Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza cepstralna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 5-19
PL W pracy opisano przykładowy system rozpoznawania poleceń głosowych, wyposażony w bazę wiedzy zawierającą 21 słów. W systemie sygnał mowy jest dekomponowany za pomocą transformacji falkowej. Poszczególne pasma zdekomponowanego sygnału są poddawane analizie cepstralnej, w wyniku czego ekstrahowane są [...]
EN This work describes an example of voice commands recognition system, equipped with a database with 21 words included. The speech signal in the system is decomposed using Wavelet Transformation. Individual sub-bands of the decomposed signal are then analysed using cepsrtal analysis, and the features [...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W prezentowanym referacie poruszono problematykę systemu rozpoznawania mówcy. Automatyczne rozpoznawanie mówcy jest procesem mającym na celu określenie, czy dana wypowiedź należy do określonego mówcy. Sygnał mowy jest nośnikiem zarówno cech fizjologicznych, jak i behawioralnych. Nie ma dwóch identyc[...]
EN The paper presents the problem of automatic speaker recognition system. Automatic recognition of speaker is a process designed to determine, whether a particular statement belongs to the speaker. The speech signal is a carrier of both physiological and behavioral features. No two individuals sound i[...]
3
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7 572--575
PL Przedstawiono etapy opracowania metody parametryzacji sygnałów mowy. Adaptowano dekompozycję paczkowej transformacji falkowej oraz zastosowano rozplot homomorficzny. Dzięki wykorzystaniu niejawnych modeli Markowa do rozpoznawania zweryfikowano działanie opracowanej metody. Badania stanowią punkt wyj[...]
EN Illustrated are the steps to develop a method of speech parameterization. Adapted for the purpose was packet decomposition of the wavelet transformation with homomorphic deconvolution also applied. The hidden Markov Models for speech recognition as used were providing at the same time for verificati[...]
4
75%
Logistyka
PL W prezentowanym referacie poruszono problematykę systemu rozpoznawania mówcy (ASR – ang. Automatic Speakers Recognition). Sygnał mowy w postaci pierwotnej charakteryzuje się dużą nadmiarowością, dlatego konieczna jest ekstrakcja specyficznych cech sygnału, za pomocą których możliwy będzie efektywny[...]
EN The present paper addresses issues related to the speaker recognition system (ASR – Automatic Speakers Recognition). In its primary form, a speech signal is characterized by a high redundancy, so it is necessary to extract the specific features of the signal that would allow to efficiently describin[...]
5
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W referacie przedstawiono zagadnienia związane z opracowaniem systemu automatycznego rozpoznawania mówcy. Autorzy skupili się na wykorzystaniu metod przetwarzania sygnału mowy uwzględniając zjawiska związane z procesem generacji sygnału mowy uwzględniając zjawiska związane z procesem generacji sygna[...]
EN The paper examines issues related to the determination of automatic speaker recognition systems. The authors focus on the use of speech signal processing methods that consider the phenomena connected with the speech generation process, which in turn connected to using a homomorphic processing method[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 113-122
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych pochodzących z analizy cepstrum.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used cepstrum analysis and SVM neural network.
7
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Monitorowanie stanu narzędzi we współczesnych systemach obróbkowych staje się nieodzowną koniecznością. Istotnym problemem, pozwalającym na pełne wykorzystanie potencjału obróbki bez udziału człowieka jest rozwój efektywnych i niezawodnych systemów sensorowych do monitorowania procesu i korekcji fun[...]
EN Requirements for flexible manufacturing have been increasing in the last years. In order to insure effective operation of expansive manufacturing equipment, which has to run automatically and unattended, tool monitoring is important. Therefore, the essential problem to be overcome to achieve the ful[...]
8
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem i optymalizacją generatora cech dla systemu automatycznego rozpoznawania mówcy (ang. Automatic Speaker Recognition - ASR). Etap generacji cech (parametryzacji sygnału mowy) jest fundamentalny w tego typu systemach, z uwagi na fakt, że unikato[...]
EN The paper presents issues related to modeling and optimization of the features generator for the speaker recognition system (ASR - Automatic Speakers Recognition). Parameterization's stage of the speech signal (features generation) is fundamental in this type of systems, due to the fact that the uni[...]
9
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 2 201--216
EN This study introduces a new and effective epileptic seizure detection system based on cepstral analysis utilizing generalized regression neural network for classifying electroen-cephalogram (EEG) recordings. The EEG recordings are obtained from an open database which has been widely studied with man[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last