, disappointing situation is reason of introduction of intelligent transport system in road transport, where losses caused in road traffic congestion and economic cost and there is economic affectation great more. Existing infrastructure has been designed on low of movement off traffic. [...]
3
80%
Logistyka
2015 nr 4 4151--4160, CD2
PL Artykuł zawiera badania wpływu podstawowych czynników eksploatacyjnych na chwile przełączania biegów stopniowych układów napędowych autobusów miejskich. Badaniom podlegały: zmiana masy autobusu, sumarycznych oporów ruchu oraz obciążenia silnika wyrażonego dawką paliwa. W artykule przedstawiono metod[...]
EN The article contains a impact study of fundamental exploitation factors at the moment of changing gears in a gradual shift drive system city buses. Weight change of the bus, the summary movement resistance and engine charge expressed in a fuel dose is research subject of the article. In the paper, a[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstwiono alnalizę porównawczą algorytmów przełączania biegów automatycznej przekładni hydromechanicznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego. W eksperymentalnych badaniach drogowych zostały wyznaczone chwile załączania biegów, zdefiniowane we współrzędnych prędkości ruchu i położen[...]
EN The article presents a comparative analysis of algorithms for the automatic hydromechanical transmission shifts during the acceleration of a city bus. In experimental studies, there have been designated moments of switching gears defined in the traffic speed coordinates and the position of the contr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last