Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artillery fuses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono nieniszczące badania strukturalne oraz materiałowe wybranych typów zapalników artyleryjskich - głowicowych i dennych - znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, za pomocą diagnostycznego systemu radioskopii czasu rzeczywistego (RTR – Real Time Radioscopy). Szczególną[...]
EN Structure and material nondestructive tests of selected types of artillery fuses – head and bottom ones being in service in Polish Armed Forces – by means of Real Time Radioscopy (RTR) diagnostic system, were presented. Particular attention was paid to firing/explosive trains of tested fuses, taking[...]
2
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono zarys historii powstania i rozwoju zapalników od momentu ich powstania do dnia dzisiejszego. Skupiono się głównie na zapalnikach do pocisków artyleryjskich .
EN In the paper the outline of the history of fuses development from the moment of their emergence till today was presented. The attention was focused on the fuses of artillery projectiles.
3
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono informacje na temat prac podjętych w celu podniesienia wytrzymałości mechanicznej i precyzji działania zapalników artyleryjskich z elektronicznymi modułami czasowymi. Opisano prace prowadzone w WITU, a mające na celu poprawienie parametrów technicznych zapalników czasowych. Pon[...]
EN The paper deals with the subject of works undertaken to increase mechanical durability and precision of operation of artillery fuses with electronic time modules. Works conducted in the Military Institute of Technology have been described which aimed at improving technical parameters of time fuses. [...]
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono propozycję nowego modelu ocenowego badanej amunicji. Na przykładzie zapalników artyleryjskich, dokonano krótkiej analizy wyników badań oraz na ich podstawie scharakteryzowano sposób oceny oparty na rozkładach prawdopodobieństwa.
EN A concept of a new system to evaluate tested ammunition is presented in the paper. A short analysis of artillery fuses test results is presented to illustrate the application of probability distributions as an evaluation tool.
5
51%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 77 97--108
PL W artykule przedstawiono zasadnicze wymagania stawiane przed zapalnikami artyleryjskimi ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. Omówiono niektóre problemy konstrukcyjne związane ze spełnieniem wymagań oraz stan aktualny i możliwe kierunki prac w zakresie zapalników.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last