Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 240
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anisotropy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2003 Z. 25 153-164
PL Celem pracy było określenie wpływu technologicznego procesu łączenia blach aluminiowych z miedzianymi na niektóre właściwości mechaniczne blach bimetalicznych Cu-Al. Do analizy wykorzystano dane otrzymane z testów jednoosiowego rozciągania próbek wyciętych z różnych kierunków blachy bimetalicznej, [...]
EN The aim of the study was determination of influence of aluminum cladding copper process of sheets during rolling on some mechanical properties. The test bimetallic samples were cut from different directions in relation to rolling axis. The results of uniaxial tensile tests were used to analyze mecha[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 81 7-44
EN A brief survey is presented of the theory of acoustic eigen-modes in elastic half-spaces of unrestricted anisotropy with or without piezo-electric, piezo-magnetic and magnetoelectric couplings. Existence conditions and possible numbers of different wave modes for various boundary-value problems are [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 81 45-69
EN The existence conditions of zero electric fields E and zero electric displacements D are studied for bulk acoustic waves in piezoelectric crystals. General equations are derived for lines of zero electric fields, E(m) = O, and for specific points mo of vanishing electric displacements, D(mo) = O, on[...]
4
80%
Archives of Mechanics
EN Zero-group velocity (ZGV) Lamb modes are studied in an incompressible orthotropic plate. The existence of such modes critically depends on the anisotropy parameter a = (c11 + c22 − 2c12 − 4c66)/c66. With materials having a > −1, none of the mode[...]
5
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper considers a development of the boundary element approach for studying of the antiplane shear of elastic anisotropic solids containing cracks and thin inclusions. For modeling of thin defects the coupling principle for continua of different dimension is utilized, and the problem is decompo[...]
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 4 737-750
PL Celem pracy jest sformułowanie efektywnego anizotropowego continuum sprężystego dla materiałów komórkowych o ujemnym współczynniku Poissona. Szkielet materiału jest modelowany przez płaską strukturę belkową połączoną w sztywnych węzłach tworzącą układ wielokątów wklęsłych. Kąty wklęsłe w strukturze[...]
EN An effective anisotropic continuum formulation for auxetic cellular materials is the objective of this paper. A skeleton is modelled as a plane beam elastic structure with stiff joints. The skeleton topology, forming concave polygons, is responsible for negative Poisson’s ratio effect. The essential[...]
7
80%
Acta Geophysica
EN Mathematical modeling of a little known model of induced polarization (IP) referred to as "induced polarization caused by constrictivity of pores" was developed. Polarization occurs in all types of rocks if surface areas and transfer numbers are different for connected pores. During the polarization[...]
8
80%
Materials Science Poland
2004 Vol. 22, No. 4 415--421
EN A method for the preparation of oriented, anisotropic layers of soluble molecular materials on substrates that were not pre-oriented (so-called zone casting) is presented. The method consists in casting a suitable solution, continuously supplied by a nozzle, onto a moving substrate. Solvent evaporat[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 3 637-653
PL Zagadnienie sprężystego oddziaływania między pierścieniową grubą płytą i sprężystym podłożem. Otrzymano wzory dla naprężeń kontaktowych, momentów zginających i przemieszczeń osiowo symetrycznie obciążonej pierścieniowej płyty poprzecznie izotropowej, która kontaktuje się bez tarcia z poprzecznie izo[...]
EN A solution to the contact pressure problem, bending moments and displacements of an axisymmetrically loaded thick annular transversely isotropic plate resting without friction on a transversely or granular half-space is presented in the paper. No singularity occurs in the contact pressure because th[...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 3 639-658
PL Rozwój metod komputerowych mechaniki i szybkich komputerów cyfrowych pozwolił na implementację różnych kontynualnych modeli matematycznych adaptacyjnej przebudowy kości uwzględniających wewnętrzną strukturę kości i obciążenia. W celu zbadania zmian gęstości pozornej i strukturalnej anizotropii kości[...]
EN Recent developments in computational mechanics and of high speed digital computers have lead to the implementation of various mathematical continuum models of adaptive bone remodeling depending on the internal bone structure and the loads applied to this structure. In order to study the variation in[...]
11
80%
Opto - Electronics Review
EN 4-n-decyloxy-4'-(cholesteryloxycarbonyl-1-butyloxy) chalcone and its two successive homologous are optically active dimeric compound derived from cholesterol. They possess wide temperature ranges of two twist grain boundary (TGB) phases namely TGBA and TGBC*. Comprehensive dielectric studies have be[...]
12
80%
Computational Methods in Science and Technology
EN In the paper the material model for metals and its numerical applications are presented. The material model is stated in terms of continuum mechanics, in the framework of the thermodynamical theory of viscoplasticity. The fundamental achievement is that the constitutive relation includes a descripti[...]
13
80%
Acta Geophysica
EN In this paper, electrical properties of an anisotropic rock formation are discussed. Electrical anisotropy parameters, i.e., horizontal resistivity, R H , and vertical resistivity, R V , and anisotropy coefficient in the sandyshaly Miocene formation, are determined on the basis of induction logs and[...]
14
80%
Advances in Materials Science
EN The article presents the results of diagnostic examination of P265GH boiler steel plate. During blanking, cutting and cold forming of elements from this plate, their spontaneous plastic deformation and warping took place, indicating an unfavourable internal stress state of a considerable magnitude o[...]
15
80%
Archives of Control Sciences
EN The anisotropic norm of a linear discrete-time-invariant is a measure of system output sensitivity to stationary Gaussian input disturbances with mean anisotropy bounded by some nonnegative parameter. The mean anisotropy characterizes the predictability degree of stochastic signal. The znisotropic n[...]
16
80%
Acta Geophysica
2008 Vol. 56, no. 4 1065-1073
EN The existence of cracks in a rock mass causes the reduction of seismic wave velocity and the anisotropy of seismic wave velocity, which is characteristic for rocks with preferred orientation of cracks. The present study concerns sedimentary rocks (sandstone, limestone) and igneous rocks (basalt, gra[...]
17
80%
Computer Methods in Materials Science
PL W obliczeniach metodą elementów skończonych często mamy do czynienia z dużymi odkształceniami siatki i wymagana jest jej aktualizacja (remeshing). Jeżeli w punktach całkowania lub w węzłach określone są parametry mikrostruktury, muszą one zostać przeniesione ze starej siatki do nowej. Stosowane są w[...]
EN Finite element computations of metal forming often involve large deformations so that the mesh degenerates and a remeshing procedure is required. When microstructural variables are attached to the nodes or integration points of the mesh, they have to be transported from the old mesh to the new one b[...]
18
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The aim of this contribution is to derive the membrane model of geometrically non-linear elastic plates from the three-dimensional theory of a thin anisotropic body.
19
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The aim of this paper is to derive the model of thin elastic othotropic plates, which takes into account the first corrector in the asymptotic expansions of displacements and stresses. The method of asymptotic expansions combined with variational approach were used. In the case of isotrophy our resu[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 469-476
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wybranych właściwości mechanicznych stopu aluminium PA6. Do analizy wykorzystano dane z 37 testów rozciągania oraz wyniki pomiarów twardości metodą Vickersa. Wykazano anizotropię badanych własności, świadczącą o silnym wpływie procesów odkształcenio[...]
EN The results of experimental examinations of mechanical properties in aluminum alloy PA6 were described in this work. Data of 37 tension tests and measurements of hardness by using Vickers' method were analyzed. The anisotropy of mechanical properties was observed and it was result of deformation pro[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last