Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ankle joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Proposition of compliant foot for bipedal robot is introduced and its properties are investigated. The foot consists of four compliant elements (spring-damper) mounted to four vertices of a rectangular frame. The results of robot gait analysis using Zero Moment Point method are shown. ZMP trajectori[...]
2
86%
Engineering Transactions
EN The paper presents some details about difficulties in modelling of articular cartilage. The most useful method to simulate a mechanism of tissue deformation during load is Finite Element Method (FEM). In this paper the authors present an approach of modelling a damping phenomenon in articular cartil[...]
3
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Numerical models represent a powerful tool for investigating the biomechanical behavior of articular cartilages, in particular in the case of complex conformation of anatomical site. In the literature, there are complex non-linear-multiphase models for investigating the mechanical response of articu[...]
4
72%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN EMG is a useful tool for quantifying muscle forces and studying motor control strategies. However, the relationship between EMG and muscle force is not trivial, and depends in part on muscle dynamics. This work has the following objectives: the first, to find muscle excitations and partial joint tor[...]
5
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zostaną przedstawione aspekty zakłóceń pomiarów w wybranych systemach pomiarowych dotyczących zdjęć rentgenowskich. Do badań wybrano systemy wykorzystujące zdjęcia rentgenowskie stawów skokowych i biodrowych oraz własne programy i algorytmy pomiarowe. Przeprowadzono analizę poziomu niepew[...]
EN The paper presents to aspects of measuring disturbances in the selected measurement systems based on digital radiographic images. Systems using X-ray images of the ankle or hip joint and dedicated programs and measurements algorithms were selected. The author performed an analysis of the standard un[...]
6
72%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2010 z. 4 23--28
PL Celem pracy jest przedstawienie analizy błędów oraz wyników symulacji wartości momentów sił w stawie skokowym dla płaskiego modelu kończyny dolnej, wynikających z różnego przebiegu środka parcia stopy na podłoże (CoP - center of pressure). Składowa przednio-tylna CoP była przesuwana o wektory [a;b],[...]
EN The purpose of this study was to investigate the effect of errors in the center of pressure (CoP) locations on two dimensional lower limb joint moment during gait. Kinematics and kinetic data were synchronized in MatLab. Antero - posterior component of CoP was shifted by vectors [a;b], where a and [...]
7
72%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Ze względu na lokalizację staw skokowy jest najbardziej obciążanym i narażonym na uszkodzenia stawem ludzkiego organizmu. Dlatego tak ważne jest monitorowanie jego możliwości ruchowych. Do chwili obecnej brak jest prostych, ale jednocześnie dokładnych metod pomiarów zakresu ruchu stawu skokowego. Do[...]
EN Due to location, the ankle joint is the human body joint most loaded and exposed to various damages. Therefore, it is important to monitor it’s movement capabilities. Currently, it does not exist any simple and accurate method to measure the ankle joint movement range. Particularly, it is difficult [...]
8
72%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 57-65
PL W artykule zostaną przedstawione potrzeby analizy obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego w wybranym zakresie radiografii cyfrowej stawów skokowych oraz możliwe metody komunikacji układów struktur programowalnych z aparaturą rentgenowską bądź komputerem. Otrzymane obrazy[...]
EN The paper will be presented for analysis of images generated with the use of X-rays in the selected digital radiography of ankle joints. It will also set out possible methods of communication of programmable structures with the X-ray apparatus or computer. The acquired images were analyzed according[...]
9
58%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 213--219
PL W pracy dokonano identyfikacji obciążeń wewnętrznych w wybranych stawach w trakcie kontaktu skoczka z podłożem podczas wykonywania przerzutu i salta w przód w pozycji łamanej. Przedmiotem analizy były czasowe charakterystyki zbiorczych momentów sił mięśniowych i reakcji w stawach skokowym, kolanowym[...]
EN The internal loads at the selected joints during contact of the jumper with the ground when performing the handspring front pike somersault were identified in this work. The computations were based on a three-dimensional model of the human body defined in natural coordinates. The time courses of th[...]
10
58%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 3 149--154
PL Wprowadzenie: Co łączy ze sobą światowe sławy: piłkarza Roberta Lewandowskiego, kolarkę górską Maję Włoszczowską, tenisistkę Urszulę Radwańską, skoczka narciarskiego Kamila Stocha i lekkoatletkę Anitę Włodarczyk? Cała wyżej wymieniona grupa sportowców ma na swoim koncie urazy stawu skokowego, bo ura[...]
EN Introduction: What units the most famous sportsmen in the world? They were all subjected to ankle joint injuries, because this trauma is common among physically active people. Purpose: The main goal of this study was the analysis data in referrals and verification of the correctness of making ankle [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last