Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ruchu drogowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 107--113
PL Prowadzone od wielu lat własne badania terenowe na budowach holenderskich pozwoliły na zaobserwowanie większego niż na polskich budowach poziomu świadomości robotników dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa na placu budowy. Bezwzględnie przestrzegane przepisy dotyczące ubioru, w tym obuwia, ochron osobi[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 5 22--24
PL Celem artykułu jest przybliżenie stanu modelowania ruchu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań wykonywanych w korytarzach planowanych dróg szybkiego ruchu. Równocześnie jest wstępem do serii artykułów, które przedstawią szerzej zagadnienia związane z modelowaniem ruchu na drogach zamiejs[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 97 121--130
PL Tematem publikacji jest analiza czasów przejazdu autobusów miejskich podczas wystąpienia awarii w sieci ulic miejskich, w wyniku czego dochodzi do zamknięcia jezdni. Przybliżono również działanie systemu TRISTAR w zakresie nadawania priorytetów dla transportu zbiorowego oraz działanie systemu zbiera[...]
EN The theme of the publication is to analyze the traffic conditions when the error occurred in the network of city streets as a result comes to closing the road. Also brought closer system operation TRISTAR in particular prioritization for public transport and the system operation of collecting and pr[...]
4
75%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL System wzrokowy muchy jest jednym z prostszych i lepiej poznanych systemów wizyjnych. W niniejszym artykule wprowadzono rozszerzenia mające na celu dostosowanie podstawowego modelu do zadań analizy ruchu drogowego: detekcji i lokalizacji obiektów oraz estymacji kierunku ruchu i chwilowej prędkości. [...]
EN The fly visual system is one of the simplest and better known biological systems. In the present paper several modifications have been introduced to adapt the base model to visual traffic analysis: object detection and localization and estimation of movement direction and velocity. The developed mod[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 115--118
PL Celem badań jest poszukiwanie parametrów wektora cech ekstrahowanego z sygnału fonicznego w kontekście automatycznego rozpoznawania stanu nawierzchni jezdni oraz typu pojazdów. W pierwszej kolejności przedstawiono wpływ warunków pogodowych na charakterystykę widmową sygnału fonicznego rejestrowanego[...]
EN The aim of this study is to find a feature vector for an automatic recognition of road surface conditions and the type of vehicles, extracted form an audio signal. First, the influence of weather-based conditions of road surface on spectral characteristic of the audio signal recorded from a passing [...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 675--679
PL Artykuł dotyczy problematyki rond jednopasmowych, dwupasmowych oraz turbinowych. W artykule porównano przepustowości dla opcji ronda dwupasmowego oraz turbinowego. Do analizy wybrane zostało rondo dwupasmowe w mieście Rzeszów, które stanowiło podstawę do zamodelowania ronda turbinowego. Zamodelowani[...]
EN The article concerns the problems of single-lane roundabouts, dual-line and turbo. In the article compared the capacity for option of dual-line roundabout and turbo. For the analysis was selected dual-line roundabout in Rzeszow city, that formed the basis for modeling the turbine roundabout. Modelin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last