Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza prędkości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 10 60--74
PL Posiadanie samochodu przestało być dobrem luksusowym, a stało się standardem. Z jednej strony społeczeństwo w Polsce staje się bogatsze, a z drugiej strony ceny samochodów spadają. Taka sytuacja powoduje zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji indywidualnej, a więc zwiększenie liczby po[...]
EN In the article was presented a series of speed analysis in one of the main transportation artery in Silesian area. The analysis illustrates the drivers relation to speed restrictions. It has essential meaning for the level of safety of road traffic.
2
75%
Logistyka
2015 nr 4 3028--3036, CD2
PL Celem niniejszego referatu było przedstawienie podstaw teorii i zastosowania grafów konturowych do wyznaczania prędkości ogniw mechanizmu dźwigniowego z członami sztywnymi. Przy wykorzystaniu tej metody analizy kinematyki zastosowano dekompozycję złożonego zamkniętego mechanizmu na prostsze mechaniz[...]
EN The purpose of this paper is to present the basic theory and application of contour graphs to determine the velocity of the rigid members of the lever mechanism. The method of kinematics analysis was based on the decomposition of a closed complex mechanism into two simpler mechanisms. This has provi[...]
3
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 3 164--168
PL Ten artykuł jest poświęcony badaniom w zakresie obrazowania sejsmicznego 3D w złożonych warunkach geologicznych szelfu krymskiego (okolice Kerczu) nad Morzem Czarnym, ze szczególnym uwzględnieniem nowego autorskiego algorytmu obliczania prędkości propagacji. Opisano główne problemy w związku z oblic[...]
EN This paper is devoted to the investigation of 3D seismic imaging experience in complex geological conditions of the Kerch shelf of the Black Sea. Special attention is paid to the new author’s algorithm for migration velocity computation. The main problems of migration velocities computation are desc[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1463--1467
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości ruchu i zużycia paliwa przez samochód osobowy na ok. 6 km trasie zawierającej 7 skrzyżowań o ruchu okrężnym, zwanych potocznie rondami. Na podstawie analizy prędkości i czasu zatrzymania stwierdzono, że ruch na analizowanej trasie odbywa się płynnie, a[...]
EN This paper presents results of passenger car velocity and fuel consumption study on the 6 km long route containing seven roundabouts. The analysis of car speed and stop time indicates that vehicle movement of was smooth. Average fuel consumption of test vehicle was slightly less than 9 liters per 10[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1468--1472
PL Sieć autostrad pełni ważne funkcje w życiu gospodarczym i społecznym danego obszaru, stąd eksploatacja samochodów na tych drogach jest istotnym zagadnieniem. W artykule przedstawiono wyniki badań czterech wybranych parametrów eksploatacyjnych samochodu na ok. 14 km trasie zawierającej węzeł autostra[...]
EN Motorway network plays an important role in social and economic life of a given area. Thus using of cars on highways is an important issue. This article presents a study of four chosen car using parameters on the junction of A1 and A4 highways. When passing this junction, connected with the need to [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last