Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antioxidant activity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2013 Vol. 1 46-54
EN A new method has been developed to measure total antioxidant activity of antioxidants in foods and natural substances without use of standard antioxidants and without use of calibration curves plotting. It is based on measuring the oxidation peak current of superoxide anion radical electrochemically[...]
2
100%
Wiadomości Chemiczne
2019 [Z] 73, 9-10 523--542
EN In - vitro methods of determination of the antioxidant activity of complex compounds are very interesting and not fully investigated areas of knowledge from the borderline of chemistry and biology. Methods used for determination of the activity of antioxidant complex compounds are modified due to th[...]
3
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this work the studies on the antioxidative properties of extracts from various morphotic parts of the ground elder (leaves, rhizomes, seeds and flowers) were presented. Moreover, the effect of different extraction methods (ultrasonic assisted extractions, extraction in a Soxhlet apparatus, extrac[...]
4
88%
Ars Separatoria Acta
2007 No. 5 27-33
EN Antioxidants are chemical compounds that scavenge free radicals in organisms and protect most important biomolecules such as DNA, proteins, lipids from their damaging activity. Antioxidants reduce a risk of cancer, inflammations, arthritis, cardiovascular diseases and others. The objective of this s[...]
5
88%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 18 47--56
EN A series containing twelve titled compounds were synthesized by solvent-free method and their purities were examined by literature procedure. These compounds were subjected to study the pharmacological effects such as antibacterial, antifungal and antioxidant activities and the insect antifeedant ac[...]
6
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Extrusion cooking technology was applied for obtaining corn extrudates fortifi ed with various level (10–20%) of rosehip pomace powder or apple pomace powder. The total polyphenols content, antioxidant activities (ABTS), organoleptic properties and colour of the extrudates were determined. Pomace ad[...]
7
88%
Polish Journal of Chemical Technology
2017 Vol. 19, nr 4 122--127
EN Dogwood berries represent a valuable source of a variety of active ingredients. A group that deserves special attention comprises iridoids – compounds with potent antioxidant, antiinflammatory and antibacterial properties. The present study is an attempt to obtain an innovative plant material from d[...]
8
88%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 5 217--228
EN Plants are exposed to solar ultraviolet radiation due to use of sunlight for photosynthesis. Additionally, salinity in soil or water influences the plant productivity and quality considerably. Moreover, when plants are simultaneously exposed to multiple stresses, one form of stress can affect the re[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2013 nr 80 13--19
PL Liczne opracowania dotyczące działania przeciwutleniającego miodów pszczelich wskazują, że miody ciemne charakteryzują się znacznie wyższą aktywnością antyoksydacyjną niż miody jasne. Celem niniejszej pracy było określenie związku pomiędzy barwą a aktywnością antyoksydacyjną miodów metodą regresji l[...]
EN Numerous studies on the antioxidant activity of honey indicate that dark honey has a much higher antioxidant activity than pale honey. The aim of this study was to determine the relationship between color and antioxidant activity of honey by linear regression. It has been shown that there is a stron[...]
10
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Wykonano badania porównawcze jakości mrożonych pieczarek Agricus bisporus Sing nie blanszowanych i blanszowanych w 0,5% roztworze kwasu L-aksorbinowego (witamina C) lub cytrynowego, przechowywanych przez 3 miesięce w temperaturze -25°c. Analizowano zawartość sumy związków polifenolowych, aktywność p[...]
EN The studies to compare the quality of white mushrooms Agricus bisporus Sing. not blanched and blanched in ascorbic acid (vitamin C) solution or citric acid solution, stored for 3 months at -25°C, were performed. Total polyphenols, antioxidant activity, and brightness of the color we re analyzed. It [...]
11
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 49 1--14
EN Totally thirty one 3,5-substituted aryl 4,5-dihydro isoxazole derivatives including 3-(2-naphthyl)-5-(substituted phenyl)-4,5-dihydroisoxazole have been synthesized by fly-ash:H2SO4 catalyzed cyclization of hydroxylamine hydrochloride and aryl chalcones under solvent-free condi[...]
12
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2014 nr 1 56--60
PL Surowce zielarskie były stosowane w praktyce leczniczej już w świecie starożytnym. Znaczenie zdrowotne wielu ziół, w tym przypraw zostało poparte wieloma badaniami naukowymi. W zapobieganiu i terapii chorób cywilizacyjnych, popularne przyprawy ziołowe mogą odgrywać znaczącą rolę. Badaniom poddano 5 [...]
EN Dried herbs have been already used in medical practice in the ancient times. The importance of the health of many herbs, including spices supported by numerous scientific studies. Therefore, in the prevention and treatment of civilization diseases, a popular herbal spices may play a significant role[...]
13
75%
Acta Chromatographica
2016 Vol. 28, no. 2 207--221
EN In this study, six numerical data sets are presented valid for eighteen thyme (Thymus L.) species and characterizing three biological properties of these herbs, i.e., antioxidant, antibacterial, and anticancer activity. Four data sets characterize antioxidant properties, one data set characterizes a[...]
14
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 9 1061-1068
PL W badaniach polowych przeprowadzonych w latach 2004-2006 oceniano wpływ wieku plantacji i terminu zbioru ziela na skład chemiczny i aktywność antyoksydacyjną pokrzywy zwyczajnej. Największą zawartość barwników (chlorofilu a+b i karotenoidów) oraz wapnia stwierdzono w roślinach jednorocznych, natomia[...]
EN In 2004–2006 field experiment aimed at the assessment of the effect of plantation age and harvest term on chemical composition and antioxidant activity of stinging nettle. The research showed that the highest content of pigments (chlorophyll a+b and carotenoids) and calcium were characterized plants[...]
15
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Dziesięć wybranych odmian winogron (5 o białej i 5 o czerwonej skórce) uprawiano w południowo- wschodnim regionie Polski. Z zamrożonych próbek owoców przygotowywano ekstrakty w 80 % metanolu, w których oznaczano sumę związków fenolowych, fenylopropanoidy, flawonole i antocyjany stosując metodę UV/VI[...]
EN Ten grape-vine cultivars (5 white and 5 red skinned) were cultivated in south-east region of Poland. Samples were frozen and for analyzes extracts in 80 % MeOH were prepared. Contains of total phenols, phenylpropanoids, flavonols and anthocyanins were measured, using UV/VIS method. Additionally, rad[...]
16
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 42 1--12
EN A series of (5-chloro-2-thienyl)(3-(substituted phenyl) bicyclo [2.2.1] hept-5-en-2-yl) methanones have been synthesized by fly-ash catalyzed [4+2] cycloaddition Diels-Alder reaction of cyclopentadiene and 5-chloro-2-thienyl chalcones under cooling conditions. The yields of the methanones are more t[...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2195--2199
PL Aktywne roślinne metabolity wtórne stanowiące mieszaninę saponin triterpenowych wyekstrahowano 80-proc. metanolem z miąższu korzeni buraka ćwikłowego odmian Bonel, Chrobry, Nochowski, Noe 21 i Rywal. Ekstrakty zawierające mieszaninę saponin wyizolowano ze świeżych, ogrzewanych (100°C, 30 min) oraz p[...]
EN The saponins were extd. with MeOH sep. from flesh of fresh, heated (100°C, 30 min) and stored (4°C, 6 months) Bonel, Chrobry, Nochowski, Noe 21 and Rywal beetroot cultivars. The saponin content in the exts. depended on cultivar of beetroot and method for its processing. The highest saponin content w[...]
18
75%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 7 1--8
EN N-chloropyrazinamide was prepared by the chlorination of pyrazinamide using trichloroisocyanuric acid. The experimental results ascertained that the tested N-chloropyrazinamide showed good antimicrobial activities when compared to standard drug. It was found that N-chloropyrazinamide at different co[...]
19
75%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2011 nr 1 108-111
PL W artykule omówiono charakterystykę związków fenolowych, ich podział, budowę a także występowanie w surowcach żywnościowych. Przedstawiono również znaczenie polifenoli w kształtowaniu jakości żywności oraz ich funkcję jako przeciwutleniaczy.
EN This article discusses the characteristics of phenolic compounds, their distribution, structure and occurrence in food products. Also the importance of polyphenols in shaping the quality of food and their role as antioxidants is here shown.
20
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 101 73--80
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących jakości ziołomiodów aroniowych oraz pożytków wykorzystanych do ich produkcji. Badania obejmowały oznaczenie zawartości: wody, cukrów, wolnych kwasów oraz przewodności elektrycznej właściwej. Dodatkowo oznaczono aktywność przeciwutleniającą jako siłę zmi[...]
EN This study presents results of research on the quality of chokeberry herbhoneys and syrups used to produce them. The study included evaluation of the content of water, sugars, free acids and electrical conductivity. In addition, the antiradical activity against free radicals DPPH and total phenolic [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last