Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analizator spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2006 nr 3 36-39
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 405-411
PL W artykule przedstawiono cechy wspólne oraz różnice w postrzeganiu wzorcowania, jako jednego z głównych elementów systemu zarządzania jakością, w porównaniu z procesem związanym z metrologią prawną, jakim jest legalizacja. Jako obiekt analizy posłużył analizator spalin samochodowych. Ponadto zaprop[...]
EN In this paper the common features and differences in perceiving calibrating as one of the main elements of the quality management system were described, compared with the process associated with the legal metrology, that is the legalization process. The object of analysis was the gas exhaust anal[...]
3
75%
Archives of Transport
PL Badania wykonywane w rzeczywistych warunkach eksploatacji dostarczają cenne informacje na temat zależności miedzy parametrami pracy silnika, parametrami jazdy samochodu, jak również warunkami drogowymi (natężeniem ruchu) a emisją związków toksycznych spalin. W artykule przedstawiono wyniki badań dro[...]
EN The tests performed under real traffic conditions provide invaluable information on the relations between the engine parameters, vehicle parameters and traffic conditions (traffic congestion) on one side and the exhaust emissions on the other. The paper presents the result of road tests obtained in [...]
4
63%
Logistyka
2015 nr 3 3010--3019, CD 1
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru emisji zanieczyszczeń silnika Andoria ADCR, dla pojazdu poddanego cyklowi jezdnemu NEDC. Testowanym samochodem był samochód dostawczy Gaz Gazelle 330202 LONG. Test jezdny przeprowadzono na hamowni podwoziowej Maha FPS 3000. Jest to hamownia firmy Maha, która s[...]
EN The article presents the results of emission measurement of the vehicle equipped with Andoria ADCR engine during the NEDC test. Test car was a van Gaz Gazelle 330,202 LONG. Test was conducted on a chassis dynamometer Maha FPS 3000. This is the company's Maha dyno, which is used to simulate road cond[...]
5
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Niniejszy artykuł przedstawia zastosowanie do badań emisji spalin silnika o zapłonie samoczynnym analizatora typu Multigas 488 Plus. Dla wydajniejszego wykorzystania wyników pomiarów uzyskiwanych przy pomocy analizatora sporządzono program komputerowy, dzięki któremu możliwa jest jego współpraca z k[...]
EN The present paper presents the possibilities of using the Multigas 488 Plus analyser for analysing emission of a self-ignition engine. In order to more effectively process the measurement results obtained while testing with the analyser, an application has been developed which allows cooperation wit[...]
6
51%
Polityka Energetyczna
2009 T. 12, z. 1 129-136
PL Zasada energo-ekologicznej optymalizacji oznacza, że optymalny wynik spalania paliwa wyznaczany jest nie tylko poprzez bezpoorednią sprawność jego zużycia, lecz również przez minimalną szkodę wyrządzoną środowisku. Optymalizacje spalania paliwa poprzez regulowany poziom niedopału chemicznego uważa s[...]
EN Variety of energy-ecology optimizing means that optimum result of fuel combustion is focused not only on direct efficiency of its usage but also on minimum environmental damage. Best possible fuel combustion connected with controlled level of chemical underburn is considered to be one of the simplie[...]
7
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Badano wpływ stopnia zużycia zaworków odcinających układu paliwowego w silniku ciągnika rolniczego T40AM na skład emitowanych spalin przy różnym obciążeniu silnika i stałym kącie wyprzedzenia wtrysku paliwa. Określono emisję sadzy, tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów. Wyniki, przedstawione w [...]
EN Effect of wear level of the cut-off valves in fuel system of a tractor engine on the emission of exhaust gases was investigated on a testing stand at constant angle of fuel injection advance and various engine load. Emission of carbon black, carbon monoxide, nitric oxides and hydrocarbons was determ[...]
8
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 131--137, CD
PL Badania emisji związków szkodliwych spalin w testach na hamowni podwoziowej są jednymi z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych badań, jakim są poddawane samochody napędzane silnikami spalinowymi. Z uwagi na coraz niższą emisję nowo produkowanych samochodów bardzo ważne jest stosowanie coraz [...]
EN Exhaust emission measurements on the chassis dynamometer are one of the most important and most complex tests which are performed on vehicles driven by combustion engines. It is very important to use more and more advanced and modern equipment for emission measurements, including suitable analyzers,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last