Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aluminiowe materiały kompozytowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy opisano aluminiowe materiały kompozytowe wzmacniane ceramicznymi włóknami Al203 typu saffil. Przedstawiono eksperyment, w którym wykorzystano urządzenie do wybuchowego przerywania procesu skrawania w toczeniu. Określono mechanizmy dekohezji występujące podczas skrawania aluminiowych materiał[...]
EN In this paper the aIuminum matrix composites reinforced with ceramic fibre Al2O3 type safil were described. For example of orthogonal turning were defined mechanisms of decohesion, that occur during cutting aluminum matrix composites. It was featured the experiment in that the equipment to explosion[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W ostatnich latach w zakresie metalowych materiałów kompozytowych prowadzone są intensywne prace badawcze związane z kształtowaniem składu chemicznego i ocenę właściwości korozyjnych potencjalnych materiałów wykorzystywanych do produkcji części samochodowych. W pracy przedstawiono wyniki badań koroz[...]
EN In the recent years, within the range of modern materials for application automotive parts intensive study is being conducted on modification chemical composition and corrosion behavior. The aim of this work is to present a study of corrosion test of F3S20 composite and AK9 alloy. The corrosion beha[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł przedstawia wyniki badań tribologicznych aluminiowego materiału kompozytowego F3S.20S (zawierającego 20% obj. cząsteczek SiC) i stopu AlSi9Mg stanowiącego osnowę. Kompozyt ten znajduje zastosowanie jako nowoczesny materiał konstrukcyjny w przemyśle samochodowym, szczególnie na tłoki i tarcze[...]
EN The paper presents results of tribology studies of aluminium matrix composites F3S.20S (contain 20 vol. % of SiC particles) and AlSi9Mg matrix alloy. This composite can be applied as modern construction material in automotive industry, particularly for brake discs and pistons. The addition of reinfo[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 149--151
PL Artykuł przedstawia wyniki badań tribologicznych kompozytu A390/Gr (zawierającego cząsteczki grafitu w ilości 5,7% wag.) i jego osnowy AlSi20CuNi. Kompozyt ten znajduje zastosowanie, jako nowoczesny materiał konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie na tłoki, tuleje cylindrowe i łożyska [...]
EN The paper presents the results of tribological research on A390/Gr composite (containing graphite particles in the amount of 5.7% wt.%) and on AlSi20CuNi its matrix. This composite is used in automotive industry, particularly for pistons, cylinder liners and slide bearings. Friction coefficient meas[...]
5
84%
Tribologia
2017 nr 1 97--104
PL Artykuł przedstawia wyniki badań tribologicznych aluminiowego materiału kompozytowego AlSi12CuNiMg/5.7 wt.% Gr (zawierającego cząsteczki grafitu w ilości 5,7% wag.) i jego osnowy. Kompozyt ten znajduje zastosowanie jako nowoczesny materiał konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie na tło[...]
EN The paper presents the results of tribological research on AlSi12CuNiMg/5.7 wt.% Gr aluminium composite material (containing graphite particles in the amount of 5.7% wt.%) and on its matrix. This composite is used as high-tech construction material in the automotive industry, particularly for piston[...]
6
67%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
PL Omówiono projekt badawczy, którego istotę stanowi możliwość wykorzystania do produkcji tarcz i bębnów hamulcowych nowego rozwiązania technologiczno-materiałowego ("know-how"), bazującego na układzie: stop aluminium - węglik krzemu (kompozyty Al/SiC) oraz stop aluminium - wybrane frakcje popiołu lotn[...]
EN For brake rotor discs and drums project it was proposed to use new material-technological option (know how) based on the follow systems: aluminum alloys - silicon carbide (Al/SiC composites) and aluminum alloys - selected fraction of fly ash particles (ALFAŽ composites). Proposed new technical idea [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last