Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytm sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 12 38-40
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 73-74
EN In this paper a modification project of electrical circuits in the test car Fiat Punto II SpeedGear is presented. As a main target author set changes in Continuously Variable Transmission gearbox control algorithms. Results presents gear ratio-acceleration dependences.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 129-136
PL Na przykladzie sterowania suwnicą ramową przedstawiono metody prototypowania algorytmów regulacji w zintegrowanym, otwartym środowisku programowo-sprzętowym.
EN Prototyping methods of control algorithms in an open and integrated environment are shown for a 3D crane laboratory model.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 131 209-218
PL W pracy przedstawiono algorytm sterowania podatnością ruchu końcówki technologicznej robota z możliwością kontrolowania siły oddziaływania tej końcówki na powierzchnię ograniczającą jej ruch. Postulowana metoda sterowania bazuje na koncepcji sterowania impedancją mechaniczną manipulatora. Metoda ta [...]
EN An algorithm for controlling robot end effector compliance provided with the possibility to regulate forces acting on the surface constraining the end effector motion has been considered in the work. The proposed control method is based on the impedance control concept and therefore it takes advant[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 27-41
PL W pracy sformułowano i rozwiązano problem rozdziału zasobów w dużym systemie w warunkach losowych przy ograniczeniach na sterowanie i wielkość zasobów w magazynie. Sterowanie realizowane jest w strukturze dwupoziomowej z koordynatorem na poziomie wyższym i lokalnymi decydentami na poziomie niższym, [...]
EN A resource allocation problem in a large scale stochastic system under some constraints on a control and a value of resources in a storage reservoir is considered. A strategy is realized in a two-level hierarchical structure with a coordinator on an upper level and local controllers on a lower level[...]
6
100%
Archiwum Energetyki
PL W artykule przedstawiono koncepcję sterowania w stanach nieustalonych turbozespołem jako elementem węzła wytwórczego. Koncepcję sterowania oparto na zasadzie bezpośredniego oddziaływania na elementy wykonawcze regulatorów turbiny i generatora w celu zmniejszenia średniego momentu dynamicznego turboz[...]
EN The paper presents a concept of control of the generator-turbine set, as an element of the generating unit, during transients. This concept is based on the idea of direct action on operating elements of the turbine and generator governors in order to reduce the average dynamic torque in the generato[...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 357--366
PL W artykule zaprezentowano koncepcję algorytmu sterującego rozproszoną elektrownią słoneczną bazującą na zespole niewielkich przetwornic DC/DC pracujących jako wspólny system. Polega on na zbieraniu danych z układu, przy zapewnieniu dopasowania mocy wytwórczej do odbiornika i jednoczesnym zachowaniu [...]
EN The article presents the concepts of control algorithm distributed solar power plant based on small power DC/DC converters working as a common system as seen from the terminals of the receiver. The work algorithm will involve the collection of data from the system, while ensuring fit generation capa[...]
8
100%
Pneumatyka
2005 nr 3 42-45
9
100%
Pneumatyka
2005 nr 4 44--47
PL W poprzednim artykule zaprezentowano metodę Grafpol modelowania dyskretnych procesów produkcyjnych i programowania sterowników logicznych PLC. Zdefiniowano algorytmy: procesu - sieć Grafpol GP oraz sterowania - sieć Grafpol GS. W tym artukule zostaną opisane reguły modelowania siecią Grafpol procedu[...]
10
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 11-14
EN The subject of the following paper is to present controller systems for passengers and goods lifts, that have been applied in Poland untill 1995. There are also shown modern control routines for group elevator systems recently applied in lift controllers. The paper gives an idea about new tendencies[...]
11
100%
Studia z Automatyki i Informatyki
1998 T. 23 147-178
PL W pracy rozważany jest uogólniony algorytm sterowania predykcyjnego w dziedzinie czasu ciągłego CGPC, który potencjalnie przeznaczony jest do sterowania obiektami ciągłymi różnego typu (biorąc pod uwagę stabilność i minimalnofazowość). Istotną trudność stanowi jednak fakt, że jak dotąd nie podano re[...]
EN In this paper the Continuous-Time Generalised Predictive Control algorithm is discussed. The algorithm is designed for controlling stable or unstable and minimum-phase or non minimum-phase objects whose instability or non minimum-phase properties are not over dominating. A tuning rule for the design[...]
12
88%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 267-274
PL W pracy omówiono przykład zastosowania skończenie wymiarowego dynamicznego sprężenia zwrotnego do sterowania rzeczywistego obiektu typu laboratoryjnego. Obiekt jest opisany równaniem przewodnictwa cieplnego oraz równoważnym równaniem stanu w przestrzeni Hilberta. Do realizacji układu dynamicznego sp[...]
EN In paper an example of application of finite-demensional dynamic feedback for control of real object is considered. The heat equation and the equivalent state-space equation in the Hilbert space describe the control object. The dynamic feedback was realised at the PC with the industrial card and at [...]
13
88%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this article site percolation is studied on an LxL square lattice with a thick, symmetric barrier. Long-range connectivity is the result of the occupancy probability defined on the site. The influence of the thin and thick barrier on the percolation is analysed and the algorithm of control of the[...]
14
88%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 129 191-200
PL Przedstawiono algorytm sterowania dla kompleksu operacji produkcyjnych, w którym łącznie są rozpatrywane: wybrane zagadnienie szeregowania zadań oraz zagadnienie bezkolizyjnego sterowania jazdą grupy realizatorów w celu minimalizacji długości uszeregowania. Prezentowany algorytm ma charakter adapta[...]
EN The problem of control in a complex manufacturing operation system is investigated. Two interconnected sub-problems, i.e. scheduling of manufacturing tasks and control of movement of a group of executors performing the tasks are solved to minimise the makespan. The adaptive solution algorithm is giv[...]
15
88%
Wodociągi - Kanalizacja
2016 nr 5 104--105, 108, 110-111
16
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 241--247
PL Przedstawiono sposób sterowania pozwalający na optymalizowanie generowanej mocy w małej elektrowni wiatrowej. Zaprezentowany sposób sterowania opiera się na pomiarze wielkości prądów i napięć w układzie przekształtnikowym, obliczaniu mocy czynnej oraz cyklicznej zmianie obciążenia, przez co nie istn[...]
EN This text focuses on technique to get maximum power of wind energy conversion system. It uses the measurements of power converter current and voltage, power calculation and permanent load change without using sensors for wind and rotor speed. Simulation results of the wind turbine with permanent mag[...]
17
88%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 1-2 165-172
PL W pracy omówiono propozycję nowego uogólnionego wskaźnika jakości dla układów regulacji cyfrowej. Proponowany wskaźnik jakości łączy w sobie dwa różne i często sprzeczne czynniki, które muszą zawsze być uwzględniane podczas syntezy algorytmu sterowania. Pierwszym z nich jest jakość regulacji ocenian[...]
EN In paper the proposition of a new general performance index for digital control systems is discussed. The proposed performance index covers two different and often contradictory factors, which have always to be considered during construction of the real digital control system. The first is the contr[...]
18
88%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 91-94
EN Analyzing the parameters of the strengthening of control of stator current components, we can notice a large irregularity of the impact of various parameters on the characteristics of the drive system. Finding the optimal position is a task that requires a stochastic method of searching the space ad[...]
19
88%
Pojazdy Szynowe
1998 nr 2 45-48
PL W artykule zaprezentowany jest mikroprocesorowy układ sterowania ogrzewaniem i wentylacją dla modernizowanej jednostki EN57. Omówiona jest budowa samego układu ogrzewania i wentylacji pod kątem wyprowadzenia sygnałów wejściowych i wyjściowych. Przedstawiony jest algorytm sterowania. Opisana jest bud[...]
EN This paper presents a microprocessor based controller for heating and ventilation for the modernized e.m.u. EN57. The main part of the controller is a module containing a 80535 microcontroller featuring an A/D converter and analog and digital inputs. The controller, using nine input signals - four a[...]
20
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2008 nr 1 (23) 87--96
PL rozwój automatyki i komputeryzacja techniki umożliwiają sterowanie złożonymi procesami kontroli, automatycznego nadzoru, pracą i obsługę różnorodnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i procesów. W pracy przedstawiono problem wykorzystania metody sterowania rozproszonego do nadzoru, diagnosty[...]
EN Development of automatics and computer techniques allow to utilize different solutions elaborated within this areas of investigations. These solutions could be utilized for controlling the work of technical systems or for automatic supervising and serving technical equipments, for example road-engin[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last