Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza dwuwymiarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono koncepcję teorii nośności granicznej w ujęciu losowym. Dla klasycznego zagadnienia pionowej skarpy ziemnej sformułowano probabilistyczne oszacowania wysokości granicznej skarpy. Traktując parametry wytrzymałościowe ośrodka gruntowego jako zmienne losowe, dolne i górne oszacowan[...]
EN A concept of the theory of limit loadbearing capacity in random formulation is presented in the paper. A probabilistic assessment of the limit height of a slope was formulated for the classical problem of a vertical earth slope. Treating the strength parameters of the soil medium as random variabl[...]
2
86%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
1998 nr 8 123-126
EN The motion in vertical plane of two parachute-cable system is considered:"air snake" and "wind plane". Both the systems consists of a parachutes (solid body) and long flexible cable. Analysis of dynamics in linear and nonlinear statement is described. At the linear analysis the systems of nonlinear [...]
3
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedmiotem pracy jest sformułowanie ogólnego modelu połączeń klejowych w ramach płaskiej liniowej teorii sprężystości. Elementy połączenia mogą mieć zmienne grubości i mogą być wykonane z różnych materiałów anizotropowych. Powierzchnia spoiny może być zakrzywiona. Kształt elementów w płaszczyźnie p[...]
EN The subject of the paper is a formulation of a general model for adhesive joints within the frame of the plane linear theory of elasticity. Adherends can be of varying thickness and made of various anisotropic materials. The adhesive surface can be curvilinear. The shape of the adherends in the join[...]
4
72%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The subject of this paper is the general formulation of a model for scarf adhesive joints in timber beams within the framework of plane linear elasticity. It is assumed that wood is orthotropic. The joint can be subjected to a complex loading state including an axial force, a bending moment and a sh[...]
5
58%
Archives of Civil Engineering
PL Niniejszy artykuł przedstawia równania równowagi w formie analitycznej lub zamkniętej z zastosowaniem zasady prac wirtualnych określającej nieliniową sprężystą reakcję płytkich kołowych łuków stalowych, poddanych obciążeniu promieniowemu, rozłożonemu równomiernie wokół ich osi. Łuki mają sprężyste o[...]
EN This paper develops the equations of equilibrium in analytic or closed form, using the theorem of virtual work, that govern the nonlinear elastic response of shallow, circular steel arches subjected to a radial load distributed uniformly around its axis. The arches possess generic elastic axial and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last