Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  arithmetic sequence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2011 z. 1 81--98
PL Wartykule przedstawiono przegląd tematyczny oraz wybrane wyniki dotyczące asymptotycznych zachowań ciągów średnich arytmetycznych i geometrycznych danych ciągów liczb dodatnich. Podano wiele orginalnych wyników oraz niezależnych dowodów znanych faktów. Przypomniano i zastosowano kilka, rzadko cytowa[...]
EN The paper presents a thematic overview and selected results connected with the asymptotic behavior of sequences of arithmetic and geometric means of fixed sequences of positive real numbers. A lot of original results and the independent proofs of known results are presented. Some rarely cited classi[...]
2
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2011 Vol. 16 335--344
EN Figurate numbers have simple geometric illustration: polygonal numbers can be represented by polygons, pyramidal numbers by pyramids, prismatic numbers by prisms, and trapezoidal numbers by trapezoids. The numbers mentioned above can be defined by formulae 1 or can be characterized by some arithmeti[...]
3
100%
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
2000/2001 Vol. 8 115--118
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last