Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antibacterial properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering of Biomaterials
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Herein, an effort was made to investigate the antibacterial potential of agarose nanoparticles (ANPs) and poly(quaternary ammonium) modifi ed ANPs (mANPs) against Escherichia coli (gram-negative bacterium) and Staphylococcus aureus (gram positive bacterium) in liquid systems as well as on agar plate[...]
4
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Problem of Post-operative infections of implant materials caused by bacterial adhesion to their surfaces is very serious. Enhancement of antibacterial properties is potentially beneficial for biomaterials value. Therefore, the metallic and metallic oxide nanoparticles attract particular attention as[...]
5
88%
Materials Science Poland
2016 Vol. 34, No. 4 856--862
EN In this work, the effect of titanium dioxide (TiO2) thin film microstructure on photocatalytic and biological activity was described. The films were prepared by low-pressure and high-energy magnetron sputtering processes. The structural investigations performed by X-ray diffraction reveal[...]
6
88%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 4 791--798
EN Cerium oxide nanoparticles (CONPs) were prepared using ultrasound assisted leaf extract of Prosopis juliflora acting as a reducing as well as stabilizing agent. The synthesized CONPs were characterized by ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-Vis), particle size analyzer (PSA), Fourier tra[...]
7
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Problem of post-operative infections of implant materials caused by bacterial adhesion to their surfaces is very serious. Enhancement of antibacterial properties is potentially beneficial for biomaterials value. Therefore, the metallic and metallic oxide nanoparticles attract particular attention as[...]
8
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Antibacterial properties of 15 titania photocatalysts, mono- and dual-modified with nitrogen and carbon were examined. Amorphous TiO2 , supplied by Azoty Group Chemical Factory Police S.A., was used as titania source (Ar-TiO2 , C-TiO2 , N-TiO2
9
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Polyethylene oxo-degradable composites containing antibacterial substances in the form of vegetable oils: geranium, clove and eucalyptus as well as a mixture of nanoAg with nanoCu were discussed. Antibacterial film: PE-0, PE- 1A, PE-2B, PE-3C, PE-4D properties were verified according to ISO 22196:20[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1428-1430
PL Badano właściwości przeciwbakteryjne ekstraktów glonowych otrzymanych z alg bałtyckich. Do wytworzenia ekstraktów wykorzystano ekstrakcję wodną z użyciem ultradźwięków oraz ekstrakcję roztworem fosforanu mocznika. Ocenie poddano potencjalne właściwości bakteriostatyczne otrzymanych ekstraktów wobec [...]
EN Baltic Sea algae were extd. with (i) aq. urea phosphate soln. or (ii) H2O under ultrasound irradn. The exts. were tested for antibacterial activity against both Gram positive (Staphylococcus aureus) and Gram negative (Escherichia coli) bacteria. The exts. obtained under (i) showed bacteriostatic act[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 6 1317--1321
PL Prowadzono próbę nadania właściwości przeciwbakteryjnych folii opakowaniowej PE przez powlekanie nośnikiem powłokotwórczym zawierającym wybrane ekstrakty roślinne. Stwierdzono, że żaden z ekstraktów nie zahamował wzrostu E. coli. Zaobserwowano jedynie strefy zahamowanego wzrostu komórek Staphylococc[...]
EN Polyethylene film was covered with modified coatings and studied for antibacterial properties. The plant exts. did not decrease the E. coli growth. The coatings were modified by addn. of buckwheat hulls, apple pomace, grape seed oil, corn haulm, hay and green tea exts. An antibacterial action agains[...]
12
75%
Technologia i Jakość Wyrobów
2014 R. 59 48--54
PL Opracowano metodę syntezy wielofunkcyjnych preparatów na bazie metylolopochodnych poliheksametylenobiguanidyny łączących wysoką aktywność przeciwbakteryjną z działaniem garbującym skórę. Sprawdzono możliwości wykorzystania tych preparatów w wyprawie skór bydlęcych.
EN Elaboration of the synthesis method of multifunctional formulations based on methyl-derivatives of polyhexamethylene biguanide combining high antimicrobial activity with the operation of tanning the skin. Checked the possibility of using these formulations in tanning of bovine hides.
13
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 2 187-191
PL Ekstrakt chmielowy wykorzystano jako naturalny środek biostatyczno/biobójczy mogący nadać powłokom farb odporność na działanie mikroorganizmów. Właściwości antybakteryjne określano na podstawie testów hamowania wzrostu szczepów bakterii: Staphylococcus aureus ATCC 6538 z grupy G-dodatnich i Escheric[...]
EN Com. hop extract was studied for its biocidic activity and added (0.675 or 0.9% by mass) to aq. hydroxycellulose or acrylic polymer-thickened, chalk, micro-talcum and TiO₂-pigmented styrene-acrylic copolymer dispersions used as coatings of polyester films. The coatings were studied for an ability fo[...]
14
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 5 (70) 112--116
PL Nanotechnologia oferuje możliwość nadawania wyrobom włókienniczym wybranych właściwości, które chronią człowieka i jego środowisko naturalne. Nanocząstki tlenków metali – tytanu (TiO2) i cynku (ZnO) – należą do grupy związków wykazujących zdolność do pochłaniania promieniowania UV, właściwości fotok[...]
EN Nanotechnology offers the possibility of rendering textiles certain properties which protect humans and their natural environment. Nano-particles of metal oxides – titanium oxide (TiO2) and zinc oxide (ZnO) – belong to a group of compounds showing photoca¬thalytic properties i.e, the ability to abso[...]
15
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2017 nr 4 31--36
EN The publication presents the usable properties of knitting materials intended for selected groups of protective articles. Functional uses of knitted fabrics were shaped by the type of raw materials and weaves and the way of finishing. The object of the study was the knitwear made from metararamid an[...]
16
63%
Polimery
2016 T. 61, nr 3 166--171
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej sposobów otrzymywania nanocząstek srebra oraz wpływu warunków prowadzenia syntezy na ich właściwości. Omówiono działanie antybakteryjne nanocząstek srebra oraz możliwość ich wykorzystania w kompozytach polimerowych, które znajdują zastosowanie do wytwar[...]
EN This paper is a review of the literature related to the preparation methods for silver nanoparticles and effects of the synthetic conditions on the properties of nanosilver. Particular attention is paid on the antibacterial properties of silver nanoparticles and their possible use in polymer composi[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 4 542-546
PL Określono efekt działania modyfikowanego termiczno-chemicznie lizozymu na mikroflorę i wyróżniki sensoryczne mięsa wieprzowego pakowanego w atmosferze gazów ochronnych (70% O₂, 20% CO₂, 10% N₂) i przechowywanego w temp. 4±1°C. Zawartość dimeru i trimeru w modyfikowanym lizozymie wynosiła odpowiednio[...]
EN Thermochemically modified lysozyme was added to pork meat packaged in preservative gas atmospheres (10% N₂, 20% CO₂, 70% O₂) and stored at 4±1°C for 26 days. The modified enzyme exhibited an antibacterial action against Pseudomonas and Enterobacteriaceae bacteria. The surface application of the lyso[...]
18
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this study was to evaluate the effect of the not activated (unmodified) montmorillonite (MMT) filler on the antibacterial properties of polymer nanocomposites with a biodegradable polylactide (PLA) matrix. The subject of research was selected to verify the reports on the lack of antibacte[...]
19
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 339-353
PL Funkcjonalizacja tekstyliów z zastosowaniem nanotechnologii, a w szczególności wprowadzanie do tworzywa lub na powierzchnię nośników włókienniczych nanocząstek funkcjonalnych, stanowi obecnie priorytetowy kierunek rozwoju inżynierii materiałów włókienniczych, umożliwiając uzyskiwanie wyrobów charakt[...]
EN Functionalisation of textiles by nanotechnology methods, especially by introduction to textile substrate or onto its surface functional nanoparticles, constitutes one of the priorities In the development of textile material engineering. It allows to achieve textiles characterised with properties whi[...]
20
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 5 (131) 54--58
PL W ramach przedstawionych badań opracowano asortyment tkanin gofrowanych przeznaczonych na odzież o działaniu antycellulitowym. Właściwości antycellulitowe opracowanych tkanin osiągnięto poprzez: trójwymiarową strukturę tkanin zapewniającą działanie masujące podczas użytkowania odzieży wykonanej z ty[...]
EN Cellulite is a serious aesthetic and health skin problem. The term cellulite refers to the dimpled appearance of the skin on hips, thighs and buttocks. Most of the existing methods of reduction or prevention of cellulite require not only significant expense but, above all, time and regularity of use[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last