Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza statystyczna danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3a 161-164
PL W tekście przedstawiono analizę statystyczną danych mogących mieć znaczenie w procesie prognozowania produkcji energii przez farmę wiatrową. Wykonano przykładowe prognozy oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN The paper presents statistical analysis of data potentially useful in wind electric energy forecasting process for wind farm. Examples of predictions have been executed and the final conclusions have been presented.
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Uzyskanie efektywnej informacji z badań eksperymentalnych wymaga nie tylko dokładnego zaplanowania i zrealizowania eksperymentu badawczego, ale również pełnego wykorzystania zgromadzonych wyników poprzez odpowiednie ich opracowanie. W artykule przedstawiono sposób zaplanowania i przeprowadzenia eksp[...]
EN The article discusses the proper research planning and the use of statistical analysis so as to improve die-casting process. The method of statistical analysis was presented in order to get effective information from tests results of the first phase die-casting process.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W tekście przedstawiono obszerną analizę statystyczną danych mogących mieć potencjalne znaczenie w procesie prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii przez system fotowoltaiczny. Sformułowano wnioski końcowe z przeprowadzonych analiz statystycznych.
EN The paper presents comprehensive statistical analysis of data potentially useful in ultra short-term electric energy production forecasting for photovoltaic systems. The obtained results have been discussed and the final conclusions have been presented.
4
84%
Chemia Analityczna
PL Opisano szczegółowo dwie statystyczne metody porównywania kilku (k > 2) linii prostych (wg Sebera lub Hałda). Na podstawie symulowanych danych porównano przydatność tych metod do testowania hipotezy o równości równań regresji. Metodą opisaną przez Hałda łatwiej stwierdza się występowanie linii istot[...]
EN Two statistical methods for comparing several (k > 2) straight lines (after Seber or Hald) were described. Basing on simulated data the usefulness of these methods for testing the equality of regression equations were compared. The method described by Hald easier detects the line significantly diffe[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 113-117
PL W tekście przedstawiono analizę statystyczną danych mogących mieć znaczenie w procesie prognozowania dobowej produkcji energii przez turbinę wiatrową. Wykonano przykładowe prognozy oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN The paper presents statistical analysis of data potentially useful in wind electric energy forecasting process for wind turbine. Examples of predictions have been executed and the final conclusions have been presented.
6
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W tekście przedstawiono obszerną analizę różnych metod doboru zmiennych do modeli prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii przez system fotowoltaiczny, a w szczególności wpływu tych metod na jakość prognoz. Sformułowano wnioski końcowe z przeprowadzonych analiz i prognoz.
EN The paper presents comprehensive analysis of input variables selection for chosen prediction models in ultra short-term electric energy production forecasting for photovoltaic systems, especially influence of input variables selection methods on quality of prediction models. The obtained results hav[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last