Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic transmission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Schneider Electric sukcesywnie rozwija ofertę przemienników częstotliwości. Działania te mają jeden zasadniczy cel - spełnienie wymagań oraz potrzeb użytkowników, związanych z ich aplikacjami z zakresu automatyki napędowej. Efektem tych działań są trzy nowe produkty: 1) oparte na wspólnej platformie[...]
2
88%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano budowę i właściwości funkcjonalne stanowiska badawczego układu napędowego samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów. Stanowisko to umożliwia prowadzenie symulacyjnych badań stanowiskowych w warunkach laboratoryjnych. Jego funkcjonalność pozwala na badanie dynamiki [...]
EN In this paper the structure and functionality of test bench of passenger car driveline equipped with automatic transmission. This test bench allows to perform simulation bench tests in laboratory. Its functionality allows to make tests on transient dynamics of driveline. It can be also used for test[...]
3
75%
Napędy i Sterowanie
PL W pracy porównano układy napędowe, w których zastosowano mikroprocesorowe systemy sterowania. Z wyboru silnika spalinowego jako źródła napędu wynika koncepcja sterowania, która pozwala zbliżać się do opracowania jednego algorytmu modyfikowanego odpowiednio do zastosowanej przekładni: stopniowej i be[...]
EN At this paper there were compared powertrains with microprocessor steering systems. According to internal combustion as a power source, it consequents the conception of steering what enables elaboration of one algorithm which is modified due to used gear: classical and stepless.
4
75%
Acta Mechanica et Automatica
2014 Vol. 8, no. 3 151--155
EN Automatic gearbox gains increasing popularity in Europe. Little interest in diagnosis of such type of transmission in Poland results from the fact of small share in the whole market of operated cars, so there is a lack of availability of special diagnostic devices. These factors cause issues of expe[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
PL Sprzedaż samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami wzrasta w Europie bardzo powoli i nie przekraczała 12% w 1995 r., co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z USA i Japonią, gdzie wartości te wynosiły odpowiednio: 90% i 75% [1]. W przypadku USA wiąże się to z tradycjami sięgającymi lat 40. st[...]
6
75%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 1 30--35
PL Na proces sterowania układem napędowym z automatyczną skrzynią biegów składają się następujące zadania: - sterowanie silnikiem; - sterowanie przekładnią hydrokinetyczną; - sterowanie stopniową skrzynią biegów. Silnik i automatyczna skrzynia biegów mają swoje indywidualne, autonomiczne sterowniki, a [...]
7
75%
Journal of KONES
EN The article presents the working conditions and the functions of the ATF fluid in an automatic transmission. It was noted that the correct operation of the automatic transmission is heavily influenced by the quality of the ATF fluid, which operates in disadvantageous conditions of oxidising environm[...]
8
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Struktura funkcjonalna automatycznej skrzyni biegów ze względu na to, iż ma ona za zadanie automatyzację pracy układu napędowego, jest bardziej skomplikowana od manualnej. W efekcie cechuje się też o wiele większą złożonością zachodzących w niej procesów.
EN An idea of performing test bench simulation reproducing real dynamic processes od driveline with automatic gearbox on the base of road testing measurements is described. The methodology of testing and results analysis for urban, suburban and highway conditions are presented. An evaluation of require[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę optymalizacji przełożeń automatycznej przekładni hydromechanicznej w aspekcie obniżenia zużycia paliwa podczas rozpędzania autobusu. Omówiono dwa kryteria optymalności. Badania przeprowadzono z zastosowaniem matematycznego planowania eksperymentu oraz z wykorzystani[...]
EN In the paper, the problem of optimizing gear ratio in the hydromechanical automatic gearbox discussed in terms of reduction in fuel consumption during bus acceleration. Two criteria of optimality are presented. The studies were carried out using computer simulation of bus movement and basing on math[...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 1 18--22
PL Sprzedaż samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami wzrasta w Europie bardzo powoli i nie przekraczała 12% w 1995 r., co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z USA i Japonią, gdzie wartości te wynosiły wtedy odpowiednio: 90% i 75% [3]. W przypadku USA wiąże się to z sięgającymi lat 40 XX wieku[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
2004 R. 6, nr 2 28--30
PL Sprzedaż samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami wzrasta w Europie bardzo powoli i nie przekraczała 12% w 1995 r., co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu z USA i Japonią, gdzie wartości te wynosiły wtedy odpowiednio: 90% i 75% [3]. W przypadku USA wiąże się to z sięgającymi lat 40 XX wieku[...]
12
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 89--94
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego, opracowanego w Akademii Morskiej w Gdyni, zaimplementowanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2 z manualną skrzynią biegów oraz identycznego elektrycznego układu napędowego zamontowanego w pojeździe z automatyc[...]
EN The article presents the operational tests results of an electric powertrain developed in the Gdynia Maritime University, implemented in a Fiat Panda 2 passenger car with a manual transmission, and an identical electric powertrain installed in a vehicle with an automatic transmission. The configurat[...]
13
75%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 119--124
EN The growing number of vehicles moving on Polish roads equipped with various types of automatic transmissions prompted the authors of this publication to carry out research to assess the impact of the use of this type of transmission on the fuel consumption of these vehicles. The presented article pr[...]
14
63%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 3 61-80
PL Do badania dynamiki układu napędowego samochodu z automatyczną skrzynią biegów autorzy zbudowali laboratoryjne stanowisko badawcze wyposażone w silnik z automatyczną skrzynią biegów i skonstruowany specjalnie dla tego stanowiska układ generowania momentu oporów ruchu. Układ ten wraz z przepustnica s[...]
EN The authors designed and built a test bench equipped with an engine, automatic transmission and specially designed brake torque generation subsystem to simulate road drag torque. This subsystem and engine throttle are controlled by a specially designed controller allowing to reproduce vehicle veloci[...]
15
63%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 4 57-66
PL W artykule została przedstawiona krótko zrealizowana praktycznie koncepcja stanowiskowej symulacji odtwarzającej dynamiki układu napędowego samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów. Symulacja ta zrealizowana została na stanowisku, w którym do symulacji oporów ruchu samochodu, zredukowanych[...]
EN The paper briefly presents the implementation of a concept of a test bench simulation reproducing the drivetrain dynamics of passenger car equipped with automatic transmission. It was performed with a test bench which used the flywheel and two brakes, i.e. friction disk brake and eddy current brake,[...]
16
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Autorzy niniejszej pracy wykonali badania drogowe procesu hamowania silnikiem w samochodzie wyposażonym automatyczną skrzynię biegów. Celem tych badań było znalezienie odpowiedzi na temat sposobu pracy przekładni hydrokinetycznej w takim trybie oraz ustalenia jaki jest poziom momentu hamowania silni[...]
EN The author carried out some road tests to find the real traffic conditions of torque converter's work at the engine braking phase as well as to find the level of engine braking torque transmitted through the converter. The tests were made using various ranges of automatic transmission working modes.[...]
17
63%
Archives of Transport
EN Heavy dump vehicles are usually working with big load changes and bad work environment, thus change the friction performance of transmission clutches, as well as great affect the shift quality seriously, which influence the vehicle performance. Many researchers developed a lot to design a useful aut[...]
18
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Omówiono potencjalny wpływ charakterystyki hydraulicznej filtra na pracę pompy hydraulicznej ASB. Przedstawiono projekt stanowiska do badania charakterystyk hydraulicznych filtrów płynów ATF stosowanych w automatycznych skrzyniach biegów, skonstruowanego w oparciu o normę SAE J2312. Przedstawiono me[...]
EN Potentials effects of pressure drop-flow characteristics of ATF filter on the hydraulic pumps are discussed. Draft device to investigations pressure drop-flow characteristics of ATF filter used in automatic transmissions constructed based on SAE J2312 standard is presented. Method of investigation p[...]
19
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Omówiono warunki pracy oraz funkcje płynu ATF w automatycznej skrzyni biegów (ASB). Przedstawiono właściwości oraz wymagania stawiane płynom ATF. Scharakteryzowano próbki płynów ATF użyte do badań. Przedstawiono metodykę oznaczania lepkości kinematycznej użytej podczas badań. Pokazano wyniki analizy[...]
EN Operating conditions and functions of ATF in an automatic transmission are described. Characteristics and requirements of ATF are presented. ATF samples used for testing were characterized. The methodology used for determining the kinematic viscosity testing is given. There are presented the results[...]
20
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono funkcje oraz warunki pracy filtrów ssawnych płynu ATF w automatycznych skrzyniach biegów (ASB ). Przeanalizowano wymagania stawiane filtrom płynu ATF. Określono źródła zanieczyszczeń płynu ATF. Scharakteryzowano system filtracji płynu ATF. Przedstawiono klasyfikację filtrów płynów ATF [...]
EN Functions and conditions of work of suction ATF filters are presented. Requirements of ATF filters are discussed. Sources of contaminations ATF are presented. ATF filtration system was characterized. Classification of ATF filters and their selection of design solutions are presented. Filter material[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last