Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza niezawodności człowieka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 295-314
PL Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie analizy niezawodności człowieka (HRA) w kontekście scenariuszy awaryjnych. Podkreślono potrzebę kontekstowej analizy zachowania człowieka ze starannym traktowaniem błędów i uszkodzeń zależnych w rozważanym scenariuszu awaryjnym. Analizę bezpieczeństwa funkcj[...]
EN This article addresses the issue of human reliability analysis (HRA) in the context of accident scenarios. The need for contextual analysis of human operator behavior with careful treating of errors and dependent failures within given accident scenario is emphasized. The functional safety analysis i[...]
2
88%
Logistyka
2014 nr 6 7285--7292
PL Ciągła potrzeba zwiększania poziomu bezpieczeństwa wymaga prowadzenia i stałego ulepszania analiz ryzyka, niezawodności i bezpieczeństwa w każdej dziedzinie działalności człowieka. Dużo uwagi poświęca się analizom związanym z transportem, szczególnie lotniczym. W artykule przedstawiono zagadnienie a[...]
EN Continuous need to increase the level of safety requires conduct and continuous improvement of risk, reliability and safety analysis, in every area of human activity. A lot of attention is paid to the analysis associated with transport, particularly in aviation. The article presents the problem of H[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 180--184, CD
PL Bezpieczeństwo jest jednym z głównych warunków funkcjonowania transportu. Najwięcej uwagi poświęca się technicznym aspektom bezpieczeństwa. Jednak wypadki w transporcie mają więcej źródeł, którymi przede wszystkim są: czynniki ludzkie, czynniki organizacyjne, czynniki techniczne oraz czynniki środow[...]
EN Safety is one of the main conditions for the functioning of the transport. The most attention is paid to the technical aspects of transport safety. However, accidents in transport are caused by many different factors and these primarily are: human factors, organizational factors, technical factors a[...]
4
63%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN In this article some issues concerning the safety management in computerized complex hazardous plant are presented in the context of human factors. It has been shown that the risk of losses can be significantly reduced using appropriate technical solutions in the form of a layer protection system, w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last