Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asymetria informacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 315--323
PL W obecnych czasach ilość dostarczanych informacji jest zbyt duża w stosunku do możliwości ich rozpoznania. Z jednej strony tak duża ilość informacji powinna ułatwiać podmiotom gospodarczym podejmowanie decyzji, ale z drugiej występująca asymetria informacyjna powoduje, że podmioty te podejmują decyz[...]
EN Entities manage in turbulent, often unpredictable market conditions and it causes that their cognitive abilities are too weak in comparison with coming data streams. Such conditions cause, that entities take fast and very risky decisions. It seems, that one of the factors which can limit the risk in[...]
2
84%
Rynek Energii
2012 Nr 3 22--26
PL Pojawienie się potencjalnie dużych zasobów gazu łupkowego stawia przed polską gospodarką problem czy i na jakich zasadach opodatkować wydobycie tego surowca. Autorzy argumentują, że wybór systemu podatkowego zależy w decydującym stopniu od tego czy stawiać będziemy na maksymalizację wydobycia tego p[...]
EN After the discovery of potentially huge reserves of shale gas in Poland authorities should decide whether and how gas exploitation should be taxed. Authors analyzed several tax scenarios arguing that key problem is govern-ment decision whether the volume of gas extracted is to be maximized or may be[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 455--465
PL Ustawiczne zmaganie z utopijnymi aspektami strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce wiąże się bezpośrednio z doświadczaniem zidentyfikowanych relatywnie dawno, ale ciągle zbyt mało znanych zjawisk „asymetrii informacyjnej” i „kota w worku”. Istotna jest każda próba odpowiedzi na pytan[...]
EN The authoresses tried to identify the current status of information society in Poland and directions of its development in the context of world economic, social and political crisis. The crucial reference point was the “Poland 2030. Development challenge” strategy, which was used by the authoresses [...]
4
67%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2004 nr 3-4 61-72
PL Na podstawie elementów teorii gier przeprowadzono analizę różnych przypadków symetrii i asymetrii informacyjnej, dotyczącej gier rynkowych na rynku telekomunikacyjnym. Jako przykład przeanalizowano wpływ informacji o strukturze kosztów, ponoszonych przez graczy konkurencyjnych w grze o zysk. Zilustr[...]
EN Based on the games theory, an analysis of various cases of information symmetry and asymmetry was conducted with regard to market games in the telecommunications market. As an example, the influence of information about the structure of costs incurred by players competing for profit is analysed. Sel[...]
5
67%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2005 nr 3-4 47-68
PL Rozpatrzono wpływ kolejności procesów ustalania cen na rynkach detalicznych i negocjacji stawek rozliczeniowych na rynkach hurtowych na sprawność procesu negocjacji. Zaproponowano sposób określania wartości korzyści ze zmiany kolejności ruchów w grze rynkowej bez informacji o macierzy wypłat konkure[...]
EN The impact of the order of processes of setting retail and wholesale prices on the efficiency of the negotiation process was analyzed. The method of calculating the value of changing the order of market player movement in situation when the competitor's pay off matrix is unknown was proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last