Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aquatic environments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 3 445--449
PL Zaprezentowano wyniki serii testów ekotoksyczności substancji wzorcowych: metylo-, etylo- i propyloparabenu, z zastosowaniem organizmów pochodzących z różnych poziomów troficznych ekosystemu wodnego. Badania dowiodły, że różne grupy organizmów wykazują różną wrażliwość na parabeny. Ponadto stwierdzo[...]
EN Three p-HOC6H4COOR (R = Me, Et, Pr) parabens were studied for ecotoxicity on bacteria Vibrio fischeri, single-celled algae Pseudokirchneriella subcapitata and Desmodesmus subspicatus, higher plants Lemna minor and crustaceans Daphnia magna. Biocidic activity of the parabens inc[...]
2
67%
Journal of Water and Land Development
2010 no. 14 29-35
PL W pracy zdefiniowano przyczyny i skutki eutrofizacji. Na tym tle przedstawiono rolę zlewniowej polityki wodnej, związanej z odprowadzaniem substancji biogennych do wód. Podano zarówno kryteria jakości wody, jak również standardy oczyszczania ścieków w aspekcie redukcji azotu i fosforu. O ile standar[...]
EN This paper reviews various methods of eutrophication controlling in water bodies. The purpose of this presentation is to analyze the role of eutrophication in water bodies and to address the importance of various instruments of controlling this process.
3
59%
Environment Protection Engineering
2015 Vol. 41, nr 3 147--158
EN Salvinia natans L. is a known bioaccumulator of metal ions from the aquatic environment. Exposure of plants to prolonged impact of toxins along with a large dose of the metal affects the physiological condition of the plants. The changes occurring in the plants in the phytoremediation process in con[...]
4
59%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 115--119
PL W artykule przedstawiony został problem zagrożenia środowiska wodnego i jego otoczenia spowodowanego emisją szkodliwych substancji zawartych w spalinach silników łodzi motorowych. Zaproponowano metodologię ich szacunkowego obliczania przy uwzględnieniu rodzaju emisji oraz aspektów ekologistyki deter[...]
EN The paper presented an issue the threat of the aquatic environment and the environment caused by the emission of harmful substances contained in the exhaust gas engine boats. The methodology of calculating the estimated taking into account the types of emissions and aspects ecologists determining th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last