Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 559
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN This paper presents ultimate limit state analysis of the resistance of reinforced concrete (RC) annular cross-sections with openings, subjected to the axial force and the bending moment. Based on nonlinear material laws for concrete and reinforcing steel and using the method of mathematical inductio[...]
2
100%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W artykule przedstawiono ilustrację możliwości poszerzenia obwiedni użytkowania śmigłowców na przykładzie śmigłowca PZL Sokół. Podstawą była analiza długoletniej eksploatacji oraz wynikające z niej realne możliwości modyfikacji konstrukcji uzasadnione opracowanymi i przygotowanymi modyfikacjami rozw[...]
EN Possibilities of broadening helicopters' envelope of operational use are described in the article. The PZL Sokół helicopter is presented as an example. The base for the investigations was an analysis of long operational use and the resulting possibilities of the design modifications substantiated by[...]
3
80%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 623--634
EN The article proposes a method for measuring discomfort glare which uses numerical description of the phenomenon in the form of a digital luminance distribution map recorded on a CCD array. Essential procedures for determining partial quantities which are necessary for calculation of UGR index are di[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Statystyczne opracowanie wyników badania elektromiograficznego zapewnia w większości przypadków prawidłową klasyfikację patologii bez określenia stopnia ciężkości choroby. Celem rozpoczętych badań jest stworzenie aplikacji, która wykorzystując specjalnie opracowane algorytmy cyfrowego przetwarzania [...]
EN The statistical study of the electromyography examination results, secure in most cases the correct classification of pathology without a grade of disease qualification. The aim of beginning works is to create an application, which applies dedicated digital signal processing algorithms, automaticall[...]
5
80%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN In order to enable further analysis of magnetocardiographic data (MCG), it is necessary to export it from the software that was used to collect data from MCG device, and to convert it to the format that can be used in Matlab application for map sequence generation. This paper describes details of al[...]
6
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
2011 T. 36 45-70
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów przeprowadzonych dla układu regulacji dwustawnej z rzeczywistym obiektem w postaci serwomechanizmu z obciążeniem i dodatkową dynamiką pierwszego rzędu z opóźnieniem uwzględnioną w schemacie blokowym. Uzyskane wyniki pozwoliły wyciągnąć wnioski odnośnie j[...]
EN The results of experiments carried out for a relay control system with real plant (servo drive with load and additional first-order dynamics with delay in the control block diagram) have been presented in the paper. They enabled the Author to draw conclusions concerning control quality in a control [...]
7
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Prezentowane w pracy wyniki dają odpowiedź na pytanie dotyczące wpływu podatności lędźwiowego odcinka kręgosłupa na jakość stabilizacji transpedikularnej. Przedstawiono wyniki badań przemieszczeń odcinka lędźwiowego kręgosłupa poddanego jednocześnie kompresji i zginaniu (mimośrodowe ściskanie). Bada[...]
EN In the paper the results of influence of lumbar spine flexibility on quality of transpedicular stabilization are presented. In particular, measurements of displacements of the lumbar spine subjected to simultaneous compression and bending (eccentric compression) are shown. The displacements were mea[...]
8
80%
Logistyka
PL W referacie omówiono historię, osiągnięcie sukcesu przez koleje dużych prędkości we Francji i Japonii, które zapoczątkowały wprowadzanie tego systemu w innych krajach europejskich. Unia Europejska chcąc ujednolicić sektor kolejowy wprowadza w życie dyrektywę zapewniającą współdziałanie pomiędzy posz[...]
EN This paper presents the success story of high speed trains in France and Japan, which lead to the implementation of the HST system in other European countries. In order to unify the railway sector, the European Union is implementing the Directive of cooperation between the respective railways of the[...]
9
80%
Archives of Mechanics
EN Shakedown (SD) and shape memory (SM) - generally looked upon as two different phenomena - are shown to have close relations from the point of view of their mechanisms, if considering the respective mesoscale processes on the one hand and the atomic scale processes on the other hand. With the use of [...]
10
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
1998 T. 23 125-145
PL W artykule przedstawiono nową metodę analizy tekstury obrazów, opartą na klasyfikowaniu cech mikrostrukturalnych powierzchni funkcji obrazowej. Do analizy użyto oryginalnego detektora cech, zrealizowanego jako filtr logiczny, działający na okienku o wymiarach 5x5. To pozwoliło istotnie zredukować wy[...]
EN A new method for texture analysis based on image surface microstructure feature classification is proposed. To that end a 5x5 feature detector based on the concept of logical filtres is used. This results in a considerable reduction of the dimensionality of the observation space. The filtered images[...]
11
80%
Oceanologia
2004 No. 46 (3) 419-426
EN A spectrophotometric method of monosaccharide analysis was assessed with regard to its non-selectivity towards humic substances. Analysis of model solutions showed that it responds positively to both marine and terrestrial humics. The systematic error in monosaccharide analysis (in glucose equivalen[...]
12
80%
Fundamenta Informaticae
EN RTCP-nets are a subclass of timed coloured Petri nets defined for modelling and analysis of embedded real-time systems. One of the main advantages of strongly bounded RTCP-nets is a possibility to present the set of reachable states of an RTCP-net using a finite reachability and/or coverability grap[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 139-150
EN Article presents cash profitability of capital analysis. Author presents that cash profitability of capital is very synthetic ratio. Therefore author propose two other ratios to describe relation above. These two ratios are: cash profitability of sale and capital turnover ratio. Presented method is [...]
14
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 4 29-32
EN Thermal centre failuring is the cause of high costs for the companies administering the centres, its consequences influence heat recipients. Since failuring occurs mostly during the periods of the greatest demand for heat (autumn-winter-spring), and the fact that thermal centres are exploited throug[...]
15
80%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 8 1994-1998
EN In the crystals of trans-diaquobis(my-3-aminopyrazine-2-carboxylato-N,O,O,O)strontium(II) the Sr ion is eightfold coordinated: by two aminopyrazine (APZA) ligands via their (N,O) bonding moieties [Sr-O 2.5189(15) A, Sr-N 2.7280(18) A], two other carboxylate oxygen atoms donated by the adjacent APZA [...]
16
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 T. 4, z. 2 199-205
PL W opracowaniu tym wyprowadzono wzory oraz przeprowadzono analizy dla pojedynczego ciągu niwelacyjnego. Wyprowadzone wzory pozwalają na analizy dowolnych ciągów niwelacyjnych, gdzie wagi są funkcją liczby stanowisk i wielokrotności pomiarów odcinków niwelacyjnych. Na podstawie analiz stwierdzono, jak[...]
EN The equations in this paper presented have been derived and analysed for a single levelling line. The equations enable an analysis of any levelling lines in which the weights depend on the number of stations and multiplicity of levelling section measurements. On the basis of such analysis a "sensiti[...]
17
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy zaprezentowano analizę modelową stateczności pojazdu jednośladowego. Analizie poddano model układu kierowca-motocykl, o czterech stopniach swobody i stałych parametrach, który został uprzednio zweryfikowany, opierając się na przeprowadzonych badaniach drogowych. Rozpatrywane są przykładowe o[...]
EN Analysis of a directional stability of a single-track vehicle is presented. Model of a driver-vehicle system, verified on the basis of out-door experiments, with 4 degrees of freedom and constant parameters, is analyzed. Results of simulation of motorcycle response, caused by moment impulse on the h[...]
18
80%
Przegląd Geodezyjny
19
80%
Przegląd Geodezyjny
20
80%
Metrology and Measurement Systems
EN Automation in experiments carried out on animals is getting more and more important in research. Computers take over laborious and time-consuming activities like recording and analysing images of the experiment scene. The first step in an image analysis is finding and distinguishing between the obse[...]
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last