Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  angle brace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil Engineering
EN Steel frame wind bracing systems are usually made of hot rolled profiles connected to frame elements directly or through a gusset plate. The behaviour of angle bracing members is generally complex since controlled by tension or compression, bending and torsion. The common practice is to transform th[...]
2
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 25--42
PL Wiązary dachowe o węzłach typu K projektuje się według układu prętów pokazanego na rys. 1a. Pasy kratownicy wykonuje się z ceowników, a skratowanie z kątowników równoramiennych. Połączenie krzyżulców z pasem dolnym kratownicy można wykonać jak na rys. 2 lub 3. W pierwszym przypadku występuje nieosio[...]
EN Lattice girders with K-joints are designed as a member lay-out shown in Fig. 1. Lower chords are made from channels and branch members in angles with equal sides. K-joints can be designed as shown in Fig. 2 or Fig. 3. In the first case, branch members and a lower chord are jointed in eccentricity. T[...]
3
88%
Archives of Civil Engineering
2018 Vol. 64, nr 2 111--146
PL Artykuł dotyczy analizy zaawansowanej – Continuous Stiffness Degradation (CSD) stalowych stężonych układów szkieletowych Pionowe stężenia ram składają się z elementów kratownicowych połączonych z elementami ramowymi. Technika modelowania oparta jest na koncepcji stopniowej degradacji sztywności elem[...]
EN This paper deals with a Continuous Stiffness Degradation (CSD) version of advanced analysis of braced steel framing. It is based on the gradual stiffness degradation concept of frame and truss members. A novelty of the approach presented herein is related to the introduction of the bracing member re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last