Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  attractor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN The attractor properties in Cellular Automata dynamical systems have been extensively investigated and well characterized. We consider here two attractor classification for Cellular Automata and we prove the computational undecidability of some questions related to such classifications.
2
100%
Archives of Thermodynamics
EN This paper presents experimental data and simulation of the interface oscillations of bubble growth during pool nucleate boiling. Spectra of acoustic and optical sensors signals are obtained, that show an existence of correlation between interface oscillations and pressure oscillations in liquid dur[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 77 41-48
EN In the paper the problem of onfluence of temperature measuring method on the correlation dimension of the attractor reconstructed from the temperature fluctuations has been considered. Two-dimensional heat transfer under simulated nucleation sites has been analysed. It has been shown that when the m[...]
4
100%
Opuscula Mathematica
EN In this paper we present equivalent definitions of chain recurrent set for continuous dynamical systems. This definition allow us to define chain recurrent set in topological spaces.
5
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The nonlinear response of two-degree-of-freedom vibratory beam-pendulum system in the neighbourhood internal and external resonances is investigated. The analysis was realised in the wide aspects of the influence of different kinds of nonlinearities, dampings and excitations. The equations of motion[...]
6
88%
Fundamenta Informaticae
EN The paper gives a characterisation of the chain relation of a sofic subshift. Every sofic subshift S can be described by a labelled graph G. Factorising G in a suitable way we obtain the graph G/ ť that offers insight into some properties of the original subshift. Using G/ ť we describe first the [...]
7
88%
Fundamenta Informaticae
EN The Collatz problem is comprised of two distinct, separate questions: existence of eventually periodic Collatz reductions with a nontrivial period, and existence of period-free Collatz reductions. This paper introduces a few distinct, related formalizations of the Collatz dynamics as term rewriting [...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 7 711-713
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących implementacji układów generatorów chaosu w układzie FPGA Virtex 5FXT. Podano opis oraz porównanie sposobów realizacji obliczeń, które umożliwiają generowanie chaotycznego ciągu liczb w zależności od przyjętych parametrów początkowych. Dokonano weryfi[...]
EN The paper presents results of a study on implementation of digital chaos generators in the FPGA Virtex 5FXT device. There are described three mappings: logistic, Hénon and Rössler. The impact of fixed-point number representation on precision was tested. All waveforms (chaotic series) were experiment[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2002 Z.7 151-157
PL W ostatnich latach nieliniowe układy dynamiczne stały się ważną dziedziną badań ekonomistów i ekonometryków. Modele nieliniowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach teorii ekonomii, takich jak: rynki finansowe, teoria wzrostu gospodarczego, czy też cykle gospodarcze. Celem pracy jest przedstawie[...]
EN In recent years a non-linear dynamics has been an important area of research of economists and econometricians. A non-linear models have a many applications of areas in economic such as financial markets, economic growth, business cycle. The aim of this paper is to show of several procedures for ide[...]
10
75%
Studia Informatica
PL W niniejszej pracy zrekonstruowano przestrzeń fazową szeregu czasowego utworzonego z pomiarów natężeń ruchu ramek w dziesięciogigabajtowej sieci Ethernet. Wykorzystane do tego celu zostały elementy teorii systemów dynamicznych. Oszacowano opóźnienie oraz wymiar zanurzenia dla szeregu czasowego. W od[...]
EN In this paper, a phase space of time series, which was constructed from measurement of frames traffic intensity in a ten-gigabyte Ethernet network, was re-constructed. For this purpose elements of dynamie systems theory were used. An embedding delay and embedding dimension for time series were estim[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 7 794-800
PL W pracy opisano metody rekonstrukcji trajektorii w przestrzeni fazowej. Do analizy sygnału akustycznego odpowiedzi impulsowej obiektu wykorzystano opartą na twierdzeniu Takensa metodę opóźnień. Zaproponowano analizę ilościową tak zrekonstruowanej trajektorii z wykorzystaniem diagramów rekurencyjnych[...]
EN Possibilities of the phase trajectories utilization to the diagnostics of the structural elements damages were described in the work. As a damage function the qualitative as well as quantitative analysis of the recurrence plot of the trajectory whose attractor is the point of static equilibrium of t[...]
12
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W artykule omówiono metodykę nadzoru poprawności funkcjonowania maszyn i konstrukcji wsporczych, bazującą na systemach monitoringu drganiowego. W szczególności zaprezentowano metodykę opartą na ilościowej analizie graficznych reprezentacji monitorowanego sygnału w postaci atraktora, trajektorii fazo[...]
EN A methodology of the functioning correctness control of machines and structural components is described in the article. The proposed new approach to the construction of a vibration-based monitoring system is presented. A methodology based on the quantitative analysis of attractor, phase trajectory a[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Tak zwany dynamiczny system klasy C może być użyty do studiowania procesów chaotycznych. W pracy do badań zastosowano system klasy C z liniowym sprzężeniem zwrotnym PWL. Uzyskano analogowy generator przebiegów chaotycznych. Zaletą jego jest mała liczba elementów aktywnych. Układ sprawdzono eksperyme[...]
EN It has been shown that the so-called dynamical system of class C can be used for studying chaotic motions. Even though we are speaking about a deterministic dynamical systems, theirs future evolution can hardly be predicted. It is due to the extreme sensitivity on tiny changes in the initial conditi[...]
14
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2012 Vol. 19 125--131
EN The paper presents an unsupervised approach to biomedical signal segmentation. The proposed segmentation process consists of several stages. In the first step, a state-space of the signal is reconstructed. In the next step, the dimension of the reconstructed state-space is reduced by projection into[...]
15
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest wskazanie obszarów w naukach o bezpieczeństwie, w których może znaleźć zastosowanie teoria chaosu. W pracy ukazano zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z omawianym nowym podejściem. Autor podejmuje się również odpowiedzi na pytanie, czy teoria chaosu, zgodnie ze stanowi[...]
EN Aim: The aim of this review article is to present possibilities which chaos theory brings into the social sciences. It presents its benefits and challenges that need to be overcome. The author also attempts to answer the question of whether chaos theory can be regarded as a scientific revolution in [...]
16
63%
Geochronometria
2001 Vol. 20 45-50
EN Information on most of natural phenomena can be obtained from time series of direct and proxy data. The analysis of time series generated by natural dynamic systems is a key element in interpreting geophysical and climatic information. Unfortunately, most of available time series have gaps. When the[...]
17
63%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 223--228
EN Investigations of regular and chaotic vibrations of the autoparametric system suspended on a nonlinear coil spring and a magnetorheological damper are presented in the paper. Application of a semi-active damper together with the nonlinear spring allows controlling the dangerous motion and additional[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisano zagadnienie rekonstrukcji atraktora na podstawie szeregu czasowego oraz przedstawiono oprogramowanie pozwalające wyznaczać jej parametry. Zagadnienie to zastosowano do rekonstrukcji atraktora Monarchy Safye na podstawie szeregów czasowych otrzymanych z numerycznego rozwiązania ukł[...]
EN The paper describes the problem of attractor reconstruction on the basis of a time series and presents software allowing to specify the reconstruction parameters. The above problem has been applied to reconstruct the Monarch Safye attractor on the basis of time series obtained from a numerical solut[...]
19
51%
Journal of Technical Physics
EN Dynamical properties of two simple models derived from the equations of physics of the atmosphere are investigated in this paper. Attention was paid to the structure of attraction sets (especially to their borders) of the attractors existing in the models. The influence of precision of the integrati[...]
20
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We prove that a compact family of bounded condensing multifunctions has bounded condensing set-theoretic union. Compactness is understood in the sense of the Chebyshev uniform semimetric induced by the Hausdorff distance and condensity is taken w.r.t. the Hausdorff measure of noncompactness. As a to[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last