Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  armoured face conveyors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
PL Przez wysoko wydajne przenośniki zgrzebłowe rozumie się przenośniki o wydajności od 1200 t/h i mocach silników napędowych od 3x315 kW. Dobór łańcucha górniczego do tego typu przenośników zależy od wielu czynników, a w tym od wytrzymałości na rozerwanie łańcuchów różnych klas w wykonaniu z ogniwami o[...]
EN High-productivity longwall scraper conveyors distinguish themselves by output greater than 1200 t/h and drive power greater than 3x315 kW. Chain selection (or this type of conveyors) depends on many factors such as strength of break of various chain classes with round and flat links. In order to tak[...]
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1219-1221
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań zużyciowych kół łańcuchowych wytworzonych ze staliwa GS42CrMo-4. Badane koła łańcuchowe stosowane w zespołach napędowych przenośników zgrzebłowych były poddane testom zużyciowym w obecności ścierniwa kwarcowego odtwarzającym rzeczywiste warunki pracy przenośnikó[...]
EN The paper presents results of the wear tests of chain wheels made of GS42CrMo-4 cast steel. The chain wheels tested are used in drive units of armoured face conveyors. They were subjected to wear tests in the presence of quartz abrasive. These tests reproduced the actual operating conditions of the [...]
3
72%
Modelowanie Inżynierskie
PL Ścianowe, przenośniki zgrzebłowe stosowane są do odstawy urobku z przodka wydobywczego na przenośnik podścianowy i w dalszy ciąg odstawy w ścianowych systemach wydobywczych. Ich długość może wynosić nawet 500 m. Budowa modelu obliczeniowego przenośnika o takiej długości stanowi duże wyzwanie z numer[...]
EN Armoured face conveyors (AFCs) are used in, transportation of run-of-mine from the longwall face to beam stage loaders (BSL) and further transportation in longwall complexes. Their length may reach up to 500 meters. Creating the computational model of AFCs of such length is a big challenge, from a n[...]
4
72%
Tribologia
2013 nr 1 135--148
PL Zasadniczym celem opracowania było przeprowadzenie porównawczych badań zużyciowych materiałów stosowanych na bębny łańcuchowe produkcji krajowej i zagranicznej oraz żeliwa ADI, które uznano za tworzywo predestynowane do zastosowania w wytwarzaniu tych bębnów. W ramach pracy opracowano i wykonano now[...]
EN The primary purpose of this study was to carry out comparative research concerning the wear properties of materials used for chain drums, both of domestic and foreign production, as well as of ADI cast iron, which was considered as a material highly suitable for use in manufacture of drums. As part [...]
5
72%
Modelowanie Inżynierskie
PL Ścianowy przenośnik zgrzebłowy jest poddawany znacznym dynamicznym obciążeniom związanym z nierównomierną strugą urobku. Skutkuje to występowaniem niekorzystnych stanów pracy przenośnika, takich jak napięcie lub luzowanie łańcucha, czy nierównomierne obciążenie silników napędowych. W celu poprawy wa[...]
EN AFC is exposed to many unfavorable dynamic loads, which are caused by uneven stream of run-of-mine. Chain loosening or excessive tensioning and uneven load to the conveyor drives are the results of changing loads. The algorithm for controlling the selected operational parameters of the AFC was devel[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last