Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza wypadków drogowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 4 1811--1820, CD2
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące czasu reakcji kierującego pojazdem w kontekście oceny jego zachowania w analizie przebiegu wypadku drogowego oraz wnioskowania w zakresie skutków zderzenia. Zagadnienie dotyczące wartości czasu reakcji kierującego pojawia się w toku obliczeń ora[...]
EN Conducted analysis and calculations explicitly show the response times adequate for the need to apply directing for the correct evaluation of taken manoeuvres and the possibility of avoiding an accident. Accepting the response time in isolation from the circumstance of the existing road situation ca[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 87--90, CD
PL Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest spożywanie alkoholu przez osoby kierujące pojazdami. Mimo różnych akcji prewencyjnych i edukacyjnych problem ten nadal występuje. W artykule poruszono problem uczestnictwa w ruchu drogowym po spożyciu alkoholu. Wskazano wpływ alkoholu na kie[...]
EN One of the main causes of road accidents in Poland is the consumption of alcohol by drivers of vehicles. Despite the various preventive and educational actions, this problem still exists. The article discusses the problem of participation in road traffic after drinking alcohol. The influence of alco[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 332--337, CD
PL W artykule dokonano identyfikacji czynników zagrożenia w ruchu drogowego, wśród których dominujące znaczenia mają: zachowania uczestników ruchu drogowego (pieszych oraz kierowców), niesprawność techniczna pojazdu oraz stan infrastruktury drogowej. Następnie dokonano analizy danych statystycznych w z[...]
EN The article identifies risk factors in road traffic, among which the main drivers are: behavior of road users (pedestrians and drivers), technical failure of the vehicle and condition of the road infrastructure. Statistical data on the number of road accidents and their effects (killed and wounded) [...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 121--126, CD
PL W artykule omówiono stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradzie A1, na jej odcinku przebiegającym przez teren województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawiane dane dotyczą lat 2016-2017. Obecnie w Polsce autostrady charakteryzują się największymi wartościami ciężkości wypadków drogowych z wsz[...]
EN The article discusses the state of road traffic safety on the A1 motorway, on its section passing the territory of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. The presented data concerns the years 2016-2017. As it is evidenced by statistical data prepared by Police, motorways are characterized by the highe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last