Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architektura miejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 169-174
EN Bright colours and lights in big cities have always been fascinating architects. Today, modern technologies opens up new perspectives in facade colour design through light and media. The synergy between architecture and electronic media results in the new design discipline called by ag4 company "med[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Nowy dworzec został zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej, co pozwoliło na zintegrowanie funkcji dworca autobusowego z istniejącymi liniami tramwajowymi, a także z autobusową komunikacja podmiejską. W ten sposób, oddany 9 listopada 2007 r., dworzec autobusowy MPK stał się dogodn[...]
3
88%
Przegląd Komunalny
2010 nr 3 46-55
PL Lepsze zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i ładniejsze jej umeblowanie wpływa znacząco na odbiór miasta. Czy zatem figury, posągi, a nawet miejskie ławki mogą zawierać w sobie nutkę artystycznego zapomnienia? Czy ich wymyślne kształty, dopieszczone pod każdym względem detale potrafią wzbudzić za[...]
4
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 10 62--66
PL Zielone ściany, zielone dachy czy też systemy recyklingu wody deszczowej to przykłady proekologicznych rozwiązań w architekturze. Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych rozwiązań proekologicznych zapewniających udaną adaptację do zmian klimatycznych współczesnej architektury.
5
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 17 11-20
PL Zmiany zachodzące w miastach w ostatnich dziesięcioleciach nierzadko są dokonywa) kosztem ich tożsamości, co w skrajnych przypadkach prowadzi do zerwania z tradyc miejsca, elementem ściśle związanym z tożsamością miast. Celem niniejszego artykułuje wskazanie na problem powstały w wyniku wieloletnieg[...]
EN For the last decades there have been a lot of changes provided in towns, however often it has happened on the expense of their identity. This act, in extreme cases, leads to breaking up with the tradition of a place, one of the components of towns' identity. The aim of this article is to present the[...]
6
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 77--81
PL Tożsamość człowieka manifestuje się ciągłością kulturową udokumentowaną dziedzictwem kulturowym, a ta z kolei stanowi ważny aspekt jakości życia.
EN Identity of man is manifested cultural continuity documented cultural heritage, and this in turn is an important aspect of quality of life.
7
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2014 nr 13 5--11
EN Today it is hard to imagine a large modern city without a shopping mall. Actually mall emerged as a kind of city center for periphery residents. However, in today’s fast paced life the concept of “everything under one roof” has become an integral part of the urban structure. Mall makes it possible t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last