Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 507
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artificial neural networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Sieci neuronowe są narzędziami komputerowymi posiadającymi szereg zalet. Mają szerokie możliwości w zakresie modelowania nieliniowych systemów oraz są przyjazne dla użytkownika ze względu na zdolność do uczenia się. Oprócz wymienionych, sieci neuronowe mają jeszcze wiele dodatkowych zalet. Jedną z n[...]
EN Neural networks are computer tools with many advantages. They are powerful because of possibility of complex nonlinear systems modeling and they are user-friendly because of learning abilities. But neural networks have additional advantages. One of them is increased tolerance to damages. Technologic[...]
2
100%
Computational Methods in Science and Technology
EN Assembler Encoding represents Artificial Neural Network in a form of a simple program called Assembler Encoding Program. The task of the program is to create the so-called Network Definition Matrix which maintains all the information necessary to construct a neural network. To generate Assembler Enc[...]
3
100%
Theoretical and Applied Informatics
2006 Vol. 18, nr 3 1175-189
PL Nawigacja morska została w ostatnich czasach zdominowana przez systemy satelitarne, szczególnie przez system GPS. Istnieją jednak sytuacje w których system ten może przestać działać. Taka ewentualność dotyczy przede wszystkim konfliktów zbrojnych w trakcie których system GPS może zostać zniszczony, [...]
EN Currently, positioning at sea is dominated by satellite systems like GPS. However, there are situations in which we are not able to use these systems. Particularly, it concerns armed contlicts when navigational information could be deliberately deformed or encoded. Navy ships should take such potent[...]
4
100%
Schedae Informaticae
2004 Vol. 13 65-81
EN This article is devoted to the comparison between two alternative approaches to the economic models creation and to the estimation of their parameters. The first approach is to create a multiple regression model whereas the second one is to use neural modeling. Both methods are applied to estimation[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2008 Nr 25 141-143
PL Przedstawiono możliwości oraz strukturę zrealizowanego przez autora modułu do implementacji sztucznych sieci neuronowych w środowisku LabVIEW.
EN The article shows the structure and capabilities of a LabVIEW module for the artficial neural networks implementation designed by the author.
6
80%
Control and Cybernetics
EN Urban medium voltage (MV) electric power distribution networks are supplied with primary (HV/MV) substations. These networks supply secondary (MV/LV) transformer substations and are often built as closed structures - loop arrangements. The design problem of optimal urban MV distribution network stru[...]
7
80%
Hydroacoustics
2008 Vol. 11 1-10
EN Artificial neural networks can be applied for interpolation of function with multiple variables. Because of concurrent processing of data by neurons, that approach can be seen as hopeful alternative for numerical algorithms. From these reasons, the analysis of capabilities for some models of neural [...]
8
80%
Journal of KONES
EN An idea of use of artificial intelligence technology for determination of selected parameters of roadheader operation, by a direct implementation of artificial neural network in control system of machine, was presented in the paper. The roadheaders operates in hard coal mines underground in extremel[...]
9
80%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Niniejsza praca przedstawia podejście do procesu klasyfikacji obrazów satelitarnych alternatywne wobec istniejących metod. Do identyfikacji terenów miejskich zobrazowanych na zdjęciach satelitarnych zastosowana została sztuczna sieć neuronowa. W pracy wykorzystano zobrazowania wykonane przez satelit[...]
EN This work presents a new approach to satellite image classification process. An artificial neural network has been applied to identification of urban areas mapped in satellite images. The results presented here are based on images obtained from the Landsat satellite using the Thematic Mapper scanner[...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W niniejszej pracy przedstawiono, w jaki sposób przy użyciu sztucznej sieci neuronowej możliwe jest stworzenie emulatora, który naśladuje zachowanie i nieliniową dynamikę giroskopu o dwóch osiach swobodnych, poddanego wymuszeniom zarówno o niskiej, jak i wysokiej częstotliwości. W celu nauczenia sie[...]
EN It this paper, a neural network was utilized in order to create an emulator, which could mimic the behaviour and nonlinear dynamics of a gyroscope with two axes of freedom, subjected to both low- and high-frequency excitation. For this purpose, several known learning methods, such as the gradient an[...]
11
80%
Journal of KONES
EN The paper presents an attempt to evaluate the wear of piston-cylinder assembly with the aid of vibration signal recorded on spark ignition (SI) engine body. The subject of the study was a four-cylinder combustion engine 1.2 dm3. Diagnosing combustion engines with vibration methods is specifically di[...]
12
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper the discrete time fractional order artificial neural network is presented. This structure is proposed for simulating the dynamics of non-linear fractional order systems. In the second part of this paper several numerical examples are shown. The final part of the paper presents the disc[...]
13
80%
Journal of KONES
EN This article presents the attempt to detect the valve faults in the engine by using the vibroacoustic signal registered on the si engine block. the object of the research was 4-cylinder 4-stroke with eight valves 1.3 l SI engine. the vibration energy casedby combustion process depends on the average[...]
14
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 4 871-896
PL Dynamika układów nieliniowych jest bardzo komplikowanymzagadnieniem z wieloma aspektami wciąż pozostającymi bez rozwiązania. Do badań takich układów stosuje się wiele różnych metod. Wnikliwa analiza związana jest najczęściej z bardzo czasochłonnymi symulacjami numerycznymi. Istnieje w związku z tym [...]
EN Dynamics of nonlinear systems is a very complicated problem with many aspects to be recognized. Numerous methods are used to investigate such systems. Their careful analysis is connected with long-time simulations. Thus, there is great need for methods that would simplify these processes. In the pap[...]
15
80%
Inżynieria Rolnicza
PL Erozja uprawowa, obok erozji wietrznej i wodnej, może prowadzić do degradacji gleby w szczególności na skłonach pól. Nowoczesne odkładnice stosowane obecnie w trakcie orki charakteryzują się dużymi prędkościami roboczymi, co w konsekwencji może doprowadzić do szybkiego przebiegu tego procesu. Określ[...]
EN Tillage erosion as well as wind and water erosion can lead to the degradation of the soil especially on the inclinations of the fields. Modern mouldboards used nowadays during ploughing are marked by high working speeds which can also accelerate the process of the soil degradation. Determining the m[...]
16
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Głównym celem artykułu jest przedstawienie strategii opartej na metamodelu w zastosowaniu do optymalizacji termomechanicznych procesów przetwórstwa metali. Przedstawione podejście polega na zastąpieniu modelu rozważanego procesu poprzez metamodel, co pozwala na osiągnięcie znaczącej redukcji czasu o[...]
EN The main objective of the paper is presentation of the metamodel driven optimization (MDO) strategy of thermomechanical industrial processes. In this approach, the model of considered industrial process is replaced by a metamodel, which allows obtaining a significant reduction of the simulationtime.[...]
17
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 501--510
EN Any flight test programme is essentially based on a flight test plan, i.e. a document agreed upon and accepted by all the parties interested in the tests, and authorised by the superior body/authorities responsible for the execution of the tests. The flight test plan determines the number of flights[...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 3 711--718
EN In this paper, a recurrent neural network structure is proposed for the modeling of the behavior of shape memory alloy springs. Numerous mathematical modeling and experimental evaluations show that the force exerted by SMAs, aside from their length and applied voltages, depends on the loading path. [...]
19
80%
Computational Methods in Science and Technology
2013 Vol. 19, No. 3 145--155
EN The main focus of the paper is on the ability of the neuro-evolutionary method called Assembler Encoding to repeatedly use the information included in a genotype and to construct modular and/or regular neural networks. It reports experiments whose the main goal was to test whether the method is capa[...]
20
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 9 29-33
EN Recently, there can be observed an increase of the significance of predicting textile properties. Developed models that can predict properties of yarns, fabrics and clothing are valuable optimization tools and allow for development of the textile product that is characterized by certain properties d[...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last