Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza przyczyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 2 78-79
2
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 7 82-84
3
88%
Świat Szkła
4
88%
Budownictwo i Prawo
2001 R. 5, nr 1 31--37
5
75%
Świat Szkła
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 347-351
PL Niezależnie od analizy czasowo-przestrzennej oraz analizy uwarunkowań wynikających bezpośrednio z prawa o ruchu drogowym, w większości zdarzeń drogowych, konieczne jest także wykonanie analizy widoczności dla obu kierowców. Szczególne znaczenie badanie to ma w przypadku zdarzeń, w których jeden z ki[...]
EN Regardless of basic requirements connected with public transport, in all cases of the reconstructions of road collisions, it is necessary to conduct the analysis of visibility, which means the possibility to realize the danger by both drivers. The aim of this thesis is to highlight the fact that reg[...]
7
75%
Świat Szkła
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 162--166
PL Artykuł dotyczy niszczenia przez korozję kratownic stalowych o prostych, regularnych kształtach. Przyczyną zniszczenia jest wyboczenie prętów. Pręty kratownic mają przekroje pierścieniowe o tych samych wymiarach. Założono, że po czasie 1 roku korodowania w atmosferze miejskiej, korozja została zinte[...]
EN Paper discussed the damaging effect of corrosion in simple steel trusses. The main reason of damages is buckling of steel rods. The rods in the trusses have ring cross-section of the same size. It is assumed that after a year of corroding in the city atmosphere, the corrosion was intensified because[...]
9
75%
Świat Szkła
2018 R. 23, nr 9 14, 16, 18, 20--22
10
75%
Budownictwo i Prawo
2006 R. 9, nr 3 14--17
11
63%
Świat Szkła
12
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 65--67
PL W artykule przedstawiono problem nadmiernego zawilgocenia ścian zabytkowego kościoła wzniesionego ok. 100 lat temu w konstrukcji szachulcowej. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wskutek braku poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej, mur ścian fundamentowych jest bardzo silnie z[...]
EN The paper presents the problem of excessive moisture content in walls of the historic church built in half-timbered construction about 100 yearsago. Conducted research indicates that due to the lack of damp proof membranes the foundation walls are strongly damp and the wooden substructure placed dir[...]
13
63%
Materiały Budowlane
2010 nr 9 60-62
14
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 354--359
PL Serwozawory elektrohydrauliczne (EHSV) mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach inżynierii. Ich niezawodność ma decydujące znaczenie dla niezawodności i bezpieczeństwa całych układów sterowania serwomechanizmami. W celu analizy i oceny niezawodności zaworów EHSV, w pracy przedstawiono najpierw[...]
EN The electrohydraulic servo valve (EHSV) is widely used in many engineering fields. Its reliability is of great importance to the reliability and safety of entire servo control systems. With the aim of analyzing and evaluating reliability of EHSV, this paper firstly presents the physical structure an[...]
15
63%
Przegląd Budowlany
PL W trakcie próbnego rozruchu jednej z oczyszczalni ścieków wystąpiły nieszczelności w ścianach osadników wstępnych. Odkryto rysy o niewielkiej rozwartości około 0,1 mm. W celu ustalenia przyczyn powstania rys w ścianach, oszacowano wytrzymałość betonu, zmierzono rozstaw zbrojenia, wykonano kontrolne [...]
EN During a trial start-up of a waste water treatment plant, leakage was observed in the walls of primary settling tanks. Small cracks were found with a width of approximately 0.1 mm. In order to determine the causes of cracking in the walls, the strength of the concrete was calculated, the spacing of [...]
16
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 337--343
PL W pracy przedstawiono analizę związaną z awaryjnością sieci wodociągowej. Określono wskaźnik intensywności uszkodzeń dla poszczególnych rodzajów przewodów magistralnych, rozdzielczych oraz przyłączy wodociągowych. Przedstawiono również charakterystykę sieci wodociągowej, jej strukturę wiekową oraz m[...]
EN The paper presents analysis of failure rate associated with the water supply network. Failure rate indicator was determined for mains, distributional and water supply connections. It also presents the characteristics of the water supply system, its age structure, material and the length of each wate[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 67--68
PL W artykule przedstawiono problemy związane z użytkowaniem podziemnego żelbetowego osadnika zgorzeliny, służącego do oczyszczania wody produkcyjnej w procesie ciągłego odlewania stali. Już po kilku tygodniach od pierwszego napełnienia zbiornika zaobserwowano liczne zarysowania jego powierzchni. Napra[...]
EN The problems connected with using of underground reinforced concrete technological tank for water purification in the process of continuous casting of steel are presented in this paper. Just a few weeks after the initial filling of the reservoir numerous cracks visible on the concrete surface were o[...]
18
63%
Przegląd Budowlany
PL W artykule opisano awarię żelbetowego stropu, która wystąpiła w trakcie budowy centrum handlowego. Do utraty stateczności i zawalenia się istniejącej konstrukcji doszło w trakcie betonowania znajdującej się na nim ściany żelbetowej. W oparciu o analizę nośności układu ustalono przyczyny powstałej aw[...]
EN Reinforced-concrete ceiling failure is described in this paper. The loss of stability and collapse of the existing structure occurred during concreting of the reinforced-concrete wall situated over the ceiling. Based on the analysis of the load-bearing system the causes of the failure were establish[...]
19
63%
Przegląd Budowlany
PL Poprawnie wykonana podłoga przemysłowa musi zapewniać wymaganą przepisami równość, rysoodporność, długotrwałą odporność na działanie obciążeń, wpływ czynników chemicznych i mechanicznych. Niestety, jest to najczęściej naprawiany element budowlany. Z tego powodu szczególną uwagę należy poświęcić na z[...]
EN A properly prepared floor has to be level, scratch resistant, loadable, as well as resistant to chemical and mechanical factors. Unfortunately, it also has to be repaired way more frequently than other structural elements. That is why, it is important to prevent floor damages. The present article de[...]
20
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 53--54
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last