Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 124
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  audit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN In article entitled Essence of audit in process of accustoming Quality Management Systems ISO 9001:2008 there is presented the definition of audit in awareness of ISO norms and comparison of its explanations in literature. The essence of purposes appointed in process auditing and reliability of gott[...]
2
89%
Problemy Jakości
EN Making improvements in the initiated quality management systems, companies of rubber industry concentrate their actions on not only quality of either goods or service but also work quality taken within the confines of basic and auxiliary processes including audit and post-audit actions. It turns out[...]
3
89%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 11 22-24
4
89%
Problemy Jakości
PL Przedstawione opracowanie ma na celu pomoc auditorom w procesie badania auditowego, w zakresie stosowania i identyfikowania potrzeb w zakresie technik statystycznych, które mogą być pomocne w rozwoju, wdrażaniu, stosowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami norm ISO [...]
5
75%
Problemy Jakości
6
75%
Problemy Jakości
7
75%
Problemy Jakości
EN The authors point out that practically each management system standard (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO/IEC 27001, HACCP, SA 8000) includes a direct or indirect requirement of tracking changes in the legal requirements. Thus an efficient operation of any of those systems depends on establishing[...]
8
75%
Mechanik
2000 R. 73, nr 12 845-847
9
75%
Logistyka
2015 nr 6 681--686, CD
PL Artykuł dotyczy próby usystematyzowania pojęć dotyczących podstawowych miar i kategorii oceny procesu logistycznego. Jest to ogólne i syntetyczne podejście. Problem pomiaru jest dosyć złożony, ponieważ występują różne zadania w ramach poszczególnych procesów logistycznych. Mimo niejasności i różnoro[...]
EN This article applies to an attempt to systematize concepts of the evaluation of the logistic processes. It is a synthetic and condensed presentation, because the problem of measurement is complex with the variety of tasks under the various logistics processes. Despite the ambiguity and diversity, cr[...]
10
75%
Problemy Jakości
11
71%
e-Informatica Software Engineering Journal
EN The market success of the enterprises depends on the ability to support their business processes. This involves the requirement of a seamless, well-ordered operation of the whole company. Operation is greatly afiected by the quality of its IT support. The information should be available, handled co[...]
12
71%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 419-426
PL Nadzór korporacyjny to proces mający zapewnić, że podmiot gospodarczy jest zarządzany zgodnie z interesami akcjonariuszy. Ostatnie skandale finansowe, takie jak Enron, WorldCom czy Parmalat pokazują, że procesy te nie funkcjonują prawidłowo zaś informacje ujawniane przez spółki okazują się nierzetel[...]
EN Corporate governance is the process of supervision and control intended to ensure that the company's management acts in accordance with the interests of shareholders. The recent corporate scandals such as Enron, WorldCom or Parmalat shows that this process is not working efficiently and infomiation [...]
13
71%
Problemy Jakości
14
71%
Problemy Jakości
EN On the basis of empirical examination's results led in years 2007 - 2008 among companies of rubber industry, a model of the improvement process for the management of an audit programme was presented. A foundation of the model is to create a standard of an audit process making an effective improvemen[...]
15
71%
Problemy Jakości
EN Intensive certification of quality management systems based on ISO 9001 can be effective provided that the increase in the number of certificates issued will be not accompanied by a decline in service quality certification. There is in the paper the analyzes of the research's results conducted among[...]
16
71%
Problemy Jakości
EN The article presents research results in the range of advantages and barriers of external audits as well as audits that implicate the improvement of clients' audits process, certificating units and audits of rubber industry companies led at the suppliers'. As the main client's audits advantages, ana[...]
17
71%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 205-217
EN The article presents concepts of a method of an internal audit of a management system in an enterprise which does not have a certified quality management system. First, the choice of the subject as well as the purpose of the dissertation were explained. Afterwards, personal practical experience and [...]
18
71%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 8 18-21
PL Analizowany przykład ma na celu pokazanie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu wstępnych propozycji przedsięwzięć sformułowanych przez audytora energetycznego w celu zmniejszenia kosztów energii w przedsiębiorstwie.
19
71%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 6 15-23
20
71%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 7 21-25
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last