Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  archiving
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Przedmiotem artykułu jest standaryzacja jakiej podlegają dokumenty elektroniczne funkcjonujące we współczesnej administracji publicznej. Dokumenty te podlegają odpowiednim przepisom prawnym w zakresie ich obiegu, opisu i udostępniania. Standaryzacja dla tych dokumentów musi być przedmiotem szczególn[...]
EN Standards of creating and describing digital documents for the purposes of archive information. The subject of this article is standardization for the electronic documents which are created as a result of the contemporary public administration. These documents are subject to the applicable law in te[...]
2
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 9 50-52
3
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 312-316
PL Zaprezentowano wieloplatformowy system archiwizacji danych informatycznych w organizacji wyposażonej w sieć informatyczną. Istotą i celem niniejszego rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa danych komputerowych, które są przetwarzane w takich systemach operacyjnych jak Linux, Windows, NetWare, z[...]
EN The multi-platform computer data backup system in an organization equipped with a computer network is presented. The essence and purpose of this arrangement is to ensure the security of computer data which are processed in such operating systems as Linux, Windows, NetWare, using an integrated archiv[...]
4
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 5 19-27
PL Wobec nasilonego po 1989 r. procesu likwidacji zakładów górniczych, koniecznym stało się zabezpieczenie dokumentacji mierniczo-geologicznej po zlikwidowanych zakładach, jako podstawowego źródła informacji o prowadzonej w przeszłości działalności górniczej i jej oddziaływaniu na środowisko. Informacj[...]
EN In view of the liquidation of mines, increased after 1989, it became necessary to protect the geological-survey documentation of closed factories, as the primary source of information about their past mining activity and its impact on the environment. This information is required for e.g., safe work[...]
5
51%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 321--326
PL Przedstawiono problematykę budowania cyfrowych baz danych o zabytkowych obiektach budowlanych, wykorzystując metodykę BIM oraz integrację nowoczesnych nieinwazyjnych metod pomiarowych. Skupiono się na omówieniu podstaw tworzenia wirtualnych baz danych BIM.
EN The article aims to introduce the concept of creating digital databases of historical buildings, based on BIM methodology and integration of modern, non-invasive remote sensing methods. The author focused on discussing the basics of creating virtual BIM models.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last