Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aproksymacja różnicowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1520-1522
PL Jednym z problemów w cyfrowym przetwarzaniu obrazów jest detekcja krawędzi, która redukuje ilość danych i filtruje część informacji, zachowując ważne własności struktur znajdujących się na obrazie. Do tego celu wykorzystuje się wiele metod. Jedną z nich, bardzo często wykorzystywana jest metoda opar[...]
EN This paper presents differential approximation of the two-dimensional Laplace filter. The proposed algorithm is based on 9- point square lattice. The used transformation Z reduced this problem to 2-D digital filter optimisation. The optimisation is based on the criterion of maximal compatibility of [...]
2
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 10 1174-1178
PL Do najważniejszych ogólnych metod analizy kryptograficznej szyfrów blokowych należą kryptoanaliza różnicowa i kryptoanaliza liniowa. W obu metodach wykorzystywane są równania, które w sposób przybliżony, z pewnym prawdopodobieństwem, opisują działanie szyfru. Równania te nazywane są aproksymacjami r[...]
EN Approximation algorithms based on definitions of differential and linear equations, developed for computation of single element of the approximation tables, are of exponential time complexity. Fast general algorithms, for computation the best nonzero approximations in at worst linear time for a sing[...]
3
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu niejednorodności materiałowej na zachowanie prostopadłościennych próbek betonowych w warunkach obciążeń dynamicznych. Niejednorodność zadawano losowo w odniesieniu do podstawowych parametrów mechanicznych: gęstości masowej i modułu odkształcalności beto[...]
EN Results of the dynamic loading analysis of the heterogeneous concrete rectangular samples are presented in the article. This heterogeneity is set randomly with respect to the basic mechanical parameters: the mass density and the modules of concrete deformation. These both parameters define the elast[...]
4
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 1 107--125
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej reakcji sprężysto-plastycznej prętów ściskanych ze wstępną deformacją trwałą ich osi podłużnych pod działaniem wzdłużnego, nieusuwalnego obciążenia uderzeniowego. Rozpatrzono zróżnicowaną intensywność obciążenia do wywołania utraty stateczności włą[...]
EN This paper presents the results of a numerical analysis of the elastic-plastic behaviour of steel compression members subjected to compression with a permanent pre-deformation in the longitudinal axis by a longitudinal indispensable shock load. A differential load intensity was considered up to the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last