Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asphalt plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 1-2 33--37
PL Ciągły rozwój miast i wsi bezpośrednio wiąże się z koniecznością budowy nowych ciągów komunikacyjnych. W Polsce większość dróg publicznych stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej. Produkcja mas asfaltowych jest skomplikowanym procesem, wymagającym dokładnego projektu, dobrej jakości materiałów oraz[...]
EN The development of towns and villages is directly related to the construction of new roads and streets. In Poland, the most common are asphalt roads. The article discusses some problems with the production of bitumen-aggregate mixtures in an asphalt plant, their storage and transport.
2
84%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 31--42
PL Asfalt jest materiałem, który można poddać recyklingowi. W szczegól-ności destrukt asfaltowy (RA) zawiera stare spoiwo, które ogranicza ponowne wy-korzystanie RA. W badaniu wskaźnik recyklingowy asfaltu zwiększono przez dodanie substancji odmładzających zawierających parafinę. Autorzy badali wpływ s[...]
EN Asphalt is material that can be recycled. In particular reclaimed asphalt (RA) contains aged binder, which limits the reuse of RA. In this study the rate of recycled asphalt was increased by adding a rejuvenator containing paraffin. The authors investigated the effect of the rejuvenator in laborator[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2010 Nr 1(6) 22-52
PL Drogownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Produkcja surowców niezbędnych do budowy dróg odbywa się min. w wytwórniach mas bitumicznych, czyli w tzw. otaczarniach. Instalacje te licznie powstają w kraj obrazie nie tylko naszych miast, ale również mniejszyc[...]
EN Road engineering is one of the fastest growing sectors of the Polish economy. Production of materials, needed for road construction, takes place, inter alia, in asphalt plants. These installations frequently occur in the landscape not only big cities, but also in smaller towns, which is associated w[...]
4
67%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
2008 R. 1, nr 1 105-118
PL Przedstawiono analizę uwarunkowań techniczno-technologicznych substytucji dotychczas stosowanych paliw węglem brunatnym oraz obliczenia rocznego potencjalnego zapotrzebowania pyłu węgla brunatnego w przemysłach cementowym, wapienniczym oraz wytwórniach mas bitumicznych (asfaltu). Biorąc pod uwagę ak[...]
EN Technical and technological aspects of possibilities of current used fossil fuels substitution by brown coal dust were considered. Analysis have covered cement and lime industry and asphalt manufacture installations in Poland. Potential annual demand for these sectors were calculated. Taking into ac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last