Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza funkcjonalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2007 [Z] 43 99-106
2
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono metode identyfikacji struktur niezawodnościowych. Identyfikacja pozwala na przeprowadzenie obliczeń, których celem jest wyznaczenie liczbowej wartości niezawodnosci funkcjonowania systemu technicznego. Systemy komunalne charakteryzują się pracą ciągłą i mają funkcje usługowe w stosunku[...]
EN In the article the identification method of reliable structure has been presented. The identification allow to carry out calculation, which aim is the estimation of value of technical system reliable function. Characteristic for municipal systems is continue work and service with relation to serve c[...]
3
51%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
1999 [Z] 35 183-189
4
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN In [1-4] Hilbert spaces over valued fields of infinite rank have been studied. In this paper we introduce the wider class of Norm Hilbert spaces (NHS) i.e. Banach spaces of which closed subspaces admit projections of norm [is less than or equal to] 1. We characterize NHS in several ways (Theorem 4.3[...]
5
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN The concepts of complex locally uniform rotundity and complex locally uniformly rotund point are introduced and the sufficient and necessary conditions of them in Musielak-Orlicz sequence space are given.
6
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let alpha be a nondenumerable regular ordinal, fi any ordinal, X a Banach space. We introduce a closed subspace X[...] of the X[s] defined in [7] and of the X[alfa] defined in [6] to get a way to generate new Banach spaces non-isomorphic to their cartesian squares. In particular we obtain new Banach[...]
7
51%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2004 [Z] 40 107-127
8
51%
Wiadomości Matematyczne
2013 T. 49, Nr 2 47--60
9
44%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let (E,[...]) be a Banach function space over a probability measure space, and let (X,[...]) be a Banach space. Let E(X)[...] stand for the order continuous dual of a Koethe-Bochner space E(X ) (i.e., E(X )[...] consists of all linear functionals F on E(X ) such that for a net (f[sigma]) in E(X),[..[...]
10
44%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN A Banach space contains asymptotically isometric copies of l1 if and only if its dual space contains an isometric copy of L1.
11
44%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let Psi be a (nonconvex) Musielak-Orlicz function, and let (Omega, Sigma, mi) be a sigma-finite measure space. If L[psi] (mi) [is different from E[psi] (mi), where E[psi] (mi) is the space of the elements of L[psi] (mi) with absolutely continuous norm, then L[psi] (mi) has an infinite dimensional s[...]
12
44%
Wiadomości Matematyczne
2014 T. 50, Nr 1 45--68
PL W artykule omówimy osiągnięcia naukowe Józefa Schreiera (1909-1943) oraz podamy spis publikacji. Schreier należał do aktywnych członków Lwowskiej Szkoły Matematycznej, a jego nazwisko znane jest w matematyce w związku z przestrzeniami Schreiera, zbiorami Schreiera i twierdzeniami Schreiera-Ulama. Sc[...]
13
38%
Journal of Mathematics and Applications
2012 Vol. 35 83--89
EN In a recent paper by A. Ebadian and A.A. Shokri [1], a α-Lipschitz operator from a compact metric space X into a unital bounded commutative Banach algebra B is defined. Let (X,d) be a nonempty compact metric space, 0<α≤1 and (B, || . ||) be a unital bounded commutative Banach algebra. Let Lipα<[...]
14
38%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2011 z. 1 29--35
PL Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu pewnych zagadnień dotyczących istnienia funkcjonałów liniowych ciągłych w rzeczywistej przestrzeni L²([0, 1]).
EN In this paper we discuss some problems concerning the existence of continuous linear functionals in the real L²([0, 1]) space.
15
38%
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2007 z. 10 5-26
PL W artykule przedstawiono podejście dydaktyczne do zagadnienia mnożenia dystrybucji. Na początku pokazano na poziomie podstawowym, jakie problemy pojawiają się. gdy mnożone są dystrybucje. Następnie wprowadzono zaawansowane narzędzia matematyczne do analizy problemu i podano szereg użytecznych defini[...]
EN We review some results concerning multiplication of distributions using a pedagogical approach: we will first sketch the problems which may arise trying to multiply two distributions and. after discussing some mathematical tools, we will introduce several definitions of multiplication. In particular[...]
16
38%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We prove certain vector-valued continuous inclusions for Calderon-Lozanovskij spaces and, by interpolation, we obtain results on the type and cotype of these spaces. We also give an extension of Kwapień's result which states that, for [1 is less than or equal to p is less than or equal to 2], every [...]
17
38%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Assume that a Banach space X has density character Aleph[1] and that there is an Asplund space Y and a bounded linear operator T from Y onto a dense set in X. We show that such Y then can be chosen a reflexive space provided that X admits a projectional resolution of identity in each equivalent norm[...]
18
38%
Journal of KONBiN
2015 No. 3 (35) 35--42
PL W artykule zdefiniowano i opisano dwa wybrane systemy portu lotniczego (System Informacji Lotniczej oraz Dźwiękowy System Ostrzegawczy), a następnie stworzono z nich jednostkę zintegrowaną, przedstawiając jej sposób funkcjonowania oraz rysunek poglądowy. Ponadto zaprezentowano główne cele procesu in[...]
EN In this paper two selected airport’s systems (Flight Information System and Public Address Voice Annunciation) are defined and described. Then they are used to create an integrated unit, with the presentation of its way of functioning and a schematic picture. The author names main purposes of the in[...]
19
38%
Journal of Mathematics and Applications
2013 Vol. 36 85--93
EN In the present paper we introduce some new generalized classes of difference sequence spaces of fuzzy numbers defined by a sequence of Orlicz functions. We also make an effort to study some topological properties and prove some inclusion relations between these spaces.
20
38%
Wiadomości Matematyczne
2015 T. 51, Nr 1 31--59
PL Meier (Maks) Eidelheit był polskim matematykiem zajmującym się analizą funkcjonalną. W 1938 roku obronił na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pracę doktorską napisaną pod kierunkiem Stefana Banacha. Należał do Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Opublikował dwanaście prac naukowych i jego nazwisko[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last